Päevakord

Kose Vallavolikogu istung toimub 21.01.2021 algusega kell 15.00 Kose Kultuurikeskuse väikeses saalis.

 

Päevakord:

1. Kose valla 2021 eelarve teine lugemine (ettekande teevad eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Mae ja finantsjuht Ellen Pärm)

2. Kose Vallavolikogu 26.01.2017 otsuse nr 374 „Kinnistu koormamine isikliku kastusuõigusega Kose valla kasuks" muutmine (ettekande teeb maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Ruttar Roht)

3. Kose Vallavolikogu 17.12.2020 otsuse nr 245 „Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras" kehtetuks tunnistamine (ettekande teeb eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Mae)

4. Kinnistu võõrandamine (Tamme tee 1) (ettekande teeb eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Mae)

5. Tunnustuse avaldamine (ettekande vallavolikogu esimees Uno Silberg)

6. Üldinformatsioon

 

NB! COVID-19 leviku ennetamiseks ja piiramiseks on volikogusse oodatud
ainult kutsutud isikud.

Kõigil osalejatel on kohustuslik kanda volikogu istungil maski ja järgida
teisi Terviseameti suuniseid (distantsi hoidmine, käte desinfitseerimine,
haigestudes või haigustunnustega koju jäämine).

Täiendav info: Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korralduse nr 282
muutmine 23.11.2020 nr 417.

 

Päevakorra punkti 5 „Tunnustuse avaldamine": laekunud avaldustega
kandidaatide kohta saab tutvuda tööpäevadel Kose Vallavolikogu kantseis.

 

 

 

 

Volikogu planeeritavad ajad 2021: 21.01; 25.02; 25.03; 22.04; 20.05; 17.06; 19.08; 23.09; 14.10.