HEAK

Oleme toeks Harjumaa ettevõtjatele, kodanikeühendustele ja omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel lähtudes maakondlikust tasakaalustatud regionaalarengust.

Sulle, hea Harjumaa ettevõtja ning kodanikuühenduse esindaja, on meie konsultatsioonid TASUTA!  Korraldame koolitusi, vahendame rahastus- ja koolitusuudiseid,  algatame projekte ja oleme partneriteks maakondlikes suurprojektides.

HEAK teenused:

1.       ETTEVÕTJATE NÕUSTAMINE (alustavad ja tegutsevad)

 • Ettevõtte asutamine, äriidee analüüs 
 • Äriplaani, finantsprognooside, projektide koostamine
 • Rahastusvõimalused EASist, Euroopa Liidu fondidest
 • Tegutseva ettevõtte arendamine
 • Abistamine investorite leidmisel
 • Harjumaa turismitegevuse koordineerimine
 • Noorte ettevõtlikkuse toetamine

2.       Kodanikeühenduste NÕUSTAMINE

 • Ühenduse asutamine ja registreerimine, registris muudatuste tegemine
 • Organisatsiooni arengukava, strateegia ja tegevuskava koostamine
 • Raamatupidamise sisseseadmine, maksude ja aruandluse nõustamine
 • Seadustega seonduvad küsimused
 • Rahastusvõimaluste leidmine
 • Projektiidee analüüs, taotluste ja aruandluse koostamine
 • Projekti juhtimine ja elluviimine

3.       KOHALIKE OMAVALITSUSTE NÕUSTAMINE

·         Arengukavade nõustamine

 • Kohalike omavalitsuste ja piirkondlike arengukavade koostamise nõustamine
 • Kohalike omavalitsuste ja piirkondlike arengukavade elluviimiseks vajalike finantsvahendite leidmine

·         Projektide nõustamine

 • Projektiidee formuleerimise ja hindamise nõustamine
 • Projektide  finantseerimisallikate leidmise nõustamine
 • Projektide kirjutamise nõustamine
 • Projektide nõustamine teostusfaasis

 

Vabaühenduste nõustamisega tegeleb HEAK konsultant Külli Vollmer
Tel +372 65 66 522; +372 511 40 27
www.heak.ee

 

KÜSK

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

http://www.kysk.ee/

 

LEADER

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.

http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/maaettevotlus-ja-maaelu/leader