Töökuulutus - eripedagoog

Oru Põhikool Harjumaal pakub tööd eripedagoog/tugiõpetajale lapsehoolduspuhkusele suunduva töötaja asendamiseks. Töökoormus on 1,0. Tööle asumise aeg: 02.03.2020 Nõudmised...

Kose postkontor avatud uutel lahtioleku aegadel

Alates 17.02.2020 on Kose postkontor avatud uutel lahtioleku aegadel:   E 10:00-15:00 T 10:00-18:00 K 10:00-15:00 N...

Mis on peidus puude taga?

Kui on üks teema, mis läheb peaaegu igale eestlasele väga südamesse, siis on selleks meie metsad. Metsadega, nende hooldamise ja majandamisega seotud küsimustes võib olla nii tuliselt poolt kui...

Peremehetu vara - Oruvälja suurfarm ja silohoidla

Kose Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996. a määrusega nr 211 kinnitatud "Peremehetu ehitise hõivamise korra" punkti 9 kohaselt, et on peremehetu ehitisena arvele võtnud...

Temptrans teade

Temptrans ( vedaja AS Esvil-Reisid ) hakkab sõitma alates 14. jaanuarist 2020 Räpinasse ja Värskasse. Buss nr 989 Tallinn-Pihkva hakkab sõitma järgmise marsruudi mööda: Tallinna...

Siseministeerium: Ootame ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamiseks

Ootame taas teie ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks. Kandidaate saab esitada 27. jaanuarini.    Abipolitseinikud, vabatahtlikud...

RMK kutse

RMK ja Kose Vallavalitsuse esindajad ootavad Teid Kose aleviku piiril asuva metsa ülevaatamise jalutuskäigule 11.01.2020 kell 11:00 Sinilille tänava alguses.   ...

Töökuulutus - arendus- ja haldusjuht

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursi arendus- ja haldusjuhi ametikohale, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping. Nõutud kõrgharidus ja eelnev sellealane töökogemus. Tööleasumise aeg: 23.01.2020 ...

Kose valla kaasav eelarve. Ole kaasatud!

Taaskord rakendame Kose valla eelarve koostamisel kaasava eelarvestamise põhimõtet. See tähendab, et iga vähemalt 16-aastane vallakodanik saab otseselt mõjutada eelarvet. Mitte ainult mõjutada,...

Projektitoetuste ja tegevustoetuste esitamise voor

Kose Vallavalitsus kuulutab välja projektitoetuste ja tegevustoetuste esitamise vooru tähtajaga 15. jaanuar 2020. Kose Vallavalitsuse korraldusega kinnitati projektitoetuste...

Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkurss

Kose Vallavalitsus kuulutab välja Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkursi Kose vald avaldab tunnustust Kose valla aukodaniku nimetuse ja teeneteplaadi andmisega ning...

Kohanime määramine

1. Määrata Kose vallas Kose-Uuemõisa alevikus liikluspindade nimeks Kivi tänav ja Veski tänav (asendiplaan Lisa 1).   2. Määrata Kose vallas Oru külas liikluspindade nimeks ...

Kose valla haridusvaldkonna arengukava 2040 avalik väljapanek

"Kose valla haridusvaldkonna arengukava 2040" eelnõu avalik väljapanek toimub perioodil 22. november kuni 2. detsember 2019. a. Arengukavaga saab tutvuda Kose Vallavalitsuses ja valla...

KOSE ALEVIKU UJULA TÄNAVA PAKENDIKONTEINERITEL ON UUS ASUKOHT

  Pakendikonteinerid, mis asusid varasemalt Ujula ja Vahtra tänavate ristmiku juures, viidi uude asukohta aadressile Ujula tn 10a (endisele nn kutsekooli platsi nurka). Tegemist on...

Jäätmepunkti lahtiolek talvisel perioodil

hetkel avatud ---- uus lahtioleku aeg Teispäev: 08:00-12:00 ---- 09:00-12:00 Neljapäev: 15:00-19:00 ---- 15:00-18:00 Laupäev: 12:00-18:00 ---- 12:00-16:00 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra alusel on võimalus 7-19-aastastele noortele taotleda huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks toetust. Toetuse eesmärk on tagada suuremale hulgale...

Töökuulutus - logopeed ja tasandusrühma õpetaja

Kose Lasteaed PäevaLill kuulutab välja konkursi tasandusrühma õpetaja ametikohale 1,0 koormusega. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada lastega, suhtlemis- ja...

Töökuulutus - majahoidja

KOSEJÕE KOOL pakub tööd alates 01. novembrist 2019.a MAJAHOIDJALE. Vajalikud oskused: raideri ja väiketraktori, mootorsae, trimmeri ning lehepuhuri käsitsemisoskused. ...

Uued torustikud Orus, Palveres, Vardjas, Ravilas ja Kosel valmis

OÜle Kose Vesi oli käesoleva aasta suvi töine. Kaugkütte torustikke renoveeriti Kosel ja veevärgi torustikke Orus, Palveres, Vardjas, Ravilas ja Kosel. Kaugküttetorustike...

Ohvriabi

Hea Kose valla elanik! Alates 3. oktoobrist on Kose vallas olemas ohvriabitöötaja, kes pakub esmast abi ja nõu ohvriks langemise korral või kui soovite teatada kellegi teise abivajadusest....