Päevakord

Kose Vallavolikogu istung toimub 23.5.2019. a. algusega kell 15.00 Kose Kultuurikeskuse väikeses saalis Hariduse 2.
 

 

Päevakord:

1. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras (Ujula tn 7) (ettekandja vallavanem Merle Pussak)

2. Vallavara valitsemise kord (ettekandja jurist Veljo Väärsi)

3. Kose vallale kuuluva kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks (ettekandja maakorraldaja Siiri Kiiver)

4. Ehitise peremehetuks tunnistamine (Ujula tn 5a) (ettekandja
maakorraldaja Siiri Kiiver)

5. Kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Kose valla kasuks
(ettekandja jurist Veljo Väärsi)

6. Kose valla kultuuri ja spordi arengukava 2030 kinnitamine esimene
lugemine (ettekandja abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis)

7. Kose Vallavolikogu 18.04.2013 määruse nr 131 „Kose valla küladele ja
alevikele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kord" muutmine (ettekandja
volikogu liige Ott Valdma)

8. Kose Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 22 „Kose valla põhimäärus"
muutmine (ettekandja volikogu liige Ott Valdma)

9. Kose Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 22 „Kose valla põhimäärus"
ning Kose Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 23 „Kose Vallavolikogu
töökord" muutmine (ettekandja volikogu liige Ott Valdma)

10. Kose Vallavolikogu otsuse kehtetuks tunnistamine (ettekandja volikogu
liige Ott Valdma)

11. Kose Muusikakooli ja Kose Spordikooli ümberkorraldamine Kose
Huvikooliks (ettekandjad Kadri Tiis ja vallasekretär Kätlin Iljin)

12. Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava koostamisest
(ettekandja vallavanem Merle Pussak)

13. MTÜ Harmi Haridusseltsi 09.05.2019 avaldus (ettekandja Uno Silberg)
Täiendava info saadan peale esmaspäevast kohtumist haridusseltis
esindajatega.

14. Üldinformatsioon

 

 

 

Otseülekanded leiab lehelt https://www.youtube.com/user/marekast

 


 

 

Komisjonide protokollid on saadaval vallamajas volikogu sekretäri juures. E-post anneli@kose.ee, telefon 56473874.

 

 

Kose Vallavolikogu tööplaan: 23.05.2019; 20.06.2019; 22.08.2019; 19.09.2019; 10.10.2019; 21.11.2019; 19.12.2019.