Koostööprojekt "Võõrkeel ei ole võõras"

Projekti algus: november 2016.

Eesmärk: inglise keelse suhtlemise arendamine Ilawa valla Wikieleci kooli ning Kose valla Harmi ja Ardu koolide 8-13 aastaste õpilaste vahel.

Projekti sisu tutvustus: Eesti ja Poola õpilased hakkavad üksteisega suhtlema inglise keeles, kasutades erinevaid kanaleid: e-kiri, messenger, videosalvestused, PowerPoint esitlused. Läbi suhtlemise arenevad õpilastevahelised sõprussuhted, õpitakse üksteist paremini tundma, saadakse ülevaade Eesti ja Poola kultuurist ning eluolust.