Kehtivad üldplaneeringud

Kose valla territooriumil kehtib käesoleval ajal kolm üldplaneeringut - Kose Vallavolikogu  25. juuni 1998. a määrusega nr 7 kehtestatud Kose valla üldplaneering (Tuhala küla, Tammiku küla ja Kata küla osas), Kose Vallavolikogu 17. novembri 2011. a määrusega nr 83 kehtestatud Kose valla üldplaneering ja Kõue Vallavolikogu 15. augusti 2013. a määrusega nr 68 kehtestatud Kõue valla üldplaneering.

Üldplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda digitaalselt allpool olevatel linkidel ning paberkandjal tööajal Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Kose valla üldplaneering 1998 on kättesaadav vaid paberkandjal Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas).

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee.

 

Endise Kõue valla üldplaneering on saadaval siin...

Kose valla üldplaneeringu materjalid on laetavad siit...