Kurgemäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 12. novembril 2019 toimunud istungil lõpetada Kurgemäe kinnistu detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 683). Planeering oli algatatud Kose Vallavalitsuse 9....

Ollani kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 16. oktoobril 2019 toimunud istungil lõpetada Ollani kinnistu detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 627). Planeering oli algatatud Kose Vallavalitsuse 29....

Ardu alevikus asuva Jõe ja Kesk tn vahelise ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kose Vallavolikogu otsustas 10.10.2019 toimunud istungil otsusega nr 172 tunnistada kehtetus Ardu alevikus asuva Jõe ja Kesk tn vahelise ala detailplaneeringu (OÜ Disarek ja Kose maakorralduse...

Tade nõmm kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 17. septembril 2019 toimunud istungil lõpetada Tade nõmm kinnistu detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 560). Planeering oli algatatud Tade külas asuvale Tade...

Valga 4 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 6. augustil 2019 toimunud istungil lõpetada Valga 4 kinnistu detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 462). Planeering oli algatatud Kose alevikus asuvale Pikk tn...

Aaspõllu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus otsustas 9. juulil 2019 korraldusega nr 379 kehtestada Kolu külas asuva Aaspõllu kinnistu detailplaneeringu . Kõnealust detailplaneeringut menetleti kuni 30. juunini 2015...

Jüri-Antsu maaüksuse ja Jõeääre kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 30. aprillil 2019 toimunud istungil lõpetada Jüri-Antsu maaüksuse ja Jõeääre kinnistu detailplaneeringu koostamise Tuhala külas (korraldus nr 244). Planeeritav ala...

Pikari III kinnistu II maatüki detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 16. aprillil 2019 toimunud istungil lõpetada Pikari III kinnistu II maatüki detailplaneeringu koostamise Kuivajõe külas (korraldus nr 212). Korraldusega on võimalik...

Ristmiku kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 2. aprillil 2019 toimunud istungil lõpetada Ristmiku kinnistu detailplaneeringu koostamise Oru külas (korraldus nr 188). Korraldusega on võimalik tutvuda Kose valla...

Sepapõllu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 2. aprillil 2019 korraldusega nr 189 Saula külas asuva Sepapõllu kinnistu detailplaneeringu . Planeeritav ala hõlmab Sepapõllu katastriüksust (katastritunnus...

Sepapõllu kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 25. veebruar – 10. märts 2019. Avalik väljapanek korraldati valla veebilehel ning Kose Vallavalitsuses. Avalikul väljapanekul arvamusi ei...

Kose alevikus asuvate Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 19. veebruari 2019 korraldusega nr 111 algatada Kose alevikus asuvate Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu . PlanS § 125 lg 1 p 1...

Detailplaneeringute koostamiste lõpetamised

Kose Vallavalitsus otsustas 19. veebruari 2019 toimunud istungil lõpetada järgmised detailplaneeringute koostamised: Aasa katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering Ardu alevikus...

Sepapõllu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kose Vallavalitsus võttis 5. veebruaril 2019 korraldusega nr 46 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saula külas asuva Sepapõllu kinnistu detailplaneeringu . Planeeritav ala asub Saula külas...

Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 5. veebruaril 2019 korraldusega nr 77 Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneeringu . Korraldusega on võimalik tutvuda Kose valla dokumendiregistris. Planeeritav ala...

Detailplaneeringute koostamiste lõpetamised

Kose Vallavalitsus otsustas 5. veebruari 2019 toimunud istungil lõpetada järgmised detailplaneeringute koostamised: Jääkristalli ja Hariduse 2B katastriüksuste detailplaneering Kose...

Detailplaneeringute koostamise lõpetamised

Kose Vallavalitsus otsustas 8. jaanuari 2019 toimunud istungil lõpetada järgmised detailplaneeringute koostamised: Keskvälja kinnistu detailplaneering Tade külas (korraldus nr 9); ...

Detailplaneeringute koostamise lõpetamised

Kose Vallavalitsus otsustas 19. detsembri 2018 toimunud istungil lõpetada järgmised detailplaneeringute koostamised: Andre ja Järvekalda kinnistute detailplaneering Kiruvere külas...

KALDAPÕLLU kinnistu DP kehtestamine

Kose Vallavalitsuse 07.08.2018 korraldusega nr 422 kehtestati Kose vallas Kuivajõe külas KALDAPÕLLU kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on Kaldapõllu kinnistu maa sihtotstarbe...

KALDAPÕLLU KINNISTU DETAILPLANEERINGU TEISTKORDNE AVALIK VÄLJAPANEK

Kose Vallavalitsuse 22.03.2018 korraldusega nr 142 "Detailplaneeringu teistkordsele avalikule väljapanekule suunamine" on suunatud teistkordsele avalikule väljapanekule Kuivajõe külas asuva...