Kriisitelefon 5462 0123 on tavaolukorras suunatud valla üldnumbrile

Kriisikomisjoni koosseis

Olulised numbrid

Hädaabinumber 112 - www.112.ee

Riigiinfo telefon 1247 infonumber, mis pakub infot ja nõu olukordades, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara

Elektrilevi rikketelefonilt 1343 - www.elektrilevi.ee

Mürgistusinfo 16 662 - www.16662.ee Terviseameti hallatud infonumbril vastatakse: E 9–21; T–P 24h

Perearsti nõuandeliin 1220 - www.1120.ee annab nõu tervisemurede korral, mis ei vaja kiirabi sekkumist

Naiste tugiliin 1492 anonüümne abivõimalus lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele

Riigi Ilmateenistuse tasuline ilmainfo 9001 032  www.ilmateenistus.ee

Välisministeeriumi 24h infotelefon + 372 5301 9999 annab nõu ja abi välisriigis hädas olles

 

Kriisideks valmistudes pea silmas järgmist

 • Mida suurem on kriis, seda kauem jõuab kohaliku omavalitsuse või riigi abi sinuni
 • Ole valmis vähemalt seitse päeva iseseisvalt hakkama saama
 • Tee koostööd kogukonnaga – naabrite, korteriühistu ja külaseltsiga

 

Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku juhendid

OLE VALMIS  

ELUTÄHTSATE TEENUSTE KATKEMINE

 

VARJUMINE

Eesti avalike varjumiskohtade nimekiri: www.rescue.ee/et/juhend/avalikud-varjumiskohad/avalikud-varjumiskohad-tallinnas

 • Varjumine on vajalik õhurünnaku korral, aga ka näiteks lahingutegevuse korral linnas/tiheasustusalal või radioaktiivse saaste või keemilise aine levimise korral.
 • Avalikuks varjumiskohaks eelkõige rünnaku või radioaktiivse saaste korral hoone, rajatis või osa sellest, mis asub maa all, on raudbetoonist ja ilma akendeta (nagu näiteks maa-alused parklad, tunnelid).
 • Ohu korral püsi siseruumides ning jää sinna ohu möödumiseni.
 • Avalikuks varjumiskohaks sobib maa all asuv akendeta hoone, näiteks maa-alune parkla või tunnel.
 • Ohu olukorras järgi kõiki ametkondade poolt antavaid juhiseid

EVAKUATSIOON

Kuidas helistada hädaabinumbrile 112, kui operaatoril pole levi?
 • Tee SIM-kaart telefonis mitteaktiivseks. Nuppudega telefonist võta lihtsalt SIM-kaart välja ja helista seejärel 112. 
 • Nutitelefon tuleb taaskäivitada ja jätta seejärel SIM-kaardi PIN-kood sisestamata ning helistada 112. Pärast hädaabikõnet aktiveeri SIM-kaart uuesti. Vaid aktiveeritud SIM-kaardi korral saab päästekorraldaja levi olemasolul Sulle tagasi helistada, kui selleks tekib vajadus. 
 • Kui igasugune telefoniside puudub, mine abi kutsuma lähimasse päästekomandosse (Vardja), politseijaoskonda (Hariduse 1), kiirabi baasi (Hariduse 2) või haigla erakorralise meditsiini osakonda.