Kose valla kaasav eelarve

Taaskord rakendame Kose valla eelarve koostamisel kaasava eelarvestamise põhimõtet. See tähendab, et iga vähemalt 16-aastane vallakodanik saab otseselt mõjutada eelarvet. Mitte ainult mõjutada, vaid lausa ise kujundada. Eelarves on 10 000 eurot määratud vallaelanike poolt pakutud ideede realiseerimiseks. Igaühel on võimalus mõelda ja teha ettepanek just sellest lähtuvalt, mida ta sooviks vallas rajada, korrastada või korraldada.

Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel ettepaneku esitamise hetkel Kose vallas.

* Palume ettepanekud esitada ajavahemikul 24.11.2021 – 16.01.2022.

* Ettepanekuid saab esitada valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU https://piksel.ee/spoku/kose/kaasavea/

* Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;

2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) idee kirjeldust, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Kose valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Kose valla eelarvest vajalik ja oluline);

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);

5) ettepaneku hinnangulist maksumust;

6) või muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Pärast seda kui ettepanekute esitamise tähtaeg on möödunud, teeb Vallavalitsus ettepanekute esmase analüüsi ja esitab koos arvamusega ettepanekute läbivaatamiseks kaasava eelarve komisjonile. Komisjoni koosseisu kuuluvad kõik Kose Vallavolikogu alaliste komisjonide esimehed ja Vallavalitsuse esindaja. Komisjon sõelub välja need ettepanekud, mis ületavad selgelt 10 000 euro suuruse eelarve. Samuti võib komisjon sõelumise käigus sarnaseid ettepanekuid liita ja täiendada. Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, mis pannakse rahvaküsitlusele. Enne rahvaküsitluse algust on ettepanekute tutvustamise infopäev, kus antakse rahvaküsitlusele pandavate ettepanekutele esitajatele võimalus oma ettepanekuid tutvustada.

Rahvaküsitlus toimub elektrooniliselt või paberkandjal, kus iga vähemalt 16-aastane isik saab hääletada 1 (ühe) endale kõige meelepärasema idee poolt ID-kaardiga Kose Vallavalitsuse kodulehel või paberkandjal.

Lõpuks kuulub realiseerimisele see ettepanek, mis sai rahvaküsitluse tulemusena enim hääli.

TULGE KAASA MÕTLEMA, ETTEPANEKUTE ÜLE HÄÄLETAMA JA VIIME ÜHESKOOS ETTEPANEKUD ELLU!

Lisainfo: margit.eerik@kosevald.ee
Tel 53594233

 

Kaasava eelarve menetlemise kord on leitav Riigiteatajast

 

Kaasava eelarve hääletamine pole veel alanud

1. Hääletaja andmed rahvastikuregistris

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Hääletamiseks peab olema Kose valla elanik! Täida elukohateade portaalis eesti.ee.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. Tee oma valik

See väli on kohustuslik.