Päevakord

Kose Vallavolikogu istung toimub 19.09.2019. a. algusega kell 15.00 Kose Kultuurikeskuse väikeses saalis Hariduse 2.
 

 

Päevakord:

1. Kose valla eelarve ja lisaeelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord (Ettekande teeb finantsjuht Ellen Pärm).

2. Vara tasuta kasutamise lepingu pikendamine (Ettekande teeb jurist Veljo Väärsi).

3. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Kõrvenurga) (Ettekande teeb vallavanem Merle Pussak).

4. Seisukoha andmine Mudajärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise kohta (Ettekande teeb keskkonnanõunik Taimar Lossmann).

5. Kose Vallavolikogu 31. mai 2018 otsuse nr 76 lisa 1 muutmine (Ettekande teeb volikogu esimees Uno Silberg).

6. Üldinformatsioon.

 

 
 
 

Otseülekanded leiab lehelt https://www.youtube.com/user/marekast

 


 

 

Komisjonide protokollid on saadaval vallamajas volikogu sekretäri juures. E-post anneli@kose.ee, telefon 56473874.

 

 

Kose Vallavolikogu tööplaan: 23.05.2019; 20.06.2019; 28.08.2019; 19.09.2019; 10.10.2019; 21.11.2019; 19.12.2019.