« Tagasi

Kose valla teede suvihooldetööde teostamine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega lihthanke „Kose valla suvihooldetööde teostamine (2019)"

Töö sisuks on Kose valla teede suvihooldetööde teostamine (kruusatee hööveldamine ning kruusa pealevedu). Kose Vallavalitsuse eesmärk on leida lepingupartner, kes teostaks omaalgatuslikult vastavalt hankedokumentide lisas 2 toodud tingimustele teehooldustöid greideriga Kose valla kohalikel teedel (hankedokumentide lisa 3).

Tööde teostamise perioodiks on 01.04.2019-30.11.2019 (aprillist kuni tee külmumiseni või hiljemalt 1. detsembrini)

Hanketeade avaldati riigihangete registris 14.03.2019 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on riigihangete registris 29.03.2019 kell 9.00.  Pakkumuste hindamise alus on madalaim hind.

Täpsem info:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1557135/general-info