« Tagasi

Kose Spordimaja jõusaali renoveerimistööd

Töö sisuks on Kose Spordimaja jõusaali renoveerimine, mille eesmärgiks on kaasajastada olemasolev jõusaal. Kose Spordimaja renoveerimise üldehituslike tööde läbiviimine vastavalt hanke lisa 4 – mahtudele. Pakkujal lasub kohustus üle kontrollida tegemisele tulevate tööde koosseisud ja mahud ning esitada pakkumus vastavalt tegelikult tegemisele tulevate töödega, lähtudes hankija õigustatud ootuspärasest lõpptulemusest ning pakkuja arvestuste metoodikast. Pakkuja peab arvestama võimalusega, et kui tööde maht suureneb sellise asjaolu tõttu, mida töövõtja oleks pidanud pakkumuse tegemisel arvestama, siis tasu ei suurendata.