Kose Vallavalitsus kehtestas 01.09.2022 korraldusega nr 583 Kiruvere külas asuva Puhkuse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-3-2022, planeeringu ID...

Kiruvere külas asuva Puhkuse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 01.09.2022 korraldusega nr 583 Kiruvere külas asuva Puhkuse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-3-2022, planeeringu ID...

Kose Vallavalitsus võttis 01.09.2022 korraldusega nr 582 vastu Kolu külas asuva Põlluaasa katastriüksuse detailplaneeringu (K-Projekt Aktsiaselts, töö nr 20133). Detailplaneering on...

Kolu külas asuva Põlluaasa katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 01.09.2022 korraldusega nr 582 vastu Kolu külas asuva Põlluaasa katastriüksuse detailplaneeringu (K-Projekt Aktsiaselts, töö nr 20133). Detailplaneering on...

Kose Vallavalitsus võttis 01.09.2022 korraldusega nr 581 vastu Kose-Uuemõisa alevikus asuva Kesk tn 27 katastriüksuse ja Kesk tänava maa-ala detailplaneeringu (OÜ Hendrikson & Ko, töö nr...

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Kesk tn 27 katastriüksuse ja Kesk tänava maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 01.09.2022 korraldusega nr 581 vastu Kose-Uuemõisa alevikus asuva Kesk tn 27 katastriüksuse ja Kesk tänava maa-ala detailplaneeringu (OÜ Hendrikson & Ko, töö nr...

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 04.07. - 17.07.2022. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust avaldas Keskkonnaamet ja...

Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 04.07. - 17.07.2022. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust avaldas Keskkonnaamet ja...

Kose Vallavalitsus võttis 23.08.2022 korraldusega nr 557 vastu Harmi külas asuva Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu . Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 6. juuli 2021...

Harmi külas asuva Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 23.08.2022 korraldusega nr 557 vastu Harmi külas asuva Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu . Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 6. juuli 2021...

Kose Vallavalitsus võttis 09.08.2022 korraldusega nr 530 vastu Keskvälja katastriüksuse detailplaneeringu . Detailplaneering on algatatud 06.07.2021 korraldusega nr 460 . Keskvälja...

Tade külas asuva Keskvälja katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 09.08.2022 korraldusega nr 530 vastu Keskvälja katastriüksuse detailplaneeringu . Detailplaneering on algatatud 06.07.2021 korraldusega nr 460 . Keskvälja...

Kose Vallavalitsus võttis 09.08.2022 korraldusega nr 529 vastu Veeääre katastriüksuse detailplaneeringu . Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 07.12.2021 korraldusega nr 892 ....

Kiruvere külas asuva Veeääre katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 09.08.2022 korraldusega nr 529 vastu Veeääre katastriüksuse detailplaneeringu . Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 07.12.2021 korraldusega nr 892 ....

Kose Vallavalitsus algatas 28.07.2022 korraldusega nr 520 Kose alevikus asuvate Ravila mnt 12a, 12b ja 12c katastriüksuste detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 1,34 ha ning see...

Kose alevikus asuvate Ravila mnt 12a, 12b ja 12c katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus algatas 28.07.2022 korraldusega nr 520 Kose alevikus asuvate Ravila mnt 12a, 12b ja 12c katastriüksuste detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 1,34 ha ning see...

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 04.07 - 17.07.2022. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust avaldas Keskkonnaamet ja...

Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 04.07 - 17.07.2022. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust avaldas Keskkonnaamet ja...

Kose Vallavalitsus kehtestas 19.07.2022 korraldusega nr 479 Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-2-2022, planeeringu ID...

Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 19.07.2022 korraldusega nr 479 Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-2-2022, planeeringu ID...

Kose Vallavalitsus otsustas 05.07.2022 korraldusega nr 430 algatada Äksi külas ja Habaja alevikus asuvate Kuusiku, Nõmmiku ja Tammiku katastriüksuste detailplaneeringu . Ahti Vahesalu esitas...

Äksi külas ja Habaja alevikus asuvate Kuusiku, Nõmmiku ja Tammiku katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 05.07.2022 korraldusega nr 430 algatada Äksi külas ja Habaja alevikus asuvate Kuusiku, Nõmmiku ja Tammiku katastriüksuste detailplaneeringu . Ahti Vahesalu esitas...

Kose Vallavalitsus võttis 05.07.2022 korraldusega nr 436 vastu Puhkuse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu . Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 23.11.2021 korraldusega...

Kiruvere külas asuva Puhkuse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 05.07.2022 korraldusega nr 436 vastu Puhkuse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu . Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 23.11.2021 korraldusega...

Kose Vallavalitsus otsustas 21.06.2022 korraldusega nr 407 algatada Krei külas asuva Vana-Ehala katastriüksuse detailplaneeringu. Kaspar Vitsur ja Mihkel Vitsur esitasid 21.04.2022 avalduse...

Krei külas asuva Vana-Ehala katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 21.06.2022 korraldusega nr 407 algatada Krei külas asuva Vana-Ehala katastriüksuse detailplaneeringu. Kaspar Vitsur ja Mihkel Vitsur esitasid 21.04.2022 avalduse...

