Kose-Uuemõisa külakeskuse küttesüsteemi rekonstrueerimistööd

Kutsume Teid osalema Kose-Uuemõisa külakeskuse küttesüsteemi rekonstrueerimistöödele, asukohaga Kesk 15, Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, Harjumaa, pakkumusmenetluses töövõtja leidmiseks. Koos...

Hinnapäring sotsiaaltransporditeenuse osutamise kohta

Kose Vallavalitsus soovib leida sotsiaaltransporditeenuse osutajat. Soovime saada kvaliteetset teenust, mis vastaks õigusaktides sätestatud nõuetele ning oleks kooskõlas...

Kose Gümnaasiumi algklasside hoone projekteerimine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja  avatud lihthanke „Kose Gümnaasiumi algklasside hoone projekteerimine". Hanke läbi soovitakse leida pakkuja projekteerimaks peatöövõtu korras Kose...

Hinnapäring kinoprojektori kohta

Kose Vallavalitsus soovib leida kinoprojektori hankijat Kose Kultuurikeskusele. Märgitud kinoprojektori ostmiseks on Eesti Kultuurkapital andnud toetust DCP kinosüsteemile üleminekuks. ...

Kose Gümnaasiumi loodusainete, füüsika-keemiaklassi rekonstrueerimine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja  avatud hankemenetluse „Kose Gümnaasiumi loodusainete, füüsika-keemiaklassi rekonstrueerimine". Hankel on kolm osa: 1. Rekonstrueerimistööd. Tööde...

Hinnapäring Kose Tervisekeskuse ehitamise põhiprojektile ekspertiisi teostamiseks

Kose Vallavalitsus soovib saada hinnapakkumust Kose Tervisekeskuse ehitamise põhiprojektile ekspertiisi teostamiseks. Põhiprojekt koos taotluseelarve on päringu saajatele Dropbox'i kaudu...

Kose valla teede suvihooldetööde teostamine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega lihthanke „Kose valla suvihooldetööde teostamine (2019)" Töö sisuks on Kose valla teede suvihooldetööde teostamine (kruusatee...

Kose lasteaed PäevaLill hoone rekonstrueerimine energiatõhususe parandamiseks

Kose Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke „Kose lasteaed PäevaLill hoone rekonstrueerimine energiatõhususe parandamiseks" Töö sisuks on Kose vallas Kose alevikus asuva...

Omanikujärelevalve teenuse tellimine

Kose Vallavalitsus soovib leida lihtmenetlusega pakkumuse „Ardu raamatukogu renoveerimistööd" põhjal sõlmitud ehitustööde lepingu alusel teostatavate tööde omanikujärelevalve teenuse...

Kose valla segapakendijäätmete konteinerite tühjendamine 2019

Kutsume Teid esitama pakkumust „Kose valla segapakendijäätmete konteinerite tühjendamine 2019" teenuse tellimiseks.

Oru Külakeskuse suure saali heli- ja videosüsteemi seadmed ja paigaldus

Kutsume teid esitama pakkumust „Oru Külakeskuse suure saali heli- ja videosüsteemi seadmed ja paigaldus" teenuse tellimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14. detsember 2018 hiljemalt kella...

Kose Gümnaasiumi spordisaali põranda renoveerimistööd

Kutsume Teid osalema Kose Gümnaasiumi spordisaali põranda renoveerimistöödele, asukohaga Pikk tn 12 Kose alevik, Kose vald Harjumaa, lihtmenetlusega pakkumusel peatöövõtja leidmiseks. Koos...

Kose Spordimaja jõusaali renoveerimistööd

Töö sisuks on Kose Spordimaja jõusaali renoveerimine, mille eesmärgiks on kaasajastada olemasolev jõusaal. Kose Spordimaja renoveerimise üldehituslike tööde läbiviimine vastavalt hanke lisa 4 –...

Kose valla talihooldustööde teostamine perioodil 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

Kose Vallavalitsus kuulutas avatud menetlusega riigihanke „Kose valla talihooldustööde teostamine perioodil 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021". Hange on jagatud 10 osaks: ...

Kose valla hallatavatele asutustele toiduainete ostmine perioodil 2019-2020

Kose Vallavalitsus kuulutas avatud menetlusega riigihanke „Kose valla hallatavatele asutustele toiduainete ostmine perioodil 2019-2020". Hanke eesmärgiks on sõlmida raamlepingud ning...

Kose Spordimaja läbipääsusüsteemi uuendamine

Käesolevaga kutsume teid esitama pakkumust „Kose Spordimaja läbipääsusüsteemi uuendamine" teenuse tellimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 07. september 2018 hiljemalt kella 12.00-ks ...

Teede rekonstrueerimine

Kose Vallavalitsus kuulutas uuesti välja  lihthanke „Teede rekonstrueerimine". Esimesele lihthankele pakkumusi ei laekunud. Tööde loetelus on Kose valla teede suvihooldetööde teostamine -...

Teede rekonstrueerimine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja  lihthanke „Teede rekonstrueerimine". Tööde loetelus on Kose valla teede suvihooldetööde teostamine - kruusa lisamine ja katte profileerimine koos...

Kose valla sotsiaaltransporditeenuse tellimine

Kose Vallavalitsus esitas pakkumuskutsed „Kose valla sotsiaaltransporditeenuse" tellimiseks.   Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23. juuli 2018 hiljemalt kella 15.00-ks e-posti...

Hange - Kose valla segapakendijäätmete konteinerite tühjendamise teenus

Kose Vallavalitsus esitas pakkumuskutsed „Kose valla segapakendijäätmete konteinerite tühjendamine" teenuse tellimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02. juuli 2018 hiljemalt kella...