Tingimused

KOSE KEVADLAADAL OSALEMISE TINGIMUSED:

11. mail 2019. aastal Kosel, Harjumaal

Laadal kauplemiseks on vajalik eelregistreerimine Kose valla kodulehel www.kosevald.ee avaneval on-line vormil või samast leitaval registreerimislehel alates 04. märtsist 2019;

lisainfo: andres@kose.ee;  tel. 58862260;

Laada müügikoha broneering jõustub rendisumma tasumisel korraldaja kontole arvel esitatud tähtajaks ehk 15. aprilliks;

BRONEERING KAOTAB KEHTIVUSE, KUI ARVE ON TÄHTAJAKS TASUMATA!

Arve müügikoha eest väljastab korraldaja ühe nädala jooksul taotluse esitamisest taotluses toodud aadressil;

Müügikoha jooksva meetri maksumus:

Käsitöö, kultuurikaup, põllu- ja aiakaubad ning -saadused, toidukaubad: 8 eurot jm.

Vanavara: 4 eurot jm.

Tööstuskaubad (mänguasjad, rõivad, jalanõud, pesu jmt):                12 eurot jm.

Müügikoha laius on 3meetrit või selle kordne (6, 9 jne), erandina 1 meeter;

Müügikoha eest tasuda: Kose Vallavalitsuse a/k: EE872200001120132608 märgusõna „Kose kutsub külla";

Müüja omandab õiguse müügikohale pärast arvel esitatud summa laekumist Kose Vallavalitsuse pangakontole;

Korraldaja eelistab müügikohtade jaotamisel eelnevate aastate kauplejaid;

Pääs müügikohtadele on avatud 11. mail kella 6.00-8.00, pärast seda autoga laadaplatsile ei pääse!

Kauplemisaeg on 8.00-16.00, Kauplemisalale autoga ligipääs alates kella 16.00.

Pikk tänav avatakse avalikule liiklusele kell 18.00;

Müüjad, kes soovivad müügikoha püstitada 10. mai õhtul, saavad koha gümnaasiumi pargi müügikohtadele;

Laadaplatsile (Pikk tänav, keskväljak, gümnaasiumi park) pääseb maksekorralduse koopia esitamisel;

Kui kauplejal on toidu- ja aiakaupadele või käsitööle lisaks selgelt tööstusliku päritoluga kaubad, peab ta tasuma müügikoha eest tööstuskaupade müügikoha hinna alusel, selle eiramisel on korraldajal õigus nõuda kohapeal hinnavahe tasumist;

Müügikohal peab olema selgelt loetav info müüja andmetega.

Laadaplatsil on vee saamise võimalus.

Elektrienergia (16 A, 1 faas, max 3,0 kw) kasutamine on võimalik vaid selleks ettevalmistatud piirkonnas eelregistreerimisel, lisandub tasu 5 eurot (üks ühendus).

Müügikoha ja selle lähema ümbruse hoiab korras kaupleja ja laadaplatsilt lahkudes ei jäta midagi endast maha!

Transpordivahendid tuleb kauplemiskohast ära viia.

Osaliselt on müügikohtadel auto või käru paigaldamise võimalus (eelkõige aiakaupadele).

Korraldaja organiseerib müüjate autode parkimise Kehra maantee äärsel platsil.

Müüja, kes on tasunud müügikoha eest, nõustub täitma kõiki korraldaja poolt esitatud tingimusi.

Müügikohtade arv on piiratud!

 

Kaupleja meelespea vaata siit...