Kose kammerkoor

Juhendaja: Heli Sepp

 Proovi aeg: pühapäeviti kella 16.00-19.00 Kose Gümnaasiumi muusikaklassis

 Kontaktandmed: 603 6274 või 055 590076 Heli sepp

Koduleht: www.helimer.ee

 

MTÜ Helimer  loodi aastal  2003, koondades enda alla erinevaid koore. Eesmärgiks  hoida  ja arendada  koorilaulu  ning kultuuritraditsioone  ja tagada järjepidevus noorte kasvatamisel.

MTÜ  Helimeri   tegevuses  osalevad  Kose Kammerkoor, Kose Gümnaasiumi lastekoor ja  Kose Noortekoor, millest kahe esimese ajalugu on oluliselt pikem MTÜ ajaloost.

Koorid on osalenud kõigil  sel ajavahemikul toimunud  kohalikel,maakondlikel ja vabariiklikel  laulupidudel.  Kose Kammerkoor  on lisaks  laulnud  Põhja- ja Baltimaade laulupidudel  Gotlandil 

1997.a.  ,Klaipedas 2002.a. ,Tartus 2008.a. (siin oli ka noortekoor) ja          

Reykjavik  2010,Riia 2015.

Aastate jooksul on koorid osalenud edukalt erinevatel konkurssidel:

 Kammerkoor    -  Tuljaku  võistulaulmine 1994.a. III koht

                                                                         2001.a. II koht

                                                                         2002.a. II koht

                                                                         2007.a. III koht

   Noortekoor   - Tuljaku  võistulaulmisel       2008.a.  III koht

                          Vabariiklik Koolisegakooride konkurss  2008.a. III koht

   Lastekoor        Vabariiklik lastekooride konkurss-festival  II koht

                          Dainu Verzme   Vilniuses      2003.a. III koht

 

 *Kooride  kontsertreisid, eesti muusika tutvustamine

  Kontsertreisid on viinud meid maailma erinevatesse paikadesse:

    Soome, Lapimaa, Rootsi, Gotland, Norra,Taani, Hispaania, Leedu, Ahvenamaa, Saksamaa,    

  Island, Riia, Kihnu, Muhu, Saaremaa.

  Kose Kammerkooriga on töötanud  Heli Sepp alates 1989 .a. ,Aime Kaarlep 1996.a.

  Margit Aava  1998-2001.a. ,Inta Roost alates 2000.a.

Ühisprojektid  koos teiste Harjumaa kooridega.

   Kammerkooril osalemine Harjumaal esitatud suurvormide projektides

   W.A.Mozart  „Kroonimismissa"

    G. Faure  „Reekviem"

   Sel aastal osaleb Harjumaa suurprojektis Schuberti missa G-duur

Oleme aastate jooksul algatanud mõned meie jaoks olulised traditsioonid. 

Advendiküünla  süütamine  Kose keskväljakul koos Kose kirikuga aastast  2004.a. –lastekoori  algatus

 Cantate  pühapäevadel laulmine   aastast  2005.a  - kammerkoor

 Kose Kammerkoor on laulnud 25 aastat Jõululaupäeval  kell 17.00 Jõulu

 Jumalateenistusel.

 Kose  Noortelava  ehitamine   - Kose Noortekoori ja lastekoori  idee

                                                    Unistus täitus kõigi ühise pingutuse ja paljude

                                                    toetajate abil  aastal 2009.

 Koori lähiaja ettevõtmisi:

25.-28.juuni Põhja-Baltimaade koorifestival Riias

19.september  Schuberti proov Kosel

17.oktoober  Schuberti proov Keilas ( see on hommikupoole)

17.oktoober 19.00 Esinemine Lionsi üritusel Kosel

Schubertiga seotud proovid ja kontserdid.

24.oktoober 10 00 proov Viimsi kirikus

                     12.00 Kontsert Viimsi kirikus

                     17.00 Kontsert  Keila muusikakoolis

31.oktoober   16.00 Kontsert  Nigulistes

28. või 29.november Advendiküünla kontsert Kose kirikus

5.detsember  Advendikontsert Kaarli kirikus

24.detsember 17.00 Jõulujumalateenistus Kose kirikus

 

2016.a

Juunis segakooride simman Viljandis  11.juuni

4.-13 .august  koos külakooriga  Lapimaa