Kose Vallavalitsus võttis 13.06.2022 korraldusega nr 401 vastu Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu . Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 28.09.2021 korraldusega nr...

Kose alevikus asuva Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 13.06.2022 korraldusega nr 401 vastu Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu . Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 28.09.2021 korraldusega nr...

Kose Vallavalitsus otsustas 08.06.2022 korraldusega nr 400 muuta Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu planeeringuala. Kose Vallavalitsuse 28. septembri 2021 korraldusega nr 691 ...

Kose alevikus asuva Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu planeeringuala muutmine

Kose Vallavalitsus otsustas 08.06.2022 korraldusega nr 400 muuta Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu planeeringuala. Kose Vallavalitsuse 28. septembri 2021 korraldusega nr 691 ...

Kose Vallavalitsus otsustas 07.06.2022 korraldusega nr 373 algatada Kose alevikus asuva Ujula põik 3 katastriüksuse detailplaneeringu. Oserv OÜ (registrikood 11463536) esitas 13.05.2022...

Kose alevikus asuva Ujula põik 3 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 07.06.2022 korraldusega nr 373 algatada Kose alevikus asuva Ujula põik 3 katastriüksuse detailplaneeringu. Oserv OÜ (registrikood 11463536) esitas 13.05.2022...

Kose Vallavalitsus kehtestas 07.06.2022 korraldusega nr 372 Krei külas asuva Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-8-2021, planeeringu ID 100335). Sutika tee...

Krei külas asuva Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 07.06.2022 korraldusega nr 372 Krei külas asuva Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-8-2021, planeeringu ID 100335). Sutika tee...

Kose Vallavalitsus kehtestas 07.06.2022 korraldusega nr 371 Kose alevikus asuvate Kehra mnt 29a ja 29b katastriüksuste detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-1-2022, planeeringu ID...

Kose alevikus asuvate Kehra mnt 29a ja 29b katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 07.06.2022 korraldusega nr 371 Kose alevikus asuvate Kehra mnt 29a ja 29b katastriüksuste detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-1-2022, planeeringu ID...

Kose Vallavolikogu otsustas 31.05.2022 otsusega nr 91  tunnistada osaliselt kehtetuks Krei külas asuva Liivamäe 3 ja Uus-Liivamäe kinnistu detailplaneeringu (Kose Maakorralduse...

Krei külas asuva Liivamäe 3 ja Uus-Liivamäe kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Kose Vallavolikogu otsustas 31.05.2022 otsusega nr 91  tunnistada osaliselt kehtetuks Krei külas asuva Liivamäe 3 ja Uus-Liivamäe kinnistu detailplaneeringu (Kose Maakorralduse...

Kose Vallavalitsus võttis 26.04.2022 korraldusega nr 270 vastu Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplaneeringu . Kose Vallavalitsuse 11. novembri 2021 korraldusega nr 816 algatati Ardu...

Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 26.04.2022 korraldusega nr 270 vastu Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplaneeringu . Kose Vallavalitsuse 11. novembri 2021 korraldusega nr 816 algatati Ardu...

Kose Vallavalitsus otsustas 26.04.2022 korraldusega nr 251 algatada Kose alevikus asuvate  Uustalu tn 16 ja Uustalu tn 20 katastriüksuste detailplaneeringu. Osaühing Kujundaja...

Kose alevikus asuvate Uustalu tn 16 ja Uustalu tn 20 katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 26.04.2022 korraldusega nr 251 algatada Kose alevikus asuvate  Uustalu tn 16 ja Uustalu tn 20 katastriüksuste detailplaneeringu. Osaühing Kujundaja...

Kose Vallavalitsus otsustas 26.04.2022 korraldusega nr 250 algatada Ardu alevikus asuva Hiie katastriüksuse detailplaneeringu. Margus Laikask esitas 11.04.2022 avalduse (registreeritud...

Ardu alevikus asuva Hiie katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 26.04.2022 korraldusega nr 250 algatada Ardu alevikus asuva Hiie katastriüksuse detailplaneeringu. Margus Laikask esitas 11.04.2022 avalduse (registreeritud...

Kose Vallavalitsus otsustas 11.04.2022 korraldusega nr 217 algatada Oru külas asuva Uuenurme katastriüksuse detailplaneeringu . Jüri Kriisemann esitas 21.03.2022 avalduse (registreeritud...

Oru külas asuva Uuenurme katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 11.04.2022 korraldusega nr 217 algatada Oru külas asuva Uuenurme katastriüksuse detailplaneeringu . Jüri Kriisemann esitas 21.03.2022 avalduse (registreeritud...

Kose Vallavalitsus otsustas 11.04.2022 korraldusega nr 216 algatada Tade külas asuvate Saare tee maaüksuste detailplaneeringu . HS Estate OÜ (registrikood 16258918) esitas 17.03.2022 avalduse...

Tade külas asuvate Saare tee maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 11.04.2022 korraldusega nr 216 algatada Tade külas asuvate Saare tee maaüksuste detailplaneeringu . HS Estate OÜ (registrikood 16258918) esitas 17.03.2022 avalduse...

