Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi taotluste rahastamine
 
2018 aasta hajaasustuse programmi raames rahastati (riik koos kohalik omavalitsusega kuni 67% toetus) järgnevate taotlejate taotlused  järgmiselt:
1.1.   toetuse saaja – Gennadi Nikker projekti nimetus – Kassi talu, Viskla küla, Kose vald, veevarustussüsteemidega seotud tegevused toetuse suurus  – 2350,36 € 
1.2.   toetuse saaja – Raido Kiigske projekti nimetus – Vambola talu veesüsteemi rajamine toetuse suurus – 2308,00 €
1.3.   toetuse saaja – Aivo Järvet projekti nimetus – Tehve juurdepääsutee rajamine toetuse suurus  – 4237,00 € 
1.4.   toetuse saaja – Edi Taukul projekti nimetus – Sepa talu kanalisatsioonisüsteemi  ekonstrueerimine toetuse suurus – 1969,80 €
1.5.   toetuse saaja – Eve Purge projekti nimetus – Vardja Talu, Vardja, Kose Vald,  kanalisatsioonisüsteemi valdkonna projekt, septiku paigaldus toetuse suurus – 1760,76 € 
1.6.   toetuse saaja – Kaisa Kivi projekti nimetus – Kivi talu Võlle küla Kose vald puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine toetuse suurus – 2850,00 € 
1.7.   toetuse saaja – Eve Purge projekti nimetus – Vardja Talu, Vardja, Kose Vald,  Veesüsteemide valdkonna projekt, puurkaevu rajamine toetuse suurus – 3100,97 € 
1.8.   toetuse saaja – Kätlin Karjamaa projekti nimetus – Puumaja veevarustus, koos veetõste ja puhastusseadmetega toetuse suurus – 3569,76 € 
1.9.   toetuse saaja – Ott Valdma, kaastaotlejad Rein Purje, Arne Püssim projekti nimetus – Lehise tee sillapiirded ja teekatte parandus toetuse suurus  – 1750,62 € 
1.10.   toetuse saaja – Argo Klaan projekti nimetus – Kõrvejakobi puurkaevu rajamine toetuse suurus – 2311,50 €  
1.11.   toetuse saaja – Aivo Leppik projekti nimetus – Vainu talu, Nõmmeri küla, Kose vald/ kanalisatsioonisüsteemid (kogumismahuti 5m³ koos paigaldusega) toetuse suurus  – 1567,80 € 
1.12.   toetuse saaja – Kaido Taimla projekti nimetus – Kasetuka veesüsteem toetuse suurus  – 3139,62 € 
1.13.   toetuse saaja – Kaido Taimla projekti nimetus – Kasetuka kanalisatsioonisüsteem toetuse suurus  – 1800,00 €  
1.14.   toetuse saaja – Viivi Laanet projekti nimetus – Ojasoo küla Kasemetsa juurdepääsutee rajamine toetuse suurus  – 2988,46 € 
1.15.   toetuse saaja – Tauno Unnuk projekti nimetus – Septiku paigaldus, Kuriste talu, Kose v, Harju mk. toetuse suurus  – 1527,50 €
 
2018 aasta hajaasustuse programmi raames taotleja nõusolekul osaliselt toetati järgmine taotlus:
1.16. toetuse saaja - Avo Pajuste projekti nimetus - Vareti, Nõrava küla, Kose vald, Harjumaa puurkaevu rajamine toetuse suurus – 3171,31 €