Omanikujärelevalve teenuse tellimine

Kose Vallavalitsus soovib leida lihtmenetlusega pakkumuse „Ardu raamatukogu
renoveerimistööd" põhjal sõlmitud ehitustööde lepingu alusel teostatavate tööde
omanikujärelevalve teenuse teostajat.
Hanketingimuste järgselt on ehitusperiood 01.02.2019 kuni 31.03.2019. Omanikujärelevalve on
vajalik tegemisele tulevatele rekonstreemistöödele ning kestab kuni 2 kuud.
Omanikujärelevalve teenus peab vastama Ehitusseadustikus ja OKÜ 2005-s
(Omanikujärelevalve Käsunduslepingu Üldtingimused) ettenähtud mahule ning Majandustaristuministri
02.07.2015. a. määruse nr. 80 "Omanikujärelevalve tegemise kord" nõuetele.
Pakkumised esitada e-posti teel aadressil vald@kose.ee hiljemalt 22.jaanuar 2019. a. kell 9.00.
Ehitamisele tulevad tööd on kirjeldatud pakkumuskutse juurde lisatud dokumentides.
Pakkumuses palume esitada omanikujärelevalve teenuse ühe kuu maksumus ilma käibemaksuta
ja koos käibemaksuga vastavalt lisatud vormile.