Hajaasustuse programm 2023

Hajaasustuse programmi 2023 aasta taotlusvoor avaneb 1. veebruaril 2023, taotluste esitamise tähtaeg on 3. aprill 2023.

Programmi raames toetatakse majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamise ning elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee ning leibkonna vajadustele  vastava autonoomse elektrisüsteemi (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga) rajamisega seonduvaid kulusid.

Taotleja alaline elukoht peab taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist katkematult olema hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Projektil võib olla kaastaotlejaid, kellele kehtivad taotlejaga samad tingimused.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 2024. aasta 31. oktoobriks.

TAOTLEMINE: taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt Kose Vallavalitsusele (vald@kosevald.ee) koos kohustuslike lisadokumentidega. Taotlusi võetakse vastu 3. aprillini 2023 (kaasa arvatud). Taotlusele tuleb lisada kaks võrreldavat  hinnapakkumist.

Küsimused ja täiendav informatsioon: keskkonnanõunik Taimar Lossmann, taimar.lossmann@kosevald.ee, tel 6339321 või 5099994.

NB!

  • Selleks, et esitatud taotlus oleks nõuetekohane, tuleks enne taotluse koostamist kindlasti läbi lugeda programmdokument
  • Programmimaterjalid on saadaval siin

 

Hajaasustuse programm 2022

Programmi tingimused:

Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1.jaanuarist  hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1.jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla kaastaotleja(d).kaastaotlejale kehtivad samad tingimused , mis taotlejalegi.

Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutumise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2023 a.

Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetmete tingimuste kohta.

TOETATAVAD TEGEVUSED:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
  • leibkonna vajadustele  vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

PROGRAMMI MATERJALID ON SAADAVAD: www.rtk.ee - Toetuste taotlemine ja korraldamine-Regionaalareng-Hetkel avatud meetmed- Hajaasustuse programm (https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm). Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige vallaametnikuga.

TAOTLEMINE: taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt Kose Vallavalitsusele koos kohustuslike lisadokumentidega. Taotlusi võetakse vastu 1.aprillini 2022 (kaasa arvatud).

Vajalik on vastavalt valdkonnale  2  võrreldavat  hinnapakkumist.

Küsimused ja täiendav informatsioon: keskkonnanõunik Taimar Lossmann, taimar.lossmann@kosevald.ee, tel 6339321 või 5099994.

 

Hajaasustuse programmi taotluste rahastamine 2022

1. toetuse saaja – Timo Nikitin

projekti nimetus – Järve talu veesüsteemide ehitus: puurkaev, veepump, filtrid ja trassi ehitus 

toetuse suurus – 4000,00 € 

2. toetuse saaja – Getter Kaukes, kaastaotlejad Rain Aldonin, Toomas Pärtel, Kris Kallas, Mart Aimsalu, Rait Mikko

projekti nimetus – Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekt

toetuse suurus – 6500,00 €

3. toetuse saaja – Magnus Karu

projekti nimetus – WC reoveemahuti paigaldamine

toetuse suurus – 1841,00 €

4. toetuse saaja – Ruttar Roht, kaastaotleja Valdek Tähka

projekti nimetus – Utita veevarustus

toetuse suurus – 3036,00 € 

5. toetuse saaja – Maiko Mitt

projekti nimetus – Veevarustussüsteemid

toetuse suurus – 3272,28 € 

6. toetuse saaja – Piret Suursild

projekti nimetus – Vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine

toetuse suurus – 2398,60 € 

7. toetuse saaja – Kaarel Hordo

projekti nimetus – Keskküla talu puurkaevu rajamine ja veetrassi rajamine elumajani

toetuse suurus – 2492,40 € 

8. toetuse saaja – Heinrich Oras

projekti nimetus – Määrasmäe biopuhasti paigaldamine

toetuse suurus – 3790,86 € 

9. toetuse saaja – Lea Noorma

projekti nimetus – Veesüsteemid 

toetuse suurus – 2668,86 € 

 

