Metsatuka kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 19. jaanuaril 2021 korraldusega nr 34 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saula külas asuva Metsatuka kinnistu detailplaneeringu (Osaühing Hirundo, töö nr...

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Kose Vallavolikogu algatas 12.08.2020 otsusega nr 212 kehtivat Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu . Detailplaneeringu eesmärk on uue...

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 08.12.2020 korraldusega nr 734 algatada Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu . Planeerimisseaduse 140...

Kose alevikus asuva Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 25.11.2020 korraldusega nr 680 algatada Kose alevikus asuva Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu. PlanS § 125 lg 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine...

Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 29.10.2020 korraldusega nr 610 Oru külas asuva Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-2-2020).  Detailplaneering algatati...

Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu lahendust tutvustav avalik arutelu

Kose Vallavalitsusel on menetlemisel Kose alevikus asuva Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katastriüksuste ning lähiala detailplaneering. Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 19.02.2019...

Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 17. septembril 2020 korraldusega nr 520 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Oru külas asuva Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö...

Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 14.09.2020 korraldusega nr 504 Saula ja Tuhala külas asuvate Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu (OÜ Raid Invest, töö nr T-03-19)....

Detailplaneeringu avaliku arutelu tühistamine

Saula ja Tuhala külades asuva Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 20.08 - 02.09.2020. Kose Vallavalitsus tühistab 29ndal septembril 2020 ...

Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kose Vallavalitsus võttis 21. juulil 2020 korraldusega nr 367 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saula ja Tuhala külas asuvate Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute...

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade avalikustamine

Kose Vallavolikogu otsustas 12. augustil 2020 otsusega nr 212 algatada Kose alevikus asuva Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu ....

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine

Kose Vallavolikogu jättis 12. augustil 2020 otsusega nr 212 algatamata Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu KSH . Detailplaneeringu eesmärk on...

Kolupere kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 7. juulil 2020 toimunud istungil lõpetada Kolu külas asuva Kolupere kinnistu detailplaneeringu koostamine (korraldus nr 354). Detailplaneering oli algatatud Kose...

Tade külas asuva Härma ja Rahula kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Kose Vallavolikogu otsustas 30.04.2020 otsusega nr 196 tunnistada osaliselt kehtetuks Kose Vallavolikogu 24. aprilli 2008 otsusega nr 154 kehtestanud Härma ja Rahula kinnistute detailplaneeringu...

Oru külas asuva Oru küla elamugrupi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Kose Vallavolikogu otsustas 30.04.2020 toimunud istungil otsusega nr 195 tunnistada osaliselt kehtetuks Kose Vallavolikogu 26. aprilli 2007 otsusega nr 104 kehtestatud Oru küla elamugrupi...

Kose alevikus asuva Põllu tänava detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Kose Vallavolikogu otsustas 30.04.2020 toimunud istungil otsusega nr 194 tunnistada osaliselt kehtetuks Kose alevikus asuva Põllu tänava detailplaneeringu (OÜ Disarek ja Kose Maakorralduse...

Kännu ja Kopli Salu kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 28. aprill 2020 toimunud istungil lõpetada Kose alevikus asuvate Kännu ja Kopli Salu kinnistute detailplaneeringu koostamine (korraldus nr 197). Detailplaneering oli...

Kiigemäe ja Muinas-Kiruvere kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 18. veebruar 2020 toimunud istungil kehtetuks tunnistada Kõue Vallavalitsuse 15. juuni 2010 korralduse nr 96 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja strateegilise...

Oru külas asuva Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 21.01.2020 korraldusega nr 27 algatada Oru külas asuva Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu . PlanS § 125 lg 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav...

Detailplaneeringute koostamise lõpetamised

Kose Vallavalitsus otsustas 7. jaanuari 2020 toimunud istungil kehtetuks tunnistada järgmised korraldused ja sellega seoses lõpetada detailplaneeringute koostamised algatatud maaüksustele: 1....