Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 28.09.2021 korraldusega nr 691 algatada Kose alevikus asuva Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu . Hansaviimistluse osaühing (registrikood 10700891)...

Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavolikogu kehtestas 23.09.2021 otsusega nr 302 Kose alevikus asuva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu (aktsiaselts KOBRAS, töö nr 2019-221, planeeringu ID 88193)....

Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 31.08.2021 korraldusega nr 605 algatada Krei külas asuva Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu . Katastriüksustel kehtib Kose Vallavolikogu 29. mai 2003...

Harmi külas asuva Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 06.07.2021 korraldusega nr 461 algatada Harmi külas asuva Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu . Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk on...

Tade külas asuva Keskvälja katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 06.07.2021 korraldusega nr 460 algatada Tade külas asuva Keskvälja katastriüksuse detailplaneeringu . Keskvälja katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk on...

Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavolikogu võttis 22.06.2021 otsusega nr 285 vastu Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu . Planeeritava alana käsitletakse järgmisi maaüksuseid Kose alevikus: Linnari,...

Tuhala külas asuva Oru tee 1 katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 25.05.2021 korraldusega nr 325 algatada Tuhala külas asuva Oru tee 1 katastriüksuste detailplaneeringu . PlanS 140 lg 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks...

Kose alevikus asuvate Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 27. aprilli 2021 korraldusega nr 268 lõpetada Kose alevikus asuvate Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise....

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 13.04.2021 korraldusega nr 230 Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr...

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus 21.01 – 21.02.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust. Kokku esitati 4...

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus 21.01 – 21.02.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust. Seoses Vabariigi...

Metsatuka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 16.03.2021 korraldusega nr 148 Saula külas asuva Metsatuka kinnistu detailplaneeringu (Osaühing Hirundo, töö nr HDP-02/2020, planeeringu ID 90092). ...

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 2. märtsil 2021 korraldusega nr 97 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste...

Metsatuka kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 19. jaanuaril 2021 korraldusega nr 34 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saula külas asuva Metsatuka kinnistu detailplaneeringu (Osaühing Hirundo, töö nr...

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Kose Vallavolikogu algatas 12.08.2020 otsusega nr 212 kehtivat Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu . Detailplaneeringu eesmärk on uue...

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 08.12.2020 korraldusega nr 734 algatada Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu . Planeerimisseaduse 140...

Kose alevikus asuva Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 25.11.2020 korraldusega nr 680 algatada Kose alevikus asuva Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu. PlanS § 125 lg 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine...

Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 29.10.2020 korraldusega nr 610 Oru külas asuva Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-2-2020).  Detailplaneering algatati...

Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu lahendust tutvustav avalik arutelu

Kose Vallavalitsusel on menetlemisel Kose alevikus asuva Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneering. Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 19.02.2019...

Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 17. septembril 2020 korraldusega nr 520 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Oru külas asuva Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö...