Kose Vallavalitsus

Telefon: 6339 300
E-post: vald@kosevald.ee
Aadress: Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald, Harju maakond, 75101
Ardu teeninduspunkt: Kesk tee 6, Ardu alevik, Kose vald, Harju maakond, 75001

Registrikood: 75011547
Tehingupartneri kood: 139101

Arvelduskonto: EE872200001120132608

E-arved: 
kosevald@e-arvetekeskus.eu
E-arvete jaoks vajalikud registrikoodid (PDF)

Lahtiolekuajad:

E, K, N  8.00 - 17.00
T      8.00 - 18.00
R      8.00 - 13.00
 

 

 

Vallavalitsuse kooseis

Vallavalitsuse istungid toimuvad iga kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval algusega kell 9.00
Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Demis Voss 6339 300 demis.voss@kosevald.ee  
Abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis 6339 307 kadri.tiis@kosevald.ee
Puhkus 29.06-1.07, asendab Margit Eerik
Abivallavanem majanduse ja halduse alal Arvo Sirel 6339 315 arvo.sirel@kosevald.ee
Puhkus 1.08-5.08, asendab Taimar Lossmann
Finantsjuht Ellen Pärm 6339 310 ellen.parm@kosevald.ee
Puhkus 4.07-17.07, asendab Terje Reitel
Sotsiaalnõunik Merike Pihla 6339 327 merike.pihla@kosevald.ee
Puhkus 20.06-9.07, asendab Merje Villems

Vallakantselei

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallasekretär Kätlin Iljin 6339 304 katlin.iljin@kosevald.ee Puhkus 1.08-19.08
Jurist Kaire Sädemets 6339 302 kaire.sademets@kosevald.ee  
Registripidaja Ivi Teras 6339 329 ivi.teras@kosevald.ee
Puhkus 25.07-19.08, asendab Kärol Vaiksaar
Sekretär-asjaajaja Kärol Vaiksaar 6339 300 vald@kosevald.ee
Puhkus 27.06-22.07, asendab Ivi Teras
Kommunikatsioonispetsialist Simmo Saar 53024226 simmo.saar@kosevald.ee  
Infotehnoloog Ott Kärner 6339 319 ott.karner@kosevald.ee
Puhkus 25.07-12.08, asendab Marek Astrik
Infotehnoloog Marek Astrik 6339 319 marek.astrik@kosevald.ee
Puhkus 27.06-22.07, asendab Ott Kärner

Finantsosakond

Vastuvõtuajad (Ardu teeninduspunkt)
Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo
Finantsjuht Ellen Pärm 6339 310 ellen.parm@kosevald.ee Puhkus 4.07-17.07, asendab Terje Reitel
Vanemraamatupidaja (Anne)  Anne Saadi 6339 311 anne.saadi@kosevald.ee
Puhkus 14.07-27.07, asendab Reesi Lippmaa
Vanemraamatupidaja (Terje) Terje Reitel 6339 312 terje.reitel@kosevald.ee
Puhkus 15.08-29.08, asendab Ellen Pärm
Vanemraamatupidaja (Reesi)  Reesi Lippmaa 6339 313 reesi.lippmaa@kosevald.ee  

Haridus- ja kultuuriosakond

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis 6339 307 kadri.tiis@kosevald.ee Puhkus 29.06-1.07, asendab Margit Eerik
Kultuurinõunik Margit Eerik 6339 306 margit.eerik@kosevald.ee Puhkus 1.07-22.07

Majandus- ja haldusosakond

Vastuvõtuajad: E - R eelneval kokkuleppel
Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo

Abivallavanem majanduse ja halduse alal

 • reklaami paigaldamise load
 • kooli- ja ühistranspordi korraldamine
 • lumetõrje
 • tänavavalgustus
Arvo Sirel 6339 315 arvo.sirel@kosevald.ee Puhkus 1.08-5.08, asendab Taimar Lossmann

Arhitekt

 • üldplaneeringu ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise korraldamine
 • naaberomavalitsuste üldplaneeringute kooskõlastamine
 • detailplaneeringute koostamise korraldamine, kehtetuks tunnistamine, koostamise lõpetamine
 • kehtestatud detailplaneeringute kättesaadavus
 • projekteerimistingimuste taotluste menetlemine, sh projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul
Enelin Alter 6339 325,
54700707
enelin.alter@kosevald.ee
Puhkus 18.07-5.08, asendab Leigi Onga

Ehitusnõunik

 • ehituslubade, ehitusteatiste, kasutuslubade, kasutusteatiste menetlemine
 • objektide ülevaatus (kasutusloa menetlus)
Ille Viiron 6339 322 ille.viiron@kosevald.ee  

Ehitusnõunik

 • valla objektide ehitushangete lähteülesannete koostamine
 • ehitusdokumentatsiooni säilitamise korraldamine
 • objektide ülevaatus (kasutusloa menetlus)
Üllar Sein 6339 314 ullar.sein@kosevald.ee
Puhkus 26.08-9.10, asendab Taimar Lossmann

Keskkonnanõunik

 • jäätmekäitlusega seotud toimingud, sh ajutiselt jäätmeveost vabastamise taotluste menetlemine
 • puurkaevu asukoha kooskõlastamine, ehitus- ja kasutusluba
 • maavara uuringulubade ja kaevandamislubade menetlemine
 • hajaasustuse programm
 • raieload
 • hulkuvad loomad
Taimar Lossmann 6339 321 taimar.lossmann@kosevald.ee
Puhkus 22.08-2.09, asendab Üllar Sein

Maakorraldaja

 • katastriüksuste jagamine, liitmine, piiride muutmine
 • maade võõrandamine avalikes huvides, isikliku kasutusõiguse ja sundvalduse seadmine
 • maareformi läbiviimine
 • maamaks
 • aadressiandmed
Leigi Onga 6339 320,
5309 5306
leigi.onga@kosevald.ee
Puhkus 8.08-12.08, asendab Enelin Alter
Haldusjuht Rain Puks 53044048 rain.puks@kosevald.ee  
Toitlustusjuht Külli Raamat 5579975 kylli@kose.ee  

Sotsiaalosakond

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo
Sotsiaalnõunik Merike Pihla 6339 327 merike.pihla@kosevald.ee
Puhkab 20.06-9.07, asendab Merje Villems
Sotsiaaltöö vanemspetsialist (Merje) Merje Villems 6339 328 merje.villems@kosevald.ee
Puhkus 11.07-29.07, asendab Merike Pihla
Lastekaitse vanemspetsialist (Tiina) Tiina Mander 6339 305 tiina.mander@kosevald.ee
Puhkus 18.07-31.07, asendab Kristel Kadapik
Lastekaitse vanemspetsialist (Kristel) Kristel Kadapik 6339 305 kristel.kadapik@kosevald.ee
Puhkus 4.07-17.07, asendab Tiina Mander