« Tagasi

29. juuli 2011

Kohanime määramine

Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4, avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb määrata Kose vallas Kose alevikus Põldoja kinnistu detailplaneeringu koostamisel tekkinud liikluspinna nimeks Põldoja tänav (vaata asendiplaan Lisa 1).

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 12. augustini kirjalikult Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald, faksile 67 56 177 või e-posti aadressile kristi@kose.ee.