Kose Vallavalitsus otsustas 11.04.2022 korraldusega nr 215 algatada Krei külas asuva Kruusamäe maaüksuse detailplaneeringu . Margus Orren esitas 18.03.2022 avalduse (registreeritud...

Krei külas asuva Kruusamäe maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 11.04.2022 korraldusega nr 215 algatada Krei külas asuva Kruusamäe maaüksuse detailplaneeringu . Margus Orren esitas 18.03.2022 avalduse (registreeritud...

Kose Vallavalitsus otsustas 11.04.2022 korraldusega nr 214 algatada Kose alevikus asuva Liivaku katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu . Fortitech OÜ (registrikood 16304297) esitas...

Kose alevikus asuva Liivaku katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 11.04.2022 korraldusega nr 214 algatada Kose alevikus asuva Liivaku katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu . Fortitech OÜ (registrikood 16304297) esitas...

Kose Vallavalitsus võttis 22.03.2022 korraldusega nr 195 vastu Kehra mnt 29a ja 29b katastriüksuste detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 4600 m2 ning see hõlmab Kehra mnt 29a...

Kose alevikus asuvate Kehra mnt 29a ja 29b katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 22.03.2022 korraldusega nr 195 vastu Kehra mnt 29a ja 29b katastriüksuste detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 4600 m2 ning see hõlmab Kehra mnt 29a...

Kose Vallavalitsus kehtestas 16.03.2022 korraldusega nr 161 Kose alevikus asuva Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-1-2021, planeeringu ID 90912)....

Kose alevikus asuva Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 16.03.2022 korraldusega nr 161 Kose alevikus asuva Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-1-2021, planeeringu ID 90912)....

Kose Vallavalitsus kehtestas 16.03.2022 korraldusega nr 160 Tuhala külas asuva Oru tee 1 katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-6-2021, planeeringu ID 97592). Oru tee...

Tuhala külas asuva Oru tee 1 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 16.03.2022 korraldusega nr 160 Tuhala külas asuva Oru tee 1 katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-6-2021, planeeringu ID 97592). Oru tee...

Kose Vallavalitsus võttis 16.03.2022 korraldusega nr 159 vastu Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 2,9 ha ning see hõlmab järgmisi katastriüksuseid:...

Krei külas asuva Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 16.03.2022 korraldusega nr 159 vastu Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 2,9 ha ning see hõlmab järgmisi katastriüksuseid:...

Kose Vallavalitsus otsustas 01.02.2022 korraldusega nr 90 algatada Kose alevikus asuva Pikk tn 30a katastriüksuse detailplaneeringu . Bushmaster OÜ (registrikood 14548534) esitas 21.12.2021...

Kose alevikus asuva Pikk tn 30a katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 01.02.2022 korraldusega nr 90 algatada Kose alevikus asuva Pikk tn 30a katastriüksuse detailplaneeringu . Bushmaster OÜ (registrikood 14548534) esitas 21.12.2021...

Kose vallavalitsus otsustas 01.02.2022 korraldusega nr 91 lõpetada Ardu alevikus asuva Uustalu katastriüksuse detailplaneeringu, mis on algatatud Kose Vallavalitsuse 11. novembri 2021...

Ardu alevikus asuva Uustalu katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose vallavalitsus otsustas 01.02.2022 korraldusega nr 91 lõpetada Ardu alevikus asuva Uustalu katastriüksuse detailplaneeringu, mis on algatatud Kose Vallavalitsuse 11. novembri 2021...

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 6.12. - 19.12.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust avaldas üks isik, kes ei...

Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 6.12. - 19.12.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust avaldas üks isik, kes ei...

Kose Vallavolikogu otsustas 27.01.2022 otsusega nr 50 tunnistada kehtetuks Oru külas asuva Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneeringu (Kose Maakorralduse Osaühing, töö nr DP 861-12.15,...

Oru külas asuva Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kose Vallavolikogu otsustas 27.01.2022 otsusega nr 50 tunnistada kehtetuks Oru külas asuva Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneeringu (Kose Maakorralduse Osaühing, töö nr DP 861-12.15,...

Kose Vallavalitsus otsustas 18.01.2022 korraldusega nr 54 algatada Kose-Uuemõisa alevikus asuva Pihlaka tn 1 katastriüksuse detailplaneeringu . Starplex Ehitus OÜ (registrikood 14341638)...

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Pihlaka tn 1 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 18.01.2022 korraldusega nr 54 algatada Kose-Uuemõisa alevikus asuva Pihlaka tn 1 katastriüksuse detailplaneeringu . Starplex Ehitus OÜ (registrikood 14341638)...

Kose Vallavalitsus võttis 18.01.2022 korraldusega nr 53 vastu Oru tee 1 katastriüksuse detailplaneeringu . Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 25. mai 2021 korraldusega nr 325...

Tuhala külas asuva Oru tee 1 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 18.01.2022 korraldusega nr 53 vastu Oru tee 1 katastriüksuse detailplaneeringu . Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 25. mai 2021 korraldusega nr 325...