Hajaasustuse programmi taotluste rahastamine 2021

1. toetuse saaja – Eeva Vichterstein
projekti nimetus – Ukerdi veevarustus ja joogivesi
toetuse suurus – 2472,3 €
2. toetuse saaja – Herbert Ross
projekti nimetus – Uus-Vanakubja kanalisatsioonisüsteemi rajamine
toetuse suurus – 5768,7 €
3. toetuse saaja - Merit Visnap
projekti nimetus – Varjula veeüsteemi rajamine
toetuse suurus – 3526,2 €
4. toetuse saaja – Maria Kruusement
projekti nimetus – Taga-Kotka kanalisatsioonisüsteemi rajamine
toetuse suurus – 1809 €
5. toetuse saaja – Kristo Pormann
projekti nimetus – Lepiku talu puurkaevu rajamine
toetuse suurus – 2974 €
6. toetuse saaja – Maria Kruusement
projekti nimetus – Taga-Kotka veesüsteemi rajamine
toetuse suurus – 3135,6 €
7. toetuse saaja – Eeva Vichterstein
projekti nimetus – Ukerdi kanalisatsioonisüsteemi rajamine
toetuse suurus – 1628,1 €
8. toetuse saaja – Liis Narusk
projekti nimetus – Biopuhasti rajamine olemasoleva kogumismahuti asemele
toetuse suurus – 5439,06 €
9. toetuse saaja – Tanel Taidre
projekti nimetus – Uus-Nigula kanalisatsioonisüsteemi rajamine
toetuse suurus – 3149 €
10. toetuse saaja – Hanna-Maria Vorb
projekti nimetus – Kaasiku talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine
toetuse suurus – 1809 €
11. toetuse saaja – Merle Peipsi
projekti nimetus – Päimetsa autonoomse päikeseelektritootmissüsteemi majandamise elektrivarustuseks
toetuse suurus – 6500 €
12. toetuse saaja – Jüri Matvei
projekti nimetus – Traadi kanalisatsioonisüsteemi rajamine
toetuse suurus – 1789,04 €
 
Hajaasustuse programmi taotluste rahastamine 2020

1.   toetuse saaja –     Eduard Akman
projekti nimetus –  Kiruvere küla Akmani puurkaevu rajamine
toetuse suurus –    3980,00 €
2.  toetuse saaja –     Eduard Akman
projekti nimetus –  Kiruvere küla Akmani kanalisatsioonisüsteem
toetuse suurus–    2920,00 €
3. toetuse saaja –     Janar Agu
projekti nimetus –  Lauri kinnistu Paunkülas veevarustuse rajamine
toetuse suurus–    2974,00 €
4.  toetuse saaja –     Martin Ilau
projekti nimetus –  Saare talu puurkaevu rajamine koos veeühenduse ja filtrisüsteemi väljaehitamisega
toetuse suurus–    3480,00 €
5. toetuse saaja –     Janar Agu
projekti nimetus – Lauri kinnistu Paunkülas kanalisatsioonisüsteemi rajamine
toetuse suurus–    3384,00 €
6. toetuse saaja –     Timo Lepp
projekti nimetus –  Veesilma talu Harmi küla Kose vald Harjumaa 75034 (vesi)
toetuse suurus–    2773,80 €
7. toetuse saaja –     Taavi Lusti
projekti nimetus –  Uuesalu puurkaevu rajamine
toetuse suurus–    2713,50 €
8. toetuse saaja –     Ülle Kaljurand
projekti nimetus –  Übina talu, Tammiku küla, Kose vald, Harjumaa. Kanalisatsioonisüsteemi väljaehitus
toetuse suurus–    1986,00 € 
9. toetuse saaja –     Viivika Silm
projekti nimetus –  Aru ja Arusepa juurdepääsutee parandamine
toetuse suurus–    6173,59 €
10. toetuse saaja –     Priidik Möls
projekti nimetus –  Asula talu joogiveesüsteemi ehitus
toetuse suurus–    3004,00 €
11. toetuse saaja –     Taivo Maar
projekti nimetus –  Kangru, Saula küla, Kose vald aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
toetuse suurus–    1491,42 €
12. toetuse saaja -     Kaia-Triin Pääsuke
projekti nimetus -  Metsatalu kanalisatsioonisüsteemi rajamine
toetuse suurus –    3523,11 €

Hajaasustuse programmi taotluste rahastamine 2019
1.  toetuse saaja –     Rando Ülejõe

