Koduteenus

Teenust osutab Kose Päevakeskus. 
Koduteenus jaguneb koduteenuseks ja koduhooldusteenuseks.
 
Koduteenus on abi osutamine igapäevaelu tegevustes ja eneseteeninduses isiku kodus ja väljapool kodu, et tagada võimalikult iseseisev toimetulek tema harjumuspärases keskkonnas. Koduteenuse raames pakutakse abi nendes toimingutes, mida isik oma terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda iseseisvalt sooritada ning mida isik vajab toimetulekuks oma kodus. 
 
Teenus sisaldab järgmisi põhitegevusi:
 
  • toiduainete ja majapidamistarvete ostmine;
  • abistamine maksete tasumisel;
  • ravimite ostmine ja arstiabi korraldamine;
  • abi ühekordsetel asjaajamistel;
  • muude sotsiaalteenuste vahendamine (transport, toitlustamine jms.).

Koduteenus ei sisalda abistamist remondi- ja aiatöödel.

 
Koduhooldusteenus sisaldab isikuabi. Teenus on mõeldud pereliikmete hoolduskoormuse vähendamiseks lähedase isiku hooldamisel, et toetada ja aidata abivajavat isikut  pesemisel, söömisel, riietumisel, mähkmete vahetamisel jm tegevustes, et pereliige ei peaks jääma koju ..jätkata tööl käimist.
 
Teenus sisaldab järgmisi põhitegevusi:
  • nõustamine ja teabe edastamine;
  • eluruumide esmasel korrastamisel;
  • abi hooldustoimingutel ( hügieenitoimingud, pesemine, riietamine);
  • abistamine toidu valmistamisel või soojendamisel, söötmisel;
  • pereliikmete nõustamine (hooldamisvõtete õpetamine, juhendamine)
 
Kuidas alustada? 
 
Koduteenuse taotlemiseks pöördu Kose Päevakeskuse poole. Koduteenuse vajadus hinnatakse kodukülastusel koos abivajaduse hindamisega. Koduteenuse maht määratakse kindlaks lähtudes isiku soovist ja hinnatud kõrvalabi vajadustest. Teenuse määramisel sõlmitakse teenuseleping ja koostatakse hooldusplaan, kus lepitakse kokku vajalikud tegevused, teenuse sagedus ja maht. 
 
Täiendavat teavet teenuse kohta annavad Ilona Raudsep (hoolduskoordinaator) tel 53824020, e-post ilona@kosepaevakeskus.ee või Claire Miljukova (juhataja), tel. 53084423, e-post claire@kose.ee