26.11.19 Kivi ja Veski tn, Keskuse ja Lasteaia tee

1.Määrata Kose vallas Kose-Uuemõisa alevikus liikluspindade nimeks Kivi tänav ja Veski tänav (asendiplaan Lisa 1).   2. Määrata Kose vallas Oru külas liikluspindade nimeks ...

22. detsember 2014

Tulenevalt kohanimeseaduse § 4 lõike1 punktist 5 ja 6 lõikest 8 ning Kose  Vallavalitsuse seisukohast, avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb  kehtestada Kose vallas Kanavere...

4. detsember 2014

Tulenevalt kohanimeseaduse § 4 lõike1 punktist 4 ja 6 lõikest 8 ning Kose Vallavalitsuse seisukohast, avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb kehtestada tänava nimedena Kose vallas: ...

27. september 2012

Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4, avalikustab Kose Vallavalitsus, et...

13. detsember 2011

Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4, avalikustab Kose Vallavalitsus, et...

29. juuli 2011

Kohanime määramine Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4, avalikustab...

19. aprill 2011

Kohanime määramine Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4,...

10. detsember 2010

Kohanime määramine  Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4,...

26. oktoober 2010

Kohanime määramine  Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punktist 4, ...

28. september 2009

Tulenevalt „Kohanimeseaduse" § 6 lg 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punkti 4 avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb...

27. märts 2009

Tulenevalt „Kohanimeseaduse" § 6 lg 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punkti 4 avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb...

10. oktoober 2008

Tulenevalt „Kohanimeseaduse" § 6 lg 8 ning Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra" punkti 4 avalikustab Kose Vallavalitsus, et kavatseb...