Põhimäärused

Kose vald ja omavalitsus

 

Sotsiaal ja tervishoid

 

Haridus

Lasteaiad

Koolid

Huvikoolid

Noorsootöö

 

Kultuur ja sport

  • Kose Spordimaja põhimäärus (Kose Vallavolikogu määrus 29.03.2001 nr 12)

Külakeskused

Arengukavad

Kose vald

 

Sotsiaal ja tervishoid

 

Haridus

Lasteaiad

Koolid

Huviharidus

 

Kultuur ja sport

 

Keskkond

 

Ehitus ja planeerimine

Omavalitsuse õigusaktid

Haridusalased õigusaktid

Põhimäärused

Arengukavad

 

Lasteaiad

 

Koolid

Kose Gümnaasium

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool ja Oru Põhikool

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool

 

Huviharidus

 

Huvikoolid

 

Noorsootöö

 

Ehitus- ja planeerimisalased õigusaktid

Arengukavad

 

Üldplaneeringud

Detailplaneeringud

 

Kaevetööd

Teed ja tänavad

Keskkonnaalased õigusaktid

Arengukavad

 

Jäätmemajandus

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

Soojavarustus

Metsandus

Järelvalve

Kultuur ja sport õigusaktid

Põhimäärused

Arengukavad

 

Avalikud üritused

Reklaam

Kose valla raamatukogud

Kose valla külad

Vabaühendused ja seltsingud

Tunnustamine

Sport