Nõustamisteenused omastehooldajatele

Teenust osutab Kose Päevakeskus.
 
Teenuse eesmärk on nõustada inimesi, kellel on tekkinud olukord kus lähedane vajab hooldust ja abi igapäevaste elutoimingutega hakkama saamiseks. Pereliikme hooldusvajadus toob kaasa lähedaste uue tööjaotuse ja suurendab vastutust; omastehooldus lisab uusi tegevusi, abistamist ja järelevalvet, hooldustoiminguid, abi- ja hooldusvahendite kasutamist ja eeldab koostööd erinevate asjatundjatega nii sotsiaal- kui tervishoiuvaldkonnast. Vajalike oskuste ja teadmiste tarbeks ning olemasolevate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste seas orienteerumiseks ongi mõeldud nõustamisteenus omastehooldajale. 
 
Teenuse saamiseks tuleb pöörduda Kose Päevakeskusesse, kus teid võtab vastu  hoolduskoordinaator Ilona Raudsepp. Üheskoos pereliikmetega analüüsitakse hooldusega tekkinud olukorda ja otsitakse lahendusi.
 
Täiendav teave:
Ilona Raudsep (hoolduskoordinaator) tel 53824020, e-post ilona@kosepaevakeskus.ee 
või Claire Miljukova (juhataja), tel. 53084423, e-post claire@kose.ee