Tuhala külas asuva Oru tee 1 katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 25.05.2021 korraldusega nr 325 algatada Tuhala külas asuva Oru tee 1 katastriüksuste detailplaneeringu . PlanS 140 lg 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks...

Kose alevikus asuvate Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 27. aprilli 2021 korraldusega nr 268 lõpetada Kose alevikus asuvate Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise....

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 13.04.2021 korraldusega nr 230 Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr...

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus 21.01 – 21.02.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust. Kokku esitati 4...

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus 21.01 – 21.02.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust. Seoses Vabariigi...

Metsatuka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 16.03.2021 korraldusega nr 148 Saula külas asuva Metsatuka kinnistu detailplaneeringu (Osaühing Hirundo, töö nr HDP-02/2020, planeeringu ID 90092). ...

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 2. märtsil 2021 korraldusega nr 97 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste...

Metsatuka kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 19. jaanuaril 2021 korraldusega nr 34 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saula külas asuva Metsatuka kinnistu detailplaneeringu (Osaühing Hirundo, töö nr...

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Kose Vallavolikogu algatas 12.08.2020 otsusega nr 212 kehtivat Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu . Detailplaneeringu eesmärk on uue...

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 08.12.2020 korraldusega nr 734 algatada Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu . Planeerimisseaduse 140...

Kose alevikus asuva Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 25.11.2020 korraldusega nr 680 algatada Kose alevikus asuva Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu. PlanS § 125 lg 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine...

Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 29.10.2020 korraldusega nr 610 Oru külas asuva Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-2-2020).  Detailplaneering algatati...

Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu lahendust tutvustav avalik arutelu

Kose Vallavalitsusel on menetlemisel Kose alevikus asuva Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneering. Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 19.02.2019...

Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 17. septembril 2020 korraldusega nr 520 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Oru külas asuva Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö...

Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 14.09.2020 korraldusega nr 504 Saula ja Tuhala külas asuvate Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu (OÜ Raid Invest, töö nr T-03-19)....

Detailplaneeringu avaliku arutelu tühistamine

Saula ja Tuhala külades asuva Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 20.08 - 02.09.2020. Kose Vallavalitsus tühistab 29ndal septembril 2020 ...

Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kose Vallavalitsus võttis 21. juulil 2020 korraldusega nr 367 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saula ja Tuhala külas asuvate Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute...

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade avalikustamine

Kose Vallavolikogu otsustas 12. augustil 2020 otsusega nr 212 algatada Kose alevikus asuva Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu ....

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine

Kose Vallavolikogu jättis 12. augustil 2020 otsusega nr 212 algatamata Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu KSH . Detailplaneeringu eesmärk on...

Kolupere kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 7. juulil 2020 toimunud istungil lõpetada Kolu külas asuva Kolupere kinnistu detailplaneeringu koostamine (korraldus nr 354). Detailplaneering oli algatatud Kose...