Päevakord

Kose Vallavolikogu istung toimub 21.11.2019. a. algusega kell 14.00 Kose Kultuurikeskuse väikeses saalis Hariduse 2.
 

 

Päevakord:

1. PPA - toimingupiirangu rikkumine ja siseteabe korruptiivne kasutamine (ettekande teeb PPA esindaja).

2. Seisukoha andmine maavara kaevandamise loa HARM-118 muutmise ja pikendamise eelnõu kohta (ettekande teeb keskkonnanõunik Taimar Lossmann).

3. Audiitori määramine (ettekande teeb jurist Veljo Väärsi).

4. Riigivara tasuta omandamine (ettekande teeb jurist Veljo Väärsi).

5. Reaalservituudi seadmine Ollani kinnistu kasuks (ettekande teeb jurist Veljo Väärsi).

6. Kose alevikus asuva Pikk, Hariduse ja Ujula tänavate vahelise piirkonna detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (ettekande teeb arhitekt Enelin Alter).

7. Kose Vallavolikogu 27.03.2015 määruse nr 58 "Kose valla aasta ema ja aasta isa tunnustuse avaldamise kord" muutmine (ettekande teeb kultuurinõunik Margit Erik).

8. Kose valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2040 esimene lugemine (ettekande teeb abivallavanem Kadri Tiis).

9. Üldinformatsioon.

 
 
 

Otseülekanded leiab lehelt https://www.youtube.com/user/marekast

 


 

 

Komisjonide protokollid on saadaval vallamajas volikogu sekretäri juures. E-post anneli@kose.ee, telefon 56473874.

 

 

Kose Vallavolikogu tööplaan: 23.05.2019; 20.06.2019; 28.08.2019; 19.09.2019; 10.10.2019; 21.11.2019; 19.12.2019.