« Tagasi

26. oktoober 2010

Kohanime määramine 

Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4,
avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb kehtestada tänavate/teede nimena:

VISKLA KÜLA – TAMME TEE

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 10. novembrini kirjalikult Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald, faksile 67 56 177 või e-posti aadressile kristi@kose.ee

 

Kohanime määramine

Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4, avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb määrata Kose vallas Oru külas Pähklimetsa tee 6 kinnistu detailplaneeringu koostamisel tekkinud nimeta erateele ametliku kohanime Pähklimäe tee (asukohaskeem Lisa 1).


Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 20. oktoobrini kirjalikult Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald, faksile 67 56 177 või e-posti aadressile kristi@kose.ee.