Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse toetus

Toetus on ette nähtud rahvastikuregistri andmete järgi Kose valla vanemliku hoolitsuseta lapse ühekordsete kulutuste katmiseks.

Toetuse saamiseks võivad taotluse esitada lapse hooldaja, eestkostja, asenduskodu töötaja või valla sotsiaalosakonna ametnik.

Taotlusele tuleb lisada kulutusi tõendavad dokumendid või põhjendada kirjalikult tehtavate kulutuste vajalikkust ja rahalist suurust.

Toetus makstakse välja lapsele endale, tema hooldajale, eestkostjale või asenduskoduteenuse osutajale.

 

Õigusaktid

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Merje Villems
tel 633 9328, 5308 0355
merje.villems@kosevald.ee