23.05 volikogu

Päevakord: 1. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras (Ujula tn 7) (ettekandja vallavanem Merle Pussak) 2. Vallavara valitsemise kord (ettekandja jurist Veljo Väärsi) 3. Kose vallale...

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava...

RMK raiete plaan Kose alevikus ja alevikuga piirnevas riigimetsas

RMK raiete plaan Kose alevikus ja alevikuga piirnevas riigimetsas RMK plaanib käesoleva aasta detsembris Kose alevikus ja alevikuga piirnevas riigimetsas korraldad metsa uuenemiseks ja...

18.05 Muuseumiöö - öös on mustreid

Kose kiriku muuseum-arhiiv-raamatukogu pakub järgmist programmi: 17.45 Loeng MTÜ Kose Loome kohtumiste sarjast "Meie inimesed" Nele Rohtla - Kose kiriku muuseum-arhiiv-raamatukogu- projekti...

Töökuulutus - erivajadusega lapse tugiisik

Kose Vallavalitsus võtab tööle erivajadusega lapse TUGIISIKU   Tugiisik toetab last lasteaias vaba aja tegevuste juures.   Isikuomadused: ...

Ardu alevikus lõpeb 2018/2019 kütteperiood 17.05

SA Kõue Varahaldus annab teada, et Ardu alevikus lõpeb 2018/2019 kütteperiood reedel, 17.05.2019.

Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes lõpetatakse 2018/2019 kütteperiood 17. mail

OÜ Kose Vesi annab teada, et Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes lõpetatakse 2018/2019 kütteperiood 17. mail 2019. a. Täpsem info: Rein Tamm kontakttelefon +3725280130.

Swedbank pakub koostöös OG Elektraga alates aprillikuu lõpust Grossi Toidukaubad poodide kassadest sularaha väljamakse teenust

Swedbank pakub koostöös OG Elektraga alates aprillikuu lõpust Grossi Toidukaubad poodide kassadest sularaha väljamakse teenust kõigi süsteemiga liitunud pankade klientidele. Sularaha saab välja...

Töökuulutus - õppejuht, matemaatika, vene keele, muusikaõpetaja

Oru Põhikool on pika ajalooga põhiharidust andev kool Kose vallas. Pakume tööd alates 2019/2020. õppeaastast ning ootame oma kollektiivi õppejuhti (täistööaeg, koormus 1,0...

26. mail 2019 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised

Elektrooniline hääletamine algab 16. maist kella 9.00-st ja kestab ööpäevaringselt kuni 22. maini kella 18.00-ni. Elektrooniliselt saab hääletada veebilehel https://www.valimised.ee ...

TASUTA ÕIGUSABI keskmise, raske ja sügava puudega inimestele 2019

Eesti on väike ja vananeva rahvastikuga riik – statistikale kõneleb, et abivajajate, sh puuetega inimeste arv kasvab ning töötavate inimeste arv kahaneb jätkuvalt. Ja kuigi Eesti Vabariigi...

KONKURSS - EESTI MAASTIKUARHITEKTIDE LIIDU AASTAPREEMIAD 2019

KONKURSS EESTI MAASTIKUARHITEKTIDE LIIDU AASTAPREEMIAD 2019   Eesti Maastikuarhitektide Liit (EMAL) kuulutab välja maastikuarhitektide liidu aastapreemiate...

Töökuulutus - õppealajuhataja

Kosejõe Kool kuulutab välja avaliku konkursi õppealajuhataja ametikoha (osaline tööaeg, 20 tundi nädalas) täitmiseks alates 01.09.2019. Õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded tulenevad...

KredEx’i kodutoetus lasterikastele peredele

Taotlemine Kodutoetuse taotluste vastuvõtt avatakse 06.05.2019. Taotluse esitamise tähtaeg on 10.06.2019. Taotluse ja nõutavate lisadokumentide vormid on kodulehel saadaval alates vooru...

Maakondlik konkurss "Eesti kaunis kodu 2019" ja üleriigilised erikonkursid

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) kuulutab välja maakondliku konkursi "Eesti kaunis kodu 2019". Maakondlik konkurss on osa üleriigilisest konkursist, mille patroon on Eesti Vabariigi President....

Töökuulutus - lasteaiaõpetaja

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kuulutab välja konkursi LASTEAIAÕPETAJA ametikoha täitmiseks. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada lastega, ...

Suuline enampakkumine - