« Tagasi

Kolupere kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 7. juulil 2020 toimunud istungil lõpetada Kolu külas asuva Kolupere kinnistu detailplaneeringu koostamine (korraldus nr 354). Detailplaneering oli algatatud Kose Vallavalitsuse 21. märtsi 2005 korraldusega nr 138. Detailplaneeringu eesmärgiks oli algatamise otsuse kohaselt maa-ala kruntideks jaotamine, kruntidele ehitusõiguse määramine ja liikluskorralduse määramine. Detailplaneeringust huvitatud ettevõte oli Biserni KVB osaühing. Detailplaneering on algatatud Kolupere (katastritunnus 33701:004:0159, maakasutuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Kolupere (katastritunnus 33701:004:0160, maakasutuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja osaliselt 11706 Kolu - Kurena tee (katastritunnus 33701:004:0725, maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa) katastriüksustele. Planeeritava ala pindala oli ca 7,5 ha. Detailplaneeringu eskiislahenduse kohaselt oli soov moodustada 23 elamumaa krunti (millest 14 krunti oli paarimaja jaoks), 1 ärimaa krunt, 1 transpordimaa krunt, 1 tootmismaa krunt ja 1 üldkasutatava maa krunt. Kokku oli soov moodustada 27 krunti. Detailplaneeringu koostamise lõpetamise põhjused on kirjas korralduses nr 354, millega on võimalik tutvuda digitaalselt Kose valla dokumendiregistris. Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.