Kose valla kolmas kaasav eelarve

Logi sisse ülevalt paremalt ID-kaardiga ja tee ainult ettepaneku valik punkt 2 all. 
Nimi ja muu tuleb peale sisselogimist registrist. Ära proovi neid välju ise täita.

 

Laekunud ettepanekud: 

Ettepanek nr 1: laste mänguväljak Ravilasse
Ettepaneku sisu: eesmärk on rajada Ravilasse uus multifunktsionaalne mänguväljak.
Ettepanek nr 2: väliseikluspargi rajamine Kosele
Ettepaneku sisu: Luua mitmekülgsete võimalustega väliseikluspark, mis koosneks nii köis ronimisatraktsioonist ja madalseiklusrajast, mis võimaldaks vabas looduses liikuda ja panna proovile oma füüsilisi võimeid. Seikluspark toetaks tervise edendamise programmi ja selles oleksid atraktsioonid erinevas vanuses inimestele, erinevat tasemega. Seikluspark oleks koht, kus saaks suunitletud valdkonnas sihipäraselt treenida, kui ka lihtsalt mõnusalt seltskonnaga aega veeta, tehes lihtsamaid tasakaaluharjutusi. Ühtlasi toetaks park ühistegevusvõimalusi. See mitmekesistaks sportimisvõimalusi vallas ning looks uue võimaluse noortele mõtestatult aega veeta. Seikluspark oleks kasutatav igal hooajal.
Ettepanek nr 3: Kose aleviku tänavaspordiväljaku uuendamine
Ettepaneku sisu: MTÜ Kose Lions Klubi sai PRIAlt toetust 45 848 eurot tänavaspordiväljaku uuendamiseks. Projektitegevustena viiakse ellu korvpalliväljaku tartaankatte vahetamine, uute skatepargi atraktsioonide paigaldamine ja välijõusaali ala rajamine. Ehitusprojektis on kavandatud tööde loetelu oluliselt komplekssem. Kaasava eelarve projekti raames taotletakse lisarahastust selleks, et ellu viia ka Leader projekti välised tööd, mis parandavad Kose tänavaspordiväljaku visuaalset ja esteetilist väljanägemist ja tulemus saaks terviklikum.
 
Lõpuks kuulub realiseerimisele see ettepanek, mis sai rahvaküsitluse tulemusena enim hääli.

 

Kaasava eelarve ettepaneku vorm lae siit...

Kaasava eelarve menetlemise kord on leitav Riigiteatajast

 

Hääletus läbi

1. Hääletaja andmed rahvastikuregistris

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Hääletamiseks peab olema Kose valla elanik! Täida elukohateade portaalis eesti.ee.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. Tee oma valik

See väli on kohustuslik.