Päevakord

 Kose Vallavolikogu istung toimub 26.03.2020 algusega kell 15.00 Kose-Uuemõisa Külakeskuses

 

Päevakord:

 

1. Kose Vallavolikogu 17.12.2015 määruse nr 87 „Kose Spordikooli ja Kose Muusikakooli õppetasude kehtestamine" muutmine (ettekande teen vallavolikogu esimees Uno Silberg)

2. Kose Vallavolikogu 15.12.2016 määruse nr 128 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine (ettekande teeb vallavolikogu esimees Uno Silberg)

3. Vallavanem Merle Pussak teeb ettekande seoses eriolukorraga (kasutades elektroonilisi sidevahendeid)

4. Üldinformatsioon

NB! Seoses COVID-19 leviku tõkestamise piirangutega ja eriolukorraga on vallavolikogusse oodatud ainult kutsutud isikud. 

 
 

Otseülekanded leiab lehelt https://www.youtube.com/user/marekast

 

 

 

Komisjonide protokollid on saadaval vallamajas volikogu sekretäri juures. E-post anneli@kose.ee, telefon 56473874.

 

 

Kose Vallavolikogu 2020 tööplaan: 30.01, 13.02, 30.04, 28.05, 18.06, 13.08, 17.09, 15.10, 26.11, 17.12