Päevakeskuse teenus

Teenust osutab Kose Päevakeskus.
 
Teenus loob eakatele ja puuetega inimestele võimaluse suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks. Suhtlemine ja huvialategevus aitab kaasa eakate ja puuetega inimeste toimetulekule harjumuspärases keskkonnas ning teiste inimestega võrdväärseks eluks.
Päevakeskuse teenuse eesmärk on edendada ning säilitada suhtlemis- ja tegutsemisaktiivsust sotsiaalsetel riskirühmadel (eakad, puudega inimesed, pakkudes eesmärgistatud ja mõtestatud tegevust läbi kultuurilise vabaaja veetmise. 
 
Teenus sisaldab: 
  • puuetega inimestele, eakatele vabaaja ürituste, huviringide töö ja ühiskülastuste korraldamine;
  • huvitegevust eakatele (võimlemine, käsitöö jms);
  • erinevad huvialaringid.
Lisaks teenustele ja huvialaringidele on võimalik korraldada mitmesuguseid üritusi.
 
Täiendavat teavet teenuse kohta annavad Malle Lambasaar (tegevusjuhendaja) või Claire Miljukova (juhataja) telefonil 675 6202.

Kontakt

Kose Päevakeskus
Juhataja
Claire Miljukova
tel 675 6202, 5308 4423
claire@kose.ee