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 6.12. - 19.12.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust avaldas üks isik....

Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 6.12. - 19.12.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust avaldas üks isik....

Kose Vallavalitsus otsustas 21.12.2021 korraldusega nr 922 algatada Tade külas asuva Kurgemäe katastriüksuse detailplaneeringu . OÜ REVAL KINNISVARA (registrikood 10198894) esitas 06.12.2021...

Tade külas asuva Kurgemäe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 21.12.2021 korraldusega nr 922 algatada Tade külas asuva Kurgemäe katastriüksuse detailplaneeringu . OÜ REVAL KINNISVARA (registrikood 10198894) esitas 06.12.2021...

Kose Vallavalitsus otsustas 07.12.2021 korraldusega nr 892 algatada Kiruvere külas asuva Veeääre katastriüksuse detailplaneeringu . Osaühing TRADE PORT (registrikood 1068790) esitas...

Kiruvere külas asuva Veeääre katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 07.12.2021 korraldusega nr 892 algatada Kiruvere külas asuva Veeääre katastriüksuse detailplaneeringu . Osaühing TRADE PORT (registrikood 1068790) esitas...

Kose Vallavalitsus otsustas 23.11.2021 korraldusega nr 853 algatada Kiruvere külas asuva Puhkuse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu . Landbox OÜ (registrikood 14721007) esitas...

Kiruvere külas asuva Puhkuse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 23.11.2021 korraldusega nr 853 algatada Kiruvere külas asuva Puhkuse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu . Landbox OÜ (registrikood 14721007) esitas...

Kose Vallavalitsus otsustas 23.11.2021 korraldusega nr 852 algatada Krei külas asuva Vana-Hallikivi katastriüksuse detailplaneeringu . Riina Jansson esitas 15.11.2021 avalduse...

Krei külas asuva Vana-Hallikivi katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 23.11.2021 korraldusega nr 852 algatada Krei külas asuva Vana-Hallikivi katastriüksuse detailplaneeringu . Riina Jansson esitas 15.11.2021 avalduse...

Kose Vallavalitsus otsustas 23.11.2021 korraldusega nr 851 algatada Kolu külas asuva Põlluaasa katastriüksuse detailplaneeringu . K-Projekt Aktsiaselts esitas 09.11.2021 avalduse...

Kolu külas asuva Põlluaasa katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 23.11.2021 korraldusega nr 851 algatada Kolu külas asuva Põlluaasa katastriüksuse detailplaneeringu . K-Projekt Aktsiaselts esitas 09.11.2021 avalduse...

Kose Vallavalitsus otsustas 23.11.2021 korraldusega nr 850 algatada Ardu alevikus asuva Pala tee 20 katastriüksuse detailplaneeringu . Madis Karu esitas 09.11.2021 avalduse detailplaneeringu...

Ardu alevikus asuva Pala tee 20 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 23.11.2021 korraldusega nr 850 algatada Ardu alevikus asuva Pala tee 20 katastriüksuse detailplaneeringu . Madis Karu esitas 09.11.2021 avalduse detailplaneeringu...

Kose Vallavalitsus võttis 11.11.2021 korraldusega nr 804 vastu Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu . Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 25.11.2020 korraldusega nr 680 ....

Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 11.11.2021 korraldusega nr 804 vastu Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu . Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 25.11.2020 korraldusega nr 680 ....

Kose Vallavalitsus otsustas 11.11.2021 korraldusega nr 805 algatada Ardu alevikus asuva Uustalu katastriüksuse detailplaneeringu . Mihkel Holm esitas 21.10.2021 avalduse detailplaneeringu...

Ardu alevikus asuva Uustalu katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 11.11.2021 korraldusega nr 805 algatada Ardu alevikus asuva Uustalu katastriüksuse detailplaneeringu . Mihkel Holm esitas 21.10.2021 avalduse detailplaneeringu...

Kose Vallavalitsus otsustas 11.11.2021 korraldusega nr 816 algatada Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplaneeringu . Ele Metsalu esitas 04.11.2021 avalduse...

Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 11.11.2021 korraldusega nr 816 algatada Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplaneeringu . Ele Metsalu esitas 04.11.2021 avalduse...

Kose Vallavalitsus otsustas 26.10.2021 korraldusega nr 781 algatada Kose alevikus asuvate Kehra mnt 29a ja 29b katastriüksuste detailplaneeringu. Teele Rannu ja Grete Rannu esitasid...

Kehra mnt 29a ja 29b katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 26.10.2021 korraldusega nr 781 algatada Kose alevikus asuvate Kehra mnt 29a ja 29b katastriüksuste detailplaneeringu. Teele Rannu ja Grete Rannu esitasid...

Kose Vallavalitsus otsustas 12.10.2021 korraldusega nr 747 algatada Kose-Uuemõisa alevikus asuva Kesk tn 27 katastriüksuse ja Kesk tänava maa-ala detailplaneeringu. BHG Finance OÜ...

