« Tagasi

Ardu alevikus asuva Jõe ja Kesk tn vahelise ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kose Vallavolikogu otsustas 10.10.2019 toimunud istungil otsusega nr 172 tunnistada kehtetus Ardu alevikus asuva Jõe ja Kesk tn vahelise ala detailplaneeringu (OÜ Disarek ja Kose maakorralduse osaühing). Detailplaneeringu eesmärgiks oli vabaõhuürituste kompleksi rajamine ning kruntide moodustamine olemasolevate hoonete juurde. Planeeritav ala on jagatud kruntideks, kuid vabaõhuürituste kompleksi koos teenindava taristuga ei ole rajatud. Mittetulundusühing Ardu Jahiselts esitas 1. augustil 2019 Kose Vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Jõe tee 17 katastriüksusel, kuna soovib planeeringu edasisest elluviimisest loobuda. Ka Kose Vallavalitsus soovib kehtestatud detailplaneeringu edasisest elluviimisest loobuda Kose vallale kuuluvatel katastriüksustel. Detailplaneeringuga määratud vabaõhuürituste kompleksi Ardu alevikku ei rajata. Otsusega on võimalik tutvuda Kose valla dokumendiregistris ja tööajal Kose Vallavalitsuses.  

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.