« Tagasi

27. september 2012

Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4, avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb kehtestada tänava nimena Kose vallas:
Liivamäe tee Krei külas
Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 11.oktoobrini kirjalikult Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald, faksile 67 56 177 või e-posti aadressile siiri@kose.ee.
Asukohaskeemiga saab tutvuda Kose Vallavalitsuses maakorraldaja ja maanõuniku kabinetis vallavalitsuse II korrusel.