Kehtivad üldplaneeringud

Kose valla territooriumil kehtib käesoleval ajal kolm üldplaneeringut - Kose Vallavolikogu  25. juuni 1998. a määrusega nr 7 kehtestatud Kose valla üldplaneering (Tuhala küla, Tammiku küla ja Kata küla osas), Kose Vallavolikogu 17. novembri 2011. a määrusega nr 83 kehtestatud Kose valla üldplaneering ja Kõue Vallavolikogu 15. augusti 2013. a määrusega nr 68 kehtestatud Kõue valla üldplaneering.

Üldplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda digitaalselt allpool olevatel linkidel ning paberkandjal tööajal Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas.

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee.

 

Kõue valla üldplaneeringu materjalid on laetavad siit...

Kose valla üldplaneeringu (2011) materjalid on laetavad siit...

Kose valla üldplaneeringu (1998) materjalid on laetavad siit...