Juba täna on looduskuu raames avalik arutelu Kose valla prügikorralduse teemadel

Kolmapäeval, 21. aprillil algusega kell 19.00 toimub avalik arutelu läbi zoomi keskkonna prügikorralduse teemadel, kus osalevad Helen Akenpärg, Keskkonnaametist (valdkond: keskkonnaluba,...

Töökuulutus - pakkijad, liinioperaator, arvepidaja, müügiesindaja

Vahendame Kose-Uuemõisas tööd alustava tootmisettevõtte töökuulutus, mis on allpool lisatud pildifailina.

Töökuulutused - klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele: 1) põhikooli inglise keele õpetaja, 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping; 2) klassiõpetaja, 1,0 ametikohta,...

KredEx avas lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru

KredEx avas  12.04.2021 lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 31.05.2021.   Kes saavad toetust taotleda? Toetus on suunatud madala...

LINDA SIREL 30. juuli 1940 – 06. aprill 2021

Täna saadetakse viimsele teele Kose valla esimene vallavanem ja Kose valla aukodanik Linda Sirel. Kose Vallavolikogu ja Kose Vallavalitsus avaldavad kaastunnet tema lähedastele. Linda Sirel...

Kose Vallavalitsus kuulutab välja meenekonkursi tähtajaga 29. 08. 2021

Meenekonkursi eesmärgiks on leida Kose valda tutvustavad ja sellest ajendatud meened, mis seovad valda ja piirkonna külalisi toredate elamustega ning on meeldejäävaks kingiks või meenutuseks...

Maapered saavad tänasest taotleda toetust oma elutingimuste parandamiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus ja Rahandusministeerium koostöö s  kohalike omavalitsustega avasid 1. veebruaril hajaasustuse programmi taotlusvooru, millest maapiirkondades elavad pered saavad...

Seitsmes üle-eestiline avatud talude päev toimub 24.-25. juulil

Saadan Ida-Harju Koostöökoja piirkonna Avatud talude päevast huvitunud asjaosalistele info oma talu registreerimise osas. Registreerimine on avatud alates 01.aprill- 30.aprill ...

Kose Lasteaed PäevaLill pakub tööd lasteaiaõpetajale

*LASTEAIAÕPETAJA (1,0, tähtajatu, al august 2021); *LASTEAIAÕPETAJA (1,0, tähtajaline, lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks, al 1. juuni 2021). Kandidaadilt ootame...

Tugigrupp kõigile, kes hooldavad oma täisealist pereliiget või lähedast

Tugigrupp on mõeldud kõigile inimestele, kes hooldavad oma täisealist pereliiget või lähedast, kes haiguse või puude tõttu vajab abi oma igapäevaelu toimingutes. Hetkel toimuvad...

1. aprillist avaneb kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor

1. aprillist avaneb kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne...

Alates 01. aprillist olulised muudatused lõuna suuna Kose liinigrupi sõiduplaanides

Täpsem selgitus muutuste kohta siin  https://www.ytkpohja.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/BxAVg7CUKFLs/content/id/30576101?redirect=https%3A%2F%2Fwww.ytkpohja.ee Alates...

30. aprillil saabub liiv Kose ja Tuhala kalmistutele

30. aprillil saabub liiv Kose ja Tuhala kalmistutele haudade katte värskendamiseks. Koormate asukohad jäävad samad nagu eelmisel aastal. 

1. aprillist 2021 hakkab lõunasuunalist bussiliiklust teenindama GoBus AS

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus annab teada, et riigihanke tulemusel hakkab alates 1. aprillist 2021 lõunasuunalist bussiliiklust teenindama GoBus AS. Seoses sellega on mitmeid muudatusi...

Teade Kose kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsa metsatööde plaanide kohta

RMK plaanib alustada metsatöödega Harjumaal Kose vallas Kose asula lähistes riigimetsades. RMK hinnanud, et tegu võib olla metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste...

Teade Kose-Uuemõisa kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsa metsatööde plaanide kohta

RMK plaanib alustada metsatöödega Harjumaal Kose vallas Kose-Uuemõisa asula lähistes riigimetsades. RMK on hinnanud, et tegu võib olla metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste...

Kose kevadlaat jääb ära

Kose kevadlaada korraldajad peavad paraku viiruse tõusvate näitude tõttu teatama, et 8. mail 2021 ei toimu (taaskord) traditsiooniline kevadlaat „Kose kutsub külla". Terviseameti ametlik...

Raamatukogudes KONTAKTIVABA LAENUTUS

Alates 11. märtsist on meie raamatukogudes KONTAKTIVABA LAENUTUS s.t avariiulitelt ei saa ise raamatuid valida ja lugemissaalis ei saa kohapeal ajakirjandust lugeda Raamatukogu laenutab AINULT...

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Kose Vallavolikogu algatas 12.08.2020 otsusega nr 212 kehtivat Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu . Detailplaneeringu eesmärk on uue lasteaia...

Kõik raamatukogud on endiselt AVATUD

Hea lugeja! Kõik raamatukogud on endiselt AVATUD Soovitame kontaktivaba laenutuse võimalust. Palun kasutage Kosel raamatukapi teenust! Raamatukoguhoidjad teostavad ka...