« Tagasi

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja Paunküla veehoidla vahelise ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 10. detsembril 2019 toimunud istungil lõpetada Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja Paunküla veehoidla vahelise ala detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 742). Planeering oli algatatud Kõue Vallavalitsuse 30. juuli 2013 korraldusega nr 158. Planeeritava ala pindala oli ca 5 ha ning käesolevaks ajaks ei olnud asutud detailplaneeringut koostama. Korraldusega on võimalik tutvuda Kose valla dokumendiregistris ja tööajal Kose Vallavalitsuses.

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325