Töökuulutus - koduhooldustöötaja

Kose Päevakeskus võtab tööle kaks koduhooldustöötajat, kelle ülesandeks on eakate klientide kodus abistamine - hooldustoimingute tegemine,   abistamine ravimite võtmisel,...

Kose-Uuemõisa tänavavalgustus

Oleme teadlikud, et Kose-Uuemõisa alevikus ei põle Toominga, Metsa, Kosejõe tänava ja Pargi tänava lõpus tänavavalgustus.  Tegemist on rikkega, mille tuvastamine ei ole veel tulemust...

Peremehetu vara - Oruvälja suurfarm ja silohoidla

Kose Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996. a määrusega nr 211 kinnitatud "Peremehetu ehitise hõivamise korra" punkti 9 kohaselt, et on peremehetu ehitisena arvele võtnud...

Temptrans teade

Temptrans ( vedaja AS Esvil-Reisid ) hakkab sõitma alates 14. jaanuarist 2020 Räpinasse ja Värskasse. Buss nr 989 Tallinn-Pihkva hakkab sõitma järgmise marsruudi mööda: Tallinna...

18.01 Kõue Rahva Majas

Järgmine Kõue Kood on laupäeval, 18. jaanuaril kell 15 Kõue Rahva Majas.   Laupäeval, 18. jaanuaril kell 12 on Kõue Rahva Majas külas marid.  

Aasta 2019 noorsportlase ja sportlase valimine

Ootame ettepanekuid Kose valla 2019. aasta noorsportlase ja sportlase nominentide esitamiseks.   Palun klubidel/isikutel esitada omapoolsed aasta noorsportlase (2001 ja hiljem...

Siseministeerium: Ootame ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamiseks

Ootame taas teie ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks. Kandidaate saab esitada 27. jaanuarini.    Abipolitseinikud, vabatahtlikud...

Töökuulutus - Kose Huvikooli direktor

KOSE VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku konkursi Kose Huvikooli direktori ametikohale .   2020. aasta 1. septembril alustab õppetööd suur ühine Kose Huvikool, mille alla on...

RMK kutse

RMK ja Kose Vallavalitsuse esindajad ootavad Teid Kose aleviku piiril asuva metsa ülevaatamise jalutuskäigule 11.01.2020 kell 11:00 Sinilille tänava alguses.   ...

Töökuulutus - lasteaiaõpetaja

Oru Lasteaed „Mesimumm" kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja  ametikohale tööleasumisega 03. veebruar 2020. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, positiivset...

Töökuulutus - arendus- ja haldusjuht

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursi arendus- ja haldusjuhi ametikohale, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping. Nõutud kõrgharidus ja eelnev sellealane töökogemus. Tööleasumise aeg: 23.01.2020 ...

Maa-ameti enampakkumised

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23.01.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Koduste laste jõulupeol mitteosalenud laste pakid

Lapsed, kes ei osalenud koduste laste jõulupeol, saavad kommipaki kätte Kose vallamajast kultuurinõuniku kabinetist. Koduste laste jõulupeole ootasime lasteaias mitte käivaid lapsi, kes on...

Kose valla kaasav eelarve. Ole kaasatud!

Taaskord rakendame Kose valla eelarve koostamisel kaasava eelarvestamise põhimõtet. See tähendab, et iga vähemalt 16-aastane vallakodanik saab otseselt mõjutada eelarvet. Mitte ainult mõjutada,...

Projektitoetuste ja tegevustoetuste esitamise voor

Kose Vallavalitsus kuulutab välja projektitoetuste ja tegevustoetuste esitamise vooru tähtajaga 15. jaanuar 2020. Kose Vallavalitsuse korraldusega kinnitati projektitoetuste...

Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkurss

Kose Vallavalitsus kuulutab välja Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkursi Kose vald avaldab tunnustust Kose valla aukodaniku nimetuse ja teeneteplaadi andmisega ning...

Töökuulutus - spordimaja juhataja

Kose Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kose Spordimaja juhataja ametikoha täitmiseks, asukohaga Kose alevik Kose vald Harjumaa. Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel /...

Töökuulutus - klassiõpetaja

Oru Põhikool  kuulutab välja konkursi  klassiõpetaja  ametikoha täitmiseks. Sobival kandidaadil on kvalifikatsioonile vastav haridus, soov töötada lastega, hea pingetaluvus...

OÜ Kose Vesi teeninduspiirkonnas 1. jaanuarist 2020 uued veeteenuse hinnad

Seoses 2019. aastal tehtud investeeringutega ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamiseks Oru, Vardja, Palvere külades ning Ravila alevikus esitas OÜ Kose Vesi Konkurentsiametile taotluse...