Huvihariduse strateegia

 
Kose valla huvihariduse ja huvitegevuse strateegia aastateks 2017-2023
 
Riigiteatajas Kose Vallavolikogu 17.08.2017 määruse nr 147 „Kose valla huvihariduse strateegia kinnitamine aastateks 2017-2020" muutmine