Kutseõppeasutuses õppiva õpilase toetus

Kutseõppeasutuse õpilane saab taotleda toetust õppimisega seotud kulutuste katmiseks, nagu õpilaskodu majutuse eest tasumine, sõidutoetus, toidutoetus vms.

Õpilaskodu majutuse- ja/või toidutoetus on perioodiline, taotlus toetuse saamiseks esitatakse üldjuhul septembris ja jaanuaris, hiljemalt vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks – septembrist detsembrini, jaanuarist juunini.

Pärast 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest.

Majutuse- või toidutoetuse määramisel väljastab ametiasutus kutseõppeasutusele garantiikirja õpilaskodu majutuse või toitlustuse arve tasumise kohustuse ülevõtmise kohta.

Kutseõppeasutuse õpilase sõidutoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus koos kulusid tõendavate dokumentidega.

 

Õigusaktid

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Merje Villems
tel 633 9328, 5308 0355
merje.villems@kosevald.ee