Keskkonnalubade teated

Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmine

 

Keskkonnaamet (edaspidi ka loa andja) teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Kose Vesi (registrikood 10917886, aadress Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Põllu tn 14, 75101) 11.02.2022 esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses Oru küla reoveepuhasti rekonstrueerimisega Harju maakonnas Kose Vallas Oru külas Biopuhasti (katastritunnus: 33701:001:0495; registriosa nr 13197102) kinnistul leebemate saasteainete piirmäärade seadmist perioodil 01.04.2022 – 28.02.2023.

Keskkonnaloa nr L.VV/328933 muutmise taotlusega ja keskkonnaloa L.VV/328933 muutmise eelnõu ja selle muutmiseks koostatud korralduse eelnõuga saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-119065 all.