Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 26.04.2022 korraldusega nr 270 vastu Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplaneeringu . Kose Vallavalitsuse 11. novembri 2021 korraldusega nr 816 algatati Ardu...

Kose alevikus asuvate Uustalu tn 16 ja Uustalu tn 20 katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 26.04.2022 korraldusega nr 251 algatada Kose alevikus asuvate  Uustalu tn 16 ja Uustalu tn 20 katastriüksuste detailplaneeringu. Osaühing Kujundaja...

Ardu alevikus asuva Hiie katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 26.04.2022 korraldusega nr 250 algatada Ardu alevikus asuva Hiie katastriüksuse detailplaneeringu. Margus Laikask esitas 11.04.2022 avalduse (registreeritud...

Oru külas asuva Uuenurme katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 11.04.2022 korraldusega nr 217 algatada Oru külas asuva Uuenurme katastriüksuse detailplaneeringu . Jüri Kriisemann esitas 21.03.2022 avalduse (registreeritud...

Tade külas asuvate Saare tee maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 11.04.2022 korraldusega nr 216 algatada Tade külas asuvate Saare tee maaüksuste detailplaneeringu . HS Estate OÜ (registrikood 16258918) esitas 17.03.2022 avalduse...

Krei külas asuva Kruusamäe maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 11.04.2022 korraldusega nr 215 algatada Krei külas asuva Kruusamäe maaüksuse detailplaneeringu . Margus Orren esitas 18.03.2022 avalduse (registreeritud...

Kose alevikus asuva Liivaku katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 11.04.2022 korraldusega nr 214 algatada Kose alevikus asuva Liivaku katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu . Fortitech OÜ (registrikood 16304297) esitas...

Kose alevikus asuvate Kehra mnt 29a ja 29b katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 22.03.2022 korraldusega nr 195 vastu Kehra mnt 29a ja 29b katastriüksuste detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 4600 m2 ning see hõlmab Kehra mnt 29a...

Kose alevikus asuva Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 16.03.2022 korraldusega nr 161 Kose alevikus asuva Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-1-2021, planeeringu ID 90912)....

Tuhala külas asuva Oru tee 1 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 16.03.2022 korraldusega nr 160 Tuhala külas asuva Oru tee 1 katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-6-2021, planeeringu ID 97592). Oru tee...

Krei külas asuva Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 16.03.2022 korraldusega nr 159 vastu Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 2,9 ha ning see hõlmab järgmisi katastriüksuseid:...

Kose alevikus asuva Pikk tn 30a katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 01.02.2022 korraldusega nr 90 algatada Kose alevikus asuva Pikk tn 30a katastriüksuse detailplaneeringu . Bushmaster OÜ (registrikood 14548534) esitas 21.12.2021...

Ardu alevikus asuva Uustalu katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose vallavalitsus otsustas 01.02.2022 korraldusega nr 91 lõpetada Ardu alevikus asuva Uustalu katastriüksuse detailplaneeringu, mis on algatatud Kose Vallavalitsuse 11. novembri 2021...

Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 6.12. - 19.12.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust avaldas üks isik, kes ei...

Oru külas asuva Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kose Vallavolikogu otsustas 27.01.2022 otsusega nr 50 tunnistada kehtetuks Oru külas asuva Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneeringu (Kose Maakorralduse Osaühing, töö nr DP 861-12.15,...

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Pihlaka tn 1 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 18.01.2022 korraldusega nr 54 algatada Kose-Uuemõisa alevikus asuva Pihlaka tn 1 katastriüksuse detailplaneeringu . Starplex Ehitus OÜ (registrikood 14341638)...

Tuhala külas asuva Oru tee 1 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 18.01.2022 korraldusega nr 53 vastu Oru tee 1 katastriüksuse detailplaneeringu . Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 25. mai 2021 korraldusega nr 325...

Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 6.12. - 19.12.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust avaldas üks isik....

Tade külas asuva Kurgemäe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 21.12.2021 korraldusega nr 922 algatada Tade külas asuva Kurgemäe katastriüksuse detailplaneeringu . OÜ REVAL KINNISVARA (registrikood 10198894) esitas 06.12.2021...

Kiruvere külas asuva Veeääre katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 07.12.2021 korraldusega nr 892 algatada Kiruvere külas asuva Veeääre katastriüksuse detailplaneeringu . Osaühing TRADE PORT (registrikood 1068790) esitas...