Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programm 2017 

Taotluste hindamise ja läbivaatamise komisjoni koosseis vaata lisatud failidest allpool.

 

Hajaasustuse programm 2016 tulemused

Tarmo Peterson - Vilama küla Tõesoo elektrijaama rajamine 
5889,05 €
 
Veiko Nael - Harjumaa, Kose vald, Palvere küla, Aasa talu puurkaevu rajamine
3200,00 €
 
Ülo Haug - Tuhala küla Metsavahi talu imbväljaku rajamine ja septiku paigaldustööd
1660,08 €
 
Liisi Ausmees - Maasikmäe puurkaevu rajamine + pumbasüsteem
2306,00 €
 
Ülo Haug - Tuhala küla, Metsavahi talu puurkaevu rajamine ja seadmete paigaldustööd
2280,11 €
 
Ants Kari - Rehe talu veesüsteemi rajamine
578,54 €

 

Hajaasustuse programm 2016

1. aprillist 2016 algas hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Anija, Harku, Jõelähtme, Keila, Kiili, Kose, Kuusalu, Nissi, Padise, Raasiku, Rae, Saku, Saue ja Viimsi vallas.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna valla- või linnavalitsusse hiljemalt 1. juunil 2016.

Täpsem info ja vormid leitavad maavalitsuse kodulehelt.

 

Hajaasustuse programm 2015 tulemused

Hajaasustuse programmi esitati sel aastal kokku 17 taotlust ja eraldatud toetuse kogusummaks nii Kose valla kui ka Harju Maavalitsuse poolt oli 16 000 eurot.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Komisjoni ettepanekul oli sel aastal võimalik toetada kokku 12 projekti.

Toetuse said:

1.      Marko Mürk - Saula küla, Männikäbi MÜ puurkaevu rajamine- toetuse suurus 2040,11 €, omafinantseering 1019,90 €.
2.      Elje Aru – Sepiku, Nõrava küla, puurkaev ja kanalisatsioon- toetuse suurus 4480,00 €, omafinantseering 2240,00 €.

3.      Timo Lepp - Harmi küla, Männiku puurkaevu rajamine – toetuse suurus 2720,00 €, omafinantseering 1360,00 €.

4.      Anne Luup ja Elmo Luup – Tade küla, Maasika talu kanalisatsiooni ja veetrassi väljaehitus – toetuse suurus 3312,17 €, omafinantseering 1655,83 €.

5.      Erika Taidre – Tade küla, Tammetsa juurdepääsutee – toetuse suurus 2580,16 €, omafinantseering 1290,08 €.

6.      Ruve Rebane – Repna talu, Vardja küla, veesüsteemid – toetuse suurus 1154,46 €, omafinantseering 577,14 €.

7.      Arvo Taimla – Karla küla, Möldrehansu puurkaev – toetuse suurus 2201,44 €, omafinantseering  1100,56 €.

8.      Katti Muru – Laane küla, Põhjaka kanalisatsioon – toetuse suurus 2296,00 €, omafinantseering 1148,00 €.

9.      Raivo Raspel – Sae küla, Kauri kinnistu vee ja kanalisatsiooni väljaehitamine – toetuse suurus 3622,95 €, omafinantseering 1811,21 €.

10.  Sulev Piirsalu – Silmsi küla, Papli väikeelamu kanalisatsiooni imbsüsteem – toetuse suurus 3960,20 €, omafinantseering 1976,80 €.

11.  Andrus Okasmets – Kata küla, Otsa talu uue kaevu rajamine – toetuse suurus 2260,00 €, omafinatseering 1130,00 €.
12.  Linda Teeäär – Võlle küla, Vana-Koidu talu puurkaevu rajamine (taotlus rahuldati osaliselt vallaeelarves programmi toetuseks ettenähtud vahendite lõppemise tõttu – toetuse suurus 1372,49 €, omafinatseering 2017,51 €.