Kesk tn 27 katastriüksuse ja Kesk tänava maa-ala detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 12.10.2021 korraldusega nr 747 algatada Kose-Uuemõisa alevikus asuva Kesk tn 27 katastriüksuse ja Kesk tänava maa-ala detailplaneeringu. BHG Finance OÜ...

Kose Vallavalitsus otsustas 28.09.2021 korraldusega nr 691 algatada Kose alevikus asuva Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu . Hansaviimistluse osaühing (registrikood 10700891)...

Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 28.09.2021 korraldusega nr 691 algatada Kose alevikus asuva Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu . Hansaviimistluse osaühing (registrikood 10700891)...

Kose Vallavolikogu kehtestas 23.09.2021 otsusega nr 302 Kose alevikus asuva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu (aktsiaselts KOBRAS, töö nr 2019-221, planeeringu ID 88193)....

Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavolikogu kehtestas 23.09.2021 otsusega nr 302 Kose alevikus asuva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu (aktsiaselts KOBRAS, töö nr 2019-221, planeeringu ID 88193)....

Kose Vallavalitsus otsustas 31.08.2021 korraldusega nr 605 algatada Krei külas asuva Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu . Katastriüksustel kehtib Kose Vallavolikogu 29. mai 2003...

Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 31.08.2021 korraldusega nr 605 algatada Krei külas asuva Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu . Katastriüksustel kehtib Kose Vallavolikogu 29. mai 2003...

Kose Vallavalitsus otsustas 06.07.2021 korraldusega nr 461 algatada Harmi külas asuva Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu . Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk on...

Harmi külas asuva Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 06.07.2021 korraldusega nr 461 algatada Harmi külas asuva Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu . Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk on...

Kose Vallavalitsus otsustas 06.07.2021 korraldusega nr 460 algatada Tade külas asuva Keskvälja katastriüksuse detailplaneeringu . Keskvälja katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk on...

Tade külas asuva Keskvälja katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 06.07.2021 korraldusega nr 460 algatada Tade külas asuva Keskvälja katastriüksuse detailplaneeringu . Keskvälja katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk on...

Kose Vallavolikogu võttis 22.06.2021 otsusega nr 285 vastu Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu . Planeeritava alana käsitletakse järgmisi maaüksuseid Kose alevikus: Linnari,...

Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavolikogu võttis 22.06.2021 otsusega nr 285 vastu Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu . Planeeritava alana käsitletakse järgmisi maaüksuseid Kose alevikus: Linnari,...

Kose Vallavalitsus otsustas 25.05.2021 korraldusega nr 325 algatada Tuhala külas asuva Oru tee 1 katastriüksuste detailplaneeringu . PlanS 140 lg 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks...

Tuhala külas asuva Oru tee 1 katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 25.05.2021 korraldusega nr 325 algatada Tuhala külas asuva Oru tee 1 katastriüksuste detailplaneeringu . PlanS 140 lg 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks...

Kose Vallavalitsus otsustas 27. aprilli 2021 korraldusega nr 268 lõpetada Kose alevikus asuvate Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise....

Kose alevikus asuvate Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 27. aprilli 2021 korraldusega nr 268 lõpetada Kose alevikus asuvate Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise....

Kose Vallavalitsus kehtestas 13.04.2021 korraldusega nr 230 Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr...

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 13.04.2021 korraldusega nr 230 Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr...

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus 21.01 – 21.02.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust. Kokku esitati 4...

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus 21.01 – 21.02.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust. Kokku esitati 4...

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus 21.01 – 21.02.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust. Seoses Vabariigi...

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus 21.01 – 21.02.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust. Seoses Vabariigi...

Kose Vallavalitsus kehtestas 16.03.2021 korraldusega nr 148 Saula külas asuva Metsatuka kinnistu detailplaneeringu (Osaühing Hirundo, töö nr HDP-02/2020, planeeringu ID 90092). ...

Metsatuka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 16.03.2021 korraldusega nr 148 Saula külas asuva Metsatuka kinnistu detailplaneeringu (Osaühing Hirundo, töö nr HDP-02/2020, planeeringu ID 90092). ...

Kose Vallavalitsus võttis 2. märtsil 2021 korraldusega nr 97 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste...

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 2. märtsil 2021 korraldusega nr 97 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste...

Kose Vallavalitsus võttis 19. jaanuaril 2021 korraldusega nr 34 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saula külas asuva Metsatuka kinnistu detailplaneeringu (Osaühing Hirundo, töö nr...

Metsatuka kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 19. jaanuaril 2021 korraldusega nr 34 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saula külas asuva Metsatuka kinnistu detailplaneeringu (Osaühing Hirundo, töö nr...

Kose Vallavolikogu algatas 12.08.2020 otsusega nr 212 kehtivat Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu . Detailplaneeringu eesmärk on uue...

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Kose Vallavolikogu algatas 12.08.2020 otsusega nr 212 kehtivat Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu . Detailplaneeringu eesmärk on uue...

Kose Vallavalitsus otsustas 08.12.2020 korraldusega nr 734 algatada Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu . Planeerimisseaduse 140...

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 08.12.2020 korraldusega nr 734 algatada Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu . Planeerimisseaduse 140...