projekti nimetus –  Harjumaa, Kose vald, Saarnakõrve küla, Leppiku talu kanalisatsioonisüsteemide valdkond
toetuse suurus –    2283,36 €
2. toetuse saaja –     Angela Tubli
projekti nimetus –  Tamme tee 1, Viskla küla, Kose vald Biopuhasti paigaldus
toetuse suurus –    6500,00 €
3. toetuse saaja –     Angela Tubli
projekti nimetus –  Tamme tee 1, Viskla küla, Kose vald Joogivee rekonstrueerimine
toetuse suurus –    3010,98 €
4. toetuse saaja –     Linnar Puusepp
projekti nimetus –  Nõmme talu, Tammiku küla, Kose vald, 75119 – elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine
toetuse suurus –    4727,52 €
5. toetuse saaja –     Rando Ülejõe
projekti nimetus – Harjumaa, Kose vald, Saarnakõrve küla, Leppiku talu veesüsteemide valdkond
toetuse suurus –    3403,20 €
6. toetuse saaja –     Hinno Nokkur
projekti nimetus –  Hiie talu veesüsteemi rajamine
toetuse suurus –    2343,66 €
7. toetuse saaja –     Helena Johanson
projekti nimetus –  Kivikatku kanalisatsioonisüsteemi loomine
toetuse suurus –    1376,85 €
8. toetuse saaja –     Arnold Angel
projekti nimetus –  Vahtramäe veevarustus ja joogivesi
toetuse suurus –    2938,62 €
9. toetuse saaja –     Peep Palmi
projekti nimetus –  Koplimäe, Oru küla, Kose vald puurkaevu rajamine
toetuse suurus –    2295,42 €
10. toetuse saaja -     Eha Raava
projekti nimetus -  Liiva küla, Raava puurkaevu rajamine
toetuse suurus –    1196,39 €

Hajaasustuse programmi taotluste rahastamine 2018
2018 aasta hajaasustuse programmi raames rahastati (riik koos kohalik omavalitsusega kuni 67% toetus) järgnevate taotlejate taotlused  järgmiselt:
1.1.   toetuse saaja – Gennadi Nikker projekti nimetus – Kassi talu, Viskla küla, Kose vald, veevarustussüsteemidega seotud tegevused toetuse suurus  – 2350,36 € 
1.2.   toetuse saaja – Raido Kiigske projekti nimetus – Vambola talu veesüsteemi rajamine toetuse suurus – 2308,00 €
1.3.   toetuse saaja – Aivo Järvet projekti nimetus – Tehve juurdepääsutee rajamine toetuse suurus  – 4237,00 € 
1.4.   toetuse saaja – Edi Taukul projekti nimetus – Sepa talu kanalisatsioonisüsteemi  ekonstrueerimine toetuse suurus – 1969,80 €
1.5.   toetuse saaja – Eve Purge projekti nimetus – Vardja Talu, Vardja, Kose Vald,  kanalisatsioonisüsteemi valdkonna projekt, septiku paigaldus toetuse suurus – 1760,76 € 
1.6.   toetuse saaja – Kaisa Kivi projekti nimetus – Kivi talu Võlle küla Kose vald puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine toetuse suurus – 2850,00 € 
1.7.   toetuse saaja – Eve Purge projekti nimetus – Vardja Talu, Vardja, Kose Vald,  Veesüsteemide valdkonna projekt, puurkaevu rajamine toetuse suurus – 3100,97 € 
1.8.   toetuse saaja – Kätlin Karjamaa projekti nimetus – Puumaja veevarustus, koos veetõste ja puhastusseadmetega toetuse suurus – 3569,76 € 
1.9.   toetuse saaja – Ott Valdma, kaastaotlejad Rein Purje, Arne Püssim projekti nimetus – Lehise tee sillapiirded ja teekatte parandus toetuse suurus  – 1750,62 € 
1.10.   toetuse saaja – Argo Klaan projekti nimetus – Kõrvejakobi puurkaevu rajamine toetuse suurus – 2311,50 €  
1.11.   toetuse saaja – Aivo Leppik projekti nimetus – Vainu talu, Nõmmeri küla, Kose vald/ kanalisatsioonisüsteemid (kogumismahuti 5m³ koos paigaldusega) toetuse suurus  – 1567,80 € 
1.12.   toetuse saaja – Kaido Taimla projekti nimetus – Kasetuka veesüsteem toetuse suurus  – 3139,62 € 
1.13.   toetuse saaja – Kaido Taimla projekti nimetus – Kasetuka kanalisatsioonisüsteem toetuse suurus  – 1800,00 €  
1.14.   toetuse saaja – Viivi Laanet projekti nimetus – Ojasoo küla Kasemetsa juurdepääsutee rajamine toetuse suurus  – 2988,46 € 
1.15.   toetuse saaja – Tauno Unnuk projekti nimetus – Septiku paigaldus, Kuriste talu, Kose v, Harju mk. toetuse suurus  – 1527,50 €
 
2018 aasta hajaasustuse programmi raames taotleja nõusolekul osaliselt toetati järgmine taotlus:
1.16. toetuse saaja - Avo Pajuste projekti nimetus - Vareti, Nõrava küla, Kose vald, Harjumaa puurkaevu rajamine toetuse suurus – 3171,31 €