2021. aasta sporditeo nominendid

16.11-30.11.2021 valime Kose valla aasta kultuuri- ja sporditeo. Hääletada saab Facebookis kuni 30. novembri hilisõhtuni. Nominente sai üles seada kuni 14. novembrini ning nad pidid...

Kose Vallavalitsus ootab meeskonda MAAKORRALDAJAT

Kose Vallavalitsus ootab meeskonda MAAKORRALDAJAT Sinu põhiülesandeks on maaga seonduvate toimingute korraldamine ja maaküsimuste lahendamine, vallavalitsuse ja volikogu õigusaktide...

Kose Lasteaed töökuulutus - sekretär

Kose Lasteaed PäevaLill otsib sekretäri (1,0 koormusega, tööle asumise aeg esimesel võimalusel).   Tööülesanded:   - dokumendihaldus Amphoras; - kodulehe haldamine;...

Kandidaatide esitamine HOLMERi ja maakonna teenetemärgiga tunnustamiseks

Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) volikogu 19.09.2012 otsusega nr 8 kehtestatud HOL tunnustusauhinna HOLMER statuudi (kättesaadav http://hol.ee/tunnustusauhind-holmer-363) kohaselt antakse igal...

1.12 muudatused Kose liinide sõiduplaanides

Muudatused Kose liinide sõiduplaanides alates 01.12.2021: 1. Liin K4 - Kose algkoolist väljumine E-R 14.55 nihutatud 15 min hilisemaks. Uus väljumine kl 15:10. 2. Liin K5 – Kell 7.35 Kose...

22. novembrist - 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kogumise kampaania

Alates 22. novembrist kuni 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania. Kahe nädala jooksul saab oma vanale kasutuna seisvale autole tellida tasuta äraveo. Selleks...

Kose Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasõbralikumate ettevõtete kandidaatide leidmiseks

Vallasõbralikuma ettevõtte nimetus antakse Kose vallas tegutsevale, jätkusuutlikule ettevõttele või ettevõtte Kose vallas asuvale allüksusele, kes on andnud oma pikaajalise tegutsemisega Kose...

Kose Vallavalitsus kuulutab välja Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkursi

Kose vald avaldab tunnustust Kose valla aukodaniku nimetuse ja teeneteplaadi andmisega ning vallasõbralikumale ettevõttele teeneteplaadi andmisega. Vallavalitsus kuulutab välja aukodaniku ja...

„Särav tegu“ või „Särav tegija“ ja „Särav Noor“

Kose Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise tänuplaadile „Särav tegu" või „Särav tegija" ja tänuplaadile „Särav Noor" Tänuplaat antakse kultuuri-, spordi-, noorsootöö või...

Alates 1. detsembrist bussiliikluses muudatused

Alates 1. detsembrist sõidab kl 07:35 väljuv Kose-Oru buss K5 Kangru peatuse kaudu.  Vardja küla bussipeatust hakkavad liinide K2, K7 ja K17 bussid kasutama 1. detsembrist 2021.

Volikogu esimees, vallavanem ja komisjonide esimehed paigas

Uus volikogu esimees, vallavanem ja komisjonide esimehed paigas. Viimase nädala jooksul on toimunud kaks valla volikogu uue koosseisu istungit. Volikogu esimeheks valiti Merle...

Peremehetu ehitis

Kose Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996. a määrusega nr 211 kinnitatud "Peremehetu ehitise hõivamise korra" punkti 9 kohaselt, et on peremehetu ehitisena arvele võtnud...

Kose Vallavolikogu esimehe valimine

Kose Vallavolikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 14, § 44 lõike 3, § 45 lõiked 3 ja 5, kohaliku...

Kose Vallavalitsus võtab tööle hooldustöölise

  Tööaeg  Täistööaeg/Määramata ajaks Tööle asumise aeg  01.12.2021 Töötasu: 900...

Valime 2021. aasta kultuuriteo ja sporditeo

Kose vallavalitsus soovib tänada ja tunnustada tublisid tegijaid ning tegusid, kes/mis on 2021. aastal rikastanud Kose valla spordi- ja kultuurielu. Soovime tänada kõiki selle panuse eest ning...

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kuulutab välja konkursi ÕPPEJUHI ametikohale

Peamised ülesanded: *Õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja korraldamine *Õppekavade arendamine ja kaasajastamine *Õppe- ja kasvatustööalane tagasiside ja analüüs Ootused...

Alates 1. novembrist 2021 on Kose Teataja piirkonna ajakirjanik Ain Alvela

Alates 1. novembrist 2021 on Kose Teataja piirkonna ajakirjanik Ain Alvela, tel. 5242884,  ainalvela@outlook.com Kaastööd ja kirjutised palun saata:  ...

Kehtivad piirangud

Muudatus alates 25.10.2021 : esitada tuleb COVID-tõend  vaktsineerituse või läbipõdemise  kohta.   Täpsem infot ...

Kose Raamatukogust saab laenata raamatuid kontaktivabalt

Kui soovite raamatuid laenata kontaktivabalt, siis https://www.lugeja.ee/ kaudu on võimalik sisse logida kasutajatunnuse ja parooli või TARA autentimisteenuse kaudu, seal valida ID-kaardi,...