Kose Vallavalitsus otsustas 25.11.2020 korraldusega nr 680 algatada Kose alevikus asuva Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu. PlanS § 125 lg 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine...

Kose alevikus asuva Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 25.11.2020 korraldusega nr 680 algatada Kose alevikus asuva Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu. PlanS § 125 lg 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine...

Kose Vallavalitsus kehtestas 29.10.2020 korraldusega nr 610 Oru külas asuva Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-2-2020).  Detailplaneering algatati...

Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 29.10.2020 korraldusega nr 610 Oru külas asuva Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-2-2020).  Detailplaneering algatati...

Kose Vallavalitsusel on menetlemisel Kose alevikus asuva Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneering. Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 19.02.2019...

Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu lahendust tutvustav avalik arutelu

Kose Vallavalitsusel on menetlemisel Kose alevikus asuva Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneering. Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 19.02.2019...

Kose Vallavalitsus võttis 17. septembril 2020 korraldusega nr 520 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Oru külas asuva Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö...

Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 17. septembril 2020 korraldusega nr 520 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Oru külas asuva Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö...

Kose Vallavalitsus kehtestas 14.09.2020 korraldusega nr 504 Saula ja Tuhala külas asuvate Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu (OÜ Raid Invest, töö nr T-03-19)....

Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 14.09.2020 korraldusega nr 504 Saula ja Tuhala külas asuvate Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu (OÜ Raid Invest, töö nr T-03-19)....

Saula ja Tuhala külades asuva Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 20.08 - 02.09.2020. Kose Vallavalitsus tühistab 29ndal septembril 2020 ...

Detailplaneeringu avaliku arutelu tühistamine

Saula ja Tuhala külades asuva Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 20.08 - 02.09.2020. Kose Vallavalitsus tühistab 29ndal septembril 2020 ...

Kose Vallavalitsus võttis 21. juulil 2020 korraldusega nr 367 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saula ja Tuhala külas asuvate Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute...

Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kose Vallavalitsus võttis 21. juulil 2020 korraldusega nr 367 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saula ja Tuhala külas asuvate Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute...

Kose Vallavolikogu otsustas 12. augustil 2020 otsusega nr 212 algatada Kose alevikus asuva Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu ....

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade avalikustamine

Kose Vallavolikogu otsustas 12. augustil 2020 otsusega nr 212 algatada Kose alevikus asuva Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu ....

Kose Vallavolikogu jättis 12. augustil 2020 otsusega nr 212 algatamata Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu KSH . Detailplaneeringu eesmärk on...

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine

Kose Vallavolikogu jättis 12. augustil 2020 otsusega nr 212 algatamata Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu KSH . Detailplaneeringu eesmärk on...

Kose Vallavalitsus otsustas 7. juulil 2020 toimunud istungil lõpetada Kolu külas asuva Kolupere kinnistu detailplaneeringu koostamine (korraldus nr 354). Detailplaneering oli algatatud Kose...

Kolupere kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 7. juulil 2020 toimunud istungil lõpetada Kolu külas asuva Kolupere kinnistu detailplaneeringu koostamine (korraldus nr 354). Detailplaneering oli algatatud Kose...

Kose Vallavolikogu otsustas 30.04.2020 otsusega nr 196 tunnistada osaliselt kehtetuks Kose Vallavolikogu 24. aprilli 2008 otsusega nr 154 kehtestanud Härma ja Rahula kinnistute detailplaneeringu...

Tade külas asuva Härma ja Rahula kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Kose Vallavolikogu otsustas 30.04.2020 otsusega nr 196 tunnistada osaliselt kehtetuks Kose Vallavolikogu 24. aprilli 2008 otsusega nr 154 kehtestanud Härma ja Rahula kinnistute detailplaneeringu...

Kose Vallavolikogu otsustas 30.04.2020 toimunud istungil otsusega nr 195 tunnistada osaliselt kehtetuks Kose Vallavolikogu 26. aprilli 2007 otsusega nr 104 kehtestatud Oru küla elamugrupi...

Oru külas asuva Oru küla elamugrupi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Kose Vallavolikogu otsustas 30.04.2020 toimunud istungil otsusega nr 195 tunnistada osaliselt kehtetuks Kose Vallavolikogu 26. aprilli 2007 otsusega nr 104 kehtestatud Oru küla elamugrupi...

Kose Vallavolikogu otsustas 30.04.2020 toimunud istungil otsusega nr 194 tunnistada osaliselt kehtetuks Kose alevikus asuva Põllu tänava detailplaneeringu (OÜ Disarek ja Kose Maakorralduse...

Kose alevikus asuva Põllu tänava detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Kose Vallavolikogu otsustas 30.04.2020 toimunud istungil otsusega nr 194 tunnistada osaliselt kehtetuks Kose alevikus asuva Põllu tänava detailplaneeringu (OÜ Disarek ja Kose Maakorralduse...

Kose Vallavalitsus otsustas 28. aprill 2020 toimunud istungil lõpetada Kose alevikus asuvate Kännu ja Kopli Salu kinnistute detailplaneeringu koostamine (korraldus nr 197). Detailplaneering oli...

