« Tagasi

Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 6.12. - 19.12.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust avaldas üks isik, kes ei olnud nõus juurdepääsutee rajamisega. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 31.01.2022 algusega kell 16:00 Kose Vallavalitsuse II korruse saalis. Avalikul arutelul osales detailplaneeringust huvitatud isik ja Kose valla esindajad. Arvamuse esitaja arutelul ei osalenud ning esitas 31.01.2022 kirja, milles andis teada, et võtab avalikul väljapanekul esitatud arvamuse tagasi. Kuna arvamus võeti tagasi, siis räägiti detailplaneeringust huvitatud isikule edasisest menetlusest.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.