« Tagasi

27. märts 2009

Tulenevalt „Kohanimeseaduse" § 6 lg 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punkti 4 avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb kehtestada tänavate/teede nimena:

KOSE ALEVIK – VALGA TÄNAV

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 13. aprillini kirjalikult Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald, faksile 67 56 177 või e-posti aadressile siiri@kose.ee.
Asukohaskeemiga saab tutvuda Kose Vallavalitsuses maakorraldaja ja maanõuniku kabinetis vallavalitsuse II korrusel.