Kännu ja Kopli Salu kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 28. aprill 2020 toimunud istungil lõpetada Kose alevikus asuvate Kännu ja Kopli Salu kinnistute detailplaneeringu koostamine (korraldus nr 197). Detailplaneering oli...

Kose Vallavalitsus otsustas 18. veebruar 2020 toimunud istungil kehtetuks tunnistada Kõue Vallavalitsuse 15. juuni 2010 korralduse nr 96 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja strateegilise...

Kiigemäe ja Muinas-Kiruvere kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 18. veebruar 2020 toimunud istungil kehtetuks tunnistada Kõue Vallavalitsuse 15. juuni 2010 korralduse nr 96 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja strateegilise...

Kose Vallavalitsus otsustas 21.01.2020 korraldusega nr 27 algatada Oru külas asuva Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu . PlanS § 125 lg 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav...

Oru külas asuva Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 21.01.2020 korraldusega nr 27 algatada Oru külas asuva Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu . PlanS § 125 lg 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav...

Kose Vallavalitsus otsustas 7. jaanuari 2020 toimunud istungil kehtetuks tunnistada järgmised korraldused ja sellega seoses lõpetada detailplaneeringute koostamised algatatud maaüksustele: 1....

Detailplaneeringute koostamise lõpetamised

Kose Vallavalitsus otsustas 7. jaanuari 2020 toimunud istungil kehtetuks tunnistada järgmised korraldused ja sellega seoses lõpetada detailplaneeringute koostamised algatatud maaüksustele: 1....

Kose Vallavolikogu otsustas 19.12.2019 toimunud istungil otsusega nr 179 tunnistada osaliselt kehtetuks Kose-Uuemõisa alevikus asuva vanatoa detailplaneeringu (OÜ Disarek ja Kose Maakorralduse...

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Vanatoa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Kose Vallavolikogu otsustas 19.12.2019 toimunud istungil otsusega nr 179 tunnistada osaliselt kehtetuks Kose-Uuemõisa alevikus asuva vanatoa detailplaneeringu (OÜ Disarek ja Kose Maakorralduse...

Kose Vallavalitsus otsustas 10. detsembril 2019 toimunud istungil lõpetada Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja Paunküla veehoidla vahelise ala detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 742)....

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja Paunküla veehoidla vahelise ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 10. detsembril 2019 toimunud istungil lõpetada Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja Paunküla veehoidla vahelise ala detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 742)....

Kose Vallavalitsus otsustas 26. novembril 2019 toimunud istungil lõpetada Auelepa kinnistu detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 712). Planeering oli algatatud Kose Vallavalitsuse 20....

Auelepa kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 26. novembril 2019 toimunud istungil lõpetada Auelepa kinnistu detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 712). Planeering oli algatatud Kose Vallavalitsuse 20....

Kose Vallavolikogu otsustas 21.11.2019 toimunud istungil otsusega nr 178 tunnistada osaliselt kehtetuks Kose alevikus asuva Pikk, Hariduse ja Ujula tänavate vahelise piirkonna detailplaneeringu...

Kose alevikus asuva Pikk, Hariduse ja Ujula tänavate vahelise piirkonna detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Kose Vallavolikogu otsustas 21.11.2019 toimunud istungil otsusega nr 178 tunnistada osaliselt kehtetuks Kose alevikus asuva Pikk, Hariduse ja Ujula tänavate vahelise piirkonna detailplaneeringu...

Kose Vallavalitsus otsustas 12. novembril 2019 toimunud istungil lõpetada Kurgemäe kinnistu detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 683). Planeering oli algatatud Kose Vallavalitsuse 9....

Kurgemäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 12. novembril 2019 toimunud istungil lõpetada Kurgemäe kinnistu detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 683). Planeering oli algatatud Kose Vallavalitsuse 9....

Kose Vallavalitsus otsustas 16. oktoobril 2019 toimunud istungil lõpetada Ollani kinnistu detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 627). Planeering oli algatatud Kose Vallavalitsuse 29....

Ollani kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 16. oktoobril 2019 toimunud istungil lõpetada Ollani kinnistu detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 627). Planeering oli algatatud Kose Vallavalitsuse 29....

Kose Vallavolikogu otsustas 10.10.2019 toimunud istungil otsusega nr 172 tunnistada kehtetus Ardu alevikus asuva Jõe ja Kesk tn vahelise ala detailplaneeringu (OÜ Disarek ja Kose maakorralduse...

Ardu alevikus asuva Jõe ja Kesk tn vahelise ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kose Vallavolikogu otsustas 10.10.2019 toimunud istungil otsusega nr 172 tunnistada kehtetus Ardu alevikus asuva Jõe ja Kesk tn vahelise ala detailplaneeringu (OÜ Disarek ja Kose maakorralduse...

Kose Vallavalitsus otsustas 17. septembril 2019 toimunud istungil lõpetada Tade nõmm kinnistu detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 560). Planeering oli algatatud Tade külas asuvale Tade...

Tade nõmm kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 17. septembril 2019 toimunud istungil lõpetada Tade nõmm kinnistu detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 560). Planeering oli algatatud Tade külas asuvale Tade...

Kose Vallavalitsus otsustas 6. augustil 2019 toimunud istungil lõpetada Valga 4 kinnistu detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 462). Planeering oli algatatud Kose alevikus asuvale Pikk tn...

Valga 4 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 6. augustil 2019 toimunud istungil lõpetada Valga 4 kinnistu detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 462). Planeering oli algatatud Kose alevikus asuvale Pikk tn...

Kose Vallavalitsus otsustas 9. juulil 2019 korraldusega nr 379 kehtestada Kolu külas asuva Aaspõllu kinnistu detailplaneeringu . Kõnealust detailplaneeringut menetleti kuni 30. juunini 2015...

Aaspõllu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus otsustas 9. juulil 2019 korraldusega nr 379 kehtestada Kolu külas asuva Aaspõllu kinnistu detailplaneeringu . Kõnealust detailplaneeringut menetleti kuni 30. juunini 2015...

Kose Vallavalitsus otsustas 30. aprillil 2019 toimunud istungil lõpetada Jüri-Antsu maaüksuse ja Jõeääre kinnistu detailplaneeringu koostamise Tuhala külas (korraldus nr 244). Planeeritav ala...

Jüri-Antsu maaüksuse ja Jõeääre kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 30. aprillil 2019 toimunud istungil lõpetada Jüri-Antsu maaüksuse ja Jõeääre kinnistu detailplaneeringu koostamise Tuhala külas (korraldus nr 244). Planeeritav ala...

Kose Vallavalitsus otsustas 16. aprillil 2019 toimunud istungil lõpetada Pikari III kinnistu II maatüki detailplaneeringu koostamise Kuivajõe külas (korraldus nr 212). Korraldusega on võimalik...

Pikari III kinnistu II maatüki detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 16. aprillil 2019 toimunud istungil lõpetada Pikari III kinnistu II maatüki detailplaneeringu koostamise Kuivajõe külas (korraldus nr 212). Korraldusega on võimalik...

Kose Vallavalitsus otsustas 2. aprillil 2019 toimunud istungil lõpetada Ristmiku kinnistu detailplaneeringu koostamise Oru külas (korraldus nr 188). Korraldusega on võimalik tutvuda Kose valla...

Ristmiku kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 2. aprillil 2019 toimunud istungil lõpetada Ristmiku kinnistu detailplaneeringu koostamise Oru külas (korraldus nr 188). Korraldusega on võimalik tutvuda Kose valla...

Kose Vallavalitsus kehtestas 2. aprillil 2019 korraldusega nr 189 Saula külas asuva Sepapõllu kinnistu detailplaneeringu . Planeeritav ala hõlmab Sepapõllu katastriüksust (katastritunnus...

Sepapõllu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 2. aprillil 2019 korraldusega nr 189 Saula külas asuva Sepapõllu kinnistu detailplaneeringu . Planeeritav ala hõlmab Sepapõllu katastriüksust (katastritunnus...

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 25. veebruar – 10. märts 2019. Avalik väljapanek korraldati valla veebilehel ning Kose Vallavalitsuses. Avalikul väljapanekul arvamusi ei...

Sepapõllu kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 25. veebruar – 10. märts 2019. Avalik väljapanek korraldati valla veebilehel ning Kose Vallavalitsuses. Avalikul väljapanekul arvamusi ei...

Kose Vallavalitsus otsustas 19. veebruari 2019 korraldusega nr 111 algatada Kose alevikus asuvate Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu . PlanS § 125 lg 1 p 1...

Kose alevikus asuvate Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 19. veebruari 2019 korraldusega nr 111 algatada Kose alevikus asuvate Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu . PlanS § 125 lg 1 p 1...

Kose Vallavalitsus otsustas 19. veebruari 2019 toimunud istungil lõpetada järgmised detailplaneeringute koostamised: Aasa katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering Ardu alevikus...

Detailplaneeringute koostamiste lõpetamised

Kose Vallavalitsus otsustas 19. veebruari 2019 toimunud istungil lõpetada järgmised detailplaneeringute koostamised: Aasa katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering Ardu alevikus...

Kose Vallavalitsus võttis 5. veebruaril 2019 korraldusega nr 46 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saula külas asuva Sepapõllu kinnistu detailplaneeringu . Planeeritav ala asub Saula külas...

Sepapõllu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kose Vallavalitsus võttis 5. veebruaril 2019 korraldusega nr 46 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saula külas asuva Sepapõllu kinnistu detailplaneeringu . Planeeritav ala asub Saula külas...

Kose Vallavalitsus kehtestas 5. veebruaril 2019 korraldusega nr 77 Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneeringu . Korraldusega on võimalik tutvuda Kose valla dokumendiregistris. Planeeritav ala...

Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 5. veebruaril 2019 korraldusega nr 77 Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneeringu . Korraldusega on võimalik tutvuda Kose valla dokumendiregistris. Planeeritav ala...

Näitan: 1-100
Elemente lehe kohta 100
of 2