Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 6.12. - 19.12.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust avaldas üks isik....

Tade külas asuva Kurgemäe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 21.12.2021 korraldusega nr 922 algatada Tade külas asuva Kurgemäe katastriüksuse detailplaneeringu . OÜ REVAL KINNISVARA (registrikood 10198894) esitas 06.12.2021...

Kiruvere külas asuva Veeääre katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 07.12.2021 korraldusega nr 892 algatada Kiruvere külas asuva Veeääre katastriüksuse detailplaneeringu . Osaühing TRADE PORT (registrikood 1068790) esitas...

Kiruvere külas asuva Puhkuse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 23.11.2021 korraldusega nr 853 algatada Kiruvere külas asuva Puhkuse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu . Landbox OÜ (registrikood 14721007) esitas...

Krei külas asuva Vana-Hallikivi katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 23.11.2021 korraldusega nr 852 algatada Krei külas asuva Vana-Hallikivi katastriüksuse detailplaneeringu . Riina Jansson esitas 15.11.2021 avalduse...

Kolu külas asuva Põlluaasa katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 23.11.2021 korraldusega nr 851 algatada Kolu külas asuva Põlluaasa katastriüksuse detailplaneeringu . K-Projekt Aktsiaselts esitas 09.11.2021 avalduse...

Ardu alevikus asuva Pala tee 20 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 23.11.2021 korraldusega nr 850 algatada Ardu alevikus asuva Pala tee 20 katastriüksuse detailplaneeringu . Madis Karu esitas 09.11.2021 avalduse detailplaneeringu...

Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 11.11.2021 korraldusega nr 804 vastu Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu . Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 25.11.2020 korraldusega nr 680 ....

Ardu alevikus asuva Uustalu katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 11.11.2021 korraldusega nr 805 algatada Ardu alevikus asuva Uustalu katastriüksuse detailplaneeringu . Mihkel Holm esitas 21.10.2021 avalduse detailplaneeringu...

Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 11.11.2021 korraldusega nr 816 algatada Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplaneeringu . Ele Metsalu esitas 04.11.2021 avalduse...

Kehra mnt 29a ja 29b katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 26.10.2021 korraldusega nr 781 algatada Kose alevikus asuvate Kehra mnt 29a ja 29b katastriüksuste detailplaneeringu. Teele Rannu ja Grete Rannu esitasid...

Kesk tn 27 katastriüksuse ja Kesk tänava maa-ala detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 12.10.2021 korraldusega nr 747 algatada Kose-Uuemõisa alevikus asuva Kesk tn 27 katastriüksuse ja Kesk tänava maa-ala detailplaneeringu. BHG Finance OÜ...

Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 28.09.2021 korraldusega nr 691 algatada Kose alevikus asuva Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu . Hansaviimistluse osaühing (registrikood 10700891)...

Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavolikogu kehtestas 23.09.2021 otsusega nr 302 Kose alevikus asuva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu (aktsiaselts KOBRAS, töö nr 2019-221, planeeringu ID 88193)....

Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 31.08.2021 korraldusega nr 605 algatada Krei külas asuva Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu . Katastriüksustel kehtib Kose Vallavolikogu 29. mai 2003...

Harmi külas asuva Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 06.07.2021 korraldusega nr 461 algatada Harmi külas asuva Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu . Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk on...

Tade külas asuva Keskvälja katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 06.07.2021 korraldusega nr 460 algatada Tade külas asuva Keskvälja katastriüksuse detailplaneeringu . Keskvälja katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk on...

Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavolikogu võttis 22.06.2021 otsusega nr 285 vastu Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu . Planeeritava alana käsitletakse järgmisi maaüksuseid Kose alevikus: Linnari,...

Tuhala külas asuva Oru tee 1 katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 25.05.2021 korraldusega nr 325 algatada Tuhala külas asuva Oru tee 1 katastriüksuste detailplaneeringu . PlanS 140 lg 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks...

Kose alevikus asuvate Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 27. aprilli 2021 korraldusega nr 268 lõpetada Kose alevikus asuvate Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise....