« Tagasi

Kiigemäe ja Muinas-Kiruvere kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 18. veebruar 2020 toimunud istungil kehtetuks tunnistada Kõue Vallavalitsuse 15. juuni 2010 korralduse nr 96 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine" ja sellega seoses lõpetada detailplaneeringu koostamine Kiruvere külas asuvatele Kiigemäe ja Muinas-Kiruvere maaüksustele (korraldus nr 77). Planeering oli algatatud Kõue Vallavalitsuse 15. juuni 2010 korraldusega nr 96. Planeeritava ala pindala oli ca 14 ha ning käesolevaks ajaks ei olnud asutud detailplaneeringut koostama. Korraldusega on võimalik tutvuda Kose valla dokumendiregistris ja tööajal Kose Vallavalitsuses.

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325