« Tagasi

Harmi külas asuva Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 06.07.2021 korraldusega nr 461 algatada Harmi külas asuva Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu. Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine elamuehituse eesmärgil ja ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele. Planeeritava ala pindala on ca 7,1 ha ning see hõlmab Veskipõllu (katastritunnus 36301:001:0361) ja Veskijõe (katastritunnus 36301:001:0371, osaliselt) katastriüksuseid. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on PAABOR PROJEKT OÜ. Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses, Kose valla dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes ning paberkandjal tööajal Kose Vallavalitsuses.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.