« Tagasi

13. detsember 2011

Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4, avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb kehtestada tänavate/teedenimena Kose vallas:
Ävardi tee Tade külas
Kuiva tee Liiva külas
Leesmenti tee Saula külas
Palli tee Kuivajõe külas
Reinu tee Viskla külas
Sepa tee Tade külas
Siilamäe tee Kuivajõe ja Krei külas

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 27.detsembrini kirjalikult Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald, faksile 67 56 177 või e-posti aadressile siiri@kose.ee
Asukohaskeemiga saab tutvuda Kose Vallavalitsuses maakorraldaja ja maanõuniku kabinetis vallavalitsuse II korrusel.