Jäätmehoolduseeskiri

Jäätmete veoga tegeleb Kose vallas:

Harjumaa Ühisteenuste keskus
Tel 6400897
harjukeskus@radixhooldus.ee

 

Jäätmeveo hinnakiri

Kose valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Kose valla jäätmehoolduseeskiri

 

Jäätmekava

 

 

www.kuhuviia.ee, kust võib leida lähimad kohad, kuhu jäätmeid viia.

 

Segapakend – saab viia segapakendijäätmete konteinerisse, eraldi kohad valla territooriumil.  Kogumispunktides on eraldi  konteiner segapakendi ja vanapaberi (paberi ja papi) jaoks, mõnel pool ka klaaspakendi jaoks. Kui eraldi klaaspakendikonteinerit ei ole või konteiner on täis, läheb klaaspakend segapakendi konteinerisse. SAAB ÄRA ANDA TASUTA!

Segapakendi konteinerisse sobivad järgmised pakendid:

Plastpakendid: puhtad plastist joogipudelid ja -kanistrid, puhtad jogurtitopsid, võikarbid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, puhtad kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid, puhtad plastnõud ja -karbid ja muud puhtad plastpakendid, puhtad plastkotid ja pakkekile;

Klaaspakendid: klaasist pudelid ning purgid;

Metallpakendid: alumiiniumist ja plekist purgid, toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja -korgid, konservikarbid, muud puhtad metallpakendid;

Joogikartong: kartongist piima-, jogurti- ja mahlapakendid ja muud puhtad kartongpakendid.

Paber- ja papijäätmed – saab viia paber- ja papijäätmete konteinerisse, võib põletada ka koduses ahjus. SAAB ÄRA ANDA TASUTA!

Paberi ja papi konteinerisse sobivad näiteks ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid, töövihikud, paberist ja papist kaustikud, kirja- ning joonistuspaber, ümbrikud, ilma kaaneta raamatud, pappkastid ja -karbid, jõupaber ja paberkotid jm puhtad paberpakendid.

Ohtlikud jäätmed ja elektroonikatoodete jäätmed  (patareid, akud, kemikaalid, nende pakendid, vanad ravimid, elavhõbedalambid, vana kodutehnika, elektritööriistad jne) – saab viia  Kose alevikus  Ujula tn 10 (bensiinijaam) asuvas parklas suurde konteinerisse, Ardu katlamaja juures asuvatesse (elektroonika ja ohtlikud jäätmed) või Habajal Kose mnt 8 ja 10 vahel asuvasse konteinerisse (ohtlikud jäätmed). Ohtlikke jäätmeid ei või panna koos teiste jäätmetega olmeprügikasti, samuti ei tohi ohtlikke jäätmeid põletada, juhtida kanalisatsiooni või lihtsalt loodusesse paigutada. Ohtlikud jäätmed SAAB ÄRA ANDA TASUTA!

Palume järgida järgmiseid juhiseid:

Avalike pakendikonteinerite kasutamine

•          Pakendikonteinerisse võib panna ainult puhtaid (loputatud) pakendeid. Pakendikonteineri sisse või kõrvale ei või panna olmeprügi.

•          Pappkastid tuleks enne sinisesse konteinerisse panemist kokku vajutada, et nad võtaksid vähem ruumi.

•          Kui vanapaberi- või pakendikonteiner on täis, siis ei või paberit-pakendit kottidega asetada konteineri kõrvale maha. Oluline on, et jäätmed pandaks konteinerisse sisse, mitte selle kõrvale või peale.

•          Vanapaberi- ja pakendikonteinerid  ning nende ümbrus ei ole õige koht oma ehitusjäätmetest, vanadest vaipadest, vanast mööblist, vanast elektroonikast ja muudest olmejäätmetest vabanemiseks. Sellised jäätmed tuleb tuleb panna oma isiklikku prügikasti (olmejäätmed) või viia vastavasse konteinerisse (ohtlikud jäätmed ja elektrioonika jäätmed).

Lisainfot saab pakendite taaskasutusorganisatsioonide kodulehtedelt: www.eto.ee,   www.pakendiringlus.ee, www.tvo.ee.

Olukord avalike vanapaberi- ja pakendikonteinerite ümbruses läheb päev-päevalt hullemaks: konteinerite kõrvale tõstetakse maha kõikvõimalikku majapidamises leiduvat. Kui avalike konteinerite kasutamise olukord ei parane, oleme sunnitud konteinerid teisaldama. Ja mis kõige tähtsam – veendumus, et Sinu panus paremasse, puhtamasse elukeskkonda on oluline ja sa teed selleks kõik endast oleneva. See on südametunnistuse asi.

Kus tegijaid, seal nägijaid! Kutsume üles inimesi, kes on märganud või märkavad avalike vanapaberi- ja pakendikonteinerite juures konteineri peale või kõrvale jäätmete ladustamist, meile sellest teatama. Teatada võib nii e-posti aadressil vald@kose.ee või telefonil 6339 300.

 

Tänud kõigile teile, kes vanapaberi- ja pakendijäätmed kenasti sorteerituna konteinerisse toovad!