Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

Toetust makstakse 3- kuni 18-aastase puudega lapse hooldamise eest lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada lapse hooldamise tõttu.

Toetuse taotlemiseks esitab puudega lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu, ühekordse taotluse ametiasutusele.

Toetus määratakse tähtajaliselt maksimaalselt 12 kuuks (1 aastaks).

Toetust ei määrata taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist, vanemahüvitist või lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

Toetust makstakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuust, toetus kantakse hooldajatoetuse saaja pangakontole kuu viimasel tööpäeval.

Toetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimisele eelneva kalendrikuu viimase päevaga.

Toetuse suurus on 60 eurot kuus.

 

Õigusaktid

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Merje Villems
tel 633 9328, 5308 0355
merje.villems@kosevald.ee