Ostes toidukauba kohalikelt ettevõtjatelt toetame seeläbi oma kodukandi ettevõtjaid

Kose Agro OÜ -  (kartul, juurviljad)- tel. 5532058, www.koseagro.ee Laura Kauplus OÜ – (võimalik lasta komplekteerida toidukorv ette) tel 60 36 301, www.laura.ee Pikamäe...

Tuleohtlik aeg

Päästeamet kehtestab tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates 27. märtsist. Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe sõnul tuleb looduses lõket tehes või...

Kose valda jääb teenindama 6 kirjakasti

  Kiired arengud infokommunikatsioonitehnoloogias on kaasa toonud muutusi inimeste suhtlemis- ja tarbimisharjumustes. Kirju saadetakse vähem, kuna suhtlus on kolinud e-kanalitesse....

Lasteaedade ja huvikoolide kohatasud

Kose Vallavolikogu otsustas 26.03 istungil vabastada vanemad ja eestkostjad avalduse alusel Kose valla lasteaedade kohatasu ning Kose Spordikooli ja Kose Muusikakooli õppetasu maksmisest alates 1....

Raamatukogude info

Head lugejad! Annan teada, et seoses koroonaviiruse COVID-19 pandeemiast tingitud eriolukorraga riigis töötavad Kose valla raamatukogud osaliselt kuni eriolukorra lõppemiseni. ...

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskoja info

Maailm on tänu pandeemialainele jõudnud kriisi lävele, seda nii igapäevaelus kui ka majanduses.  Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses (HEAK)  oleme samuti intensiivselt nende...

Lapse sünni saab registreerida e-rahvastikuregistris

Alates 19. märtsist saavad lapsevanemad registreerida lapse sündi e-teenusena uues portaalis rahvastikuregister.ee. Teenus on kättesaadav kõikidele vanematele, varasemalt said e-teenusena sündi...

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra alusel on võimalus 7-19-aastastele noortele taotleda huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks toetust. Toetuse eesmärk on tagada suuremale hulgale...

Uued torustikud Orus, Palveres, Vardjas, Ravilas ja Kosel valmis

OÜle Kose Vesi oli käesoleva aasta suvi töine. Kaugkütte torustikke renoveeriti Kosel ja veevärgi torustikke Orus, Palveres, Vardjas, Ravilas ja Kosel. Kaugküttetorustike...

Ohvriabi

Hea Kose valla elanik! Alates 3. oktoobrist on Kose vallas olemas ohvriabitöötaja, kes pakub esmast abi ja nõu ohvriks langemise korral või kui soovite teatada kellegi teise abivajadusest....

Majandusosakonna vastuvõtuajad

Majandusosakonna vastuvõtuajad: Teisipäeval: 14.00 – 18.00 Neljapäeval: 9.00 – 12.30 Esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel toimub vastuvõtt eelneval kokkuleppel. Keskkonnanõunik Taimar...

RAAMATUKOGU PAKUB KODUTEENINDUST

KOSE RAAMATUKOGU pakub võimalust tellida raamatuid ja teisi teavikuid koju nendele inimestele, kel puudub võimalus tervisliku seisundi tõttu ise raamatukogu külastada. Koduteenindust saavad...

Avalike jäätmekonteinerite kasutamine - mida eraldi koguda ja kuhu mida panna?

Segapakend – saab viia segapakendijäätmete konteinerisse, eraldi kohad valla territooriumil.  Kogumispunktides on eraldi  konteiner segapakendi ja vanapaberi (paberi ja papi) jaoks,...

Pühendusega pink

Hea eeskuju on Haapsalu, selliste  pinkidega on muudetud Haapsalu linna ilmet. Kaunid valged pingid jutustavad lugusid inimestest ja sündmustest. Püüame muuta ka Kose valla ilmet ja...