Kose Raamatukogust saab laenata raamatuid kontaktivabalt

Kui soovite raamatuid laenata kontaktivabalt, siis https://www.lugeja.ee/ kaudu on võimalik sisse logida kasutajatunnuse ja parooli või TARA autentimisteenuse kaudu, seal valida ID-kaardi,...

Kose Kultuurikeskus võtab tööle MAJAHOIDJA-HEAKORRATÖÖLISE

Tööaeg:  Täistööaeg / Määramata ajaks Tööle asumise aeg  18.11.2021 Töötasu: 700 eurot ...

Kose Lasteaed PäevaLill pakub tööd

Kose Lasteaed PäevaLill pakub tööd   Lasteaiaõpetaja Habaja majas täiskoormusega, tähtajatu töölepinguga, al 30.11.2021.   Lasteaiaõpetaja Ravila majas täiskoormusega,...

KOV valimistulemuste protokoll

KOV valimistulemuste protokoll lisatud failina all seotud failide osas.  Valimistulemus valimiste lehel viide  https://kov2021.valimised.ee/et/election-result/result-0037-0338.html...

Hääletamissedelite ülelugemine Kose valla valimiskomisjoni poolt

Hääletamissedelite ülelugemist alustab Kose valla valimiskomisjon 18. oktoobril 2021 kell 10.00 Kose vallamajas (Hariduse tn 1 Kose alevik Kose vald) teise korruse saalis.

Eelarvestrateegia aastateks 2022-2025

Eile võttis Kose Vallavolikogu vastu Kose valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025. Kose valla lubatud netovõlakoormuse ülem on 2021. aastal 90,5 %. Selle aasta lõpuks on võetud laen summas...

HEA AVALIK RUUM Kose ja Sõmeru keskusalade arhitektuurivõistluste tutvustusõhtu. Kose keskus.

Kolmapäeval, 13.oktoobril tutvustasid vallavanem Merle Pussak ja Kose aleviku keskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistluse võistlusülesande koostaja arhitekt Ülle Maiste arhitektidele "Hea...

Töökuulutus - õppejuht

Töö kirjeldus Kose Lasteaed PäevaLill kuulutab välja konkursi ÕPPEJUHILE Ravila ja Habaja majja (1,0 koormusega, tööle asumise aeg esimesel võimalusel).   ...

Mammograafiabuss Kosel

Viljandi Haigla koostöös Eesti Vähiliiduga korraldab 18.10 - 21.10 mammograafiabussi vastuvõtu Kose keskväljakul, et teostada naiste rinnavähi sõeluuringut. Sõeluuringu eesmärk on avastada...

Naistearst Maike Parve vastuvõtud Kose Tervisekeskuses jätkuvad

Naistearst Maike Parve vastuvõtud jätkuvad koostöös Kose Vallavalitsusega kõigile, kes on elukoha Kose vallas registreerinud. Naistearsti järgmised vastuvõtud Kose Tervisekeskuses: 5....

Veel saab taotleda esimesse klassi mineva lapse toetust

Esimesse klassi mineva lapse toetus Esimesse klassi mineva lapse toetust makstakse 1. klassi õppima  asunud lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a....

Töökuulutus - lasteaiaõpetaja abi ja abiõpetaja

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool vajab oma meeskonda lasteaiaõpetaja abi (1 ametikoht) ja abiõpetajat ( 0,5 ametikohta ) . Kandidaatidelt ootame tahet töötada lastega, suhtlemis- ja...

Algasid Kose ja Sõmeru keskuste arhitektuurivõistlused

Kose aleviku võistlusala suuruseks koos kontaktalaga on 4,73 ha, sellest 3,01 ha moodustab võistlusala ja 1,72 ha kontaktala. Kose ja Rakvere vallavalitsused koostöös Eesti...

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele 2021/2022 õppeaastaks

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra alusel on võimalus 7-19-aastastele noortele taotleda huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks toetust. Tegemist on riigipoolse täiendava...

Jäätmepunkt kolib Põllu tn 10a

Jäätmepunkt kolib reedel Ujula eest platsilt ära aadressile Põllu tn 10a. (Postkontori paremalt poolt tee Kose Vesi suunas)

Paunkula Heaolukeskuse tervise-ja suusarajadega piirnevas riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekt

Paunkula Heaolukeskuse tervise-ja suusarajadega piirnevas riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekt...

Nabala-Tuhala looduskaitseala kaitsekorralduskava

Consultare OÜ koostab Keskkonnaameti tellimusel Nabala-Tuhala looduskaitseala kaitsekorralduskava. Alale ei ole varem kaitsekorralduskava koostatud. Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustati...

Oru allee puuhooldusplaan

Kose Vallavalitsuse tellimusel teostas Taivazma OÜ Orus puuhooldust vastavalt nende poolt koostatud puuhooldusplaanile. Puuhooldusplaanis soovitatud tööde tegemise järel paranes Oru allee ja...

Raamatukogud abistavad Covid digitõendi loomisel, alla laadimisel ja printimisel

Kõik valla raamatukogud on valmis abistama soovijaid Covid digitõendi loomisel, alla laadimisel ja printimisel. Vajalik ID kaart ja PIN koodid. Võimalik printida nii must-valgelt kui ka...

Kose lasteaia ja spordirajaiste detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22. juuli – 15. august 2021 Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus),  Kose Raamatukogus (Hariduse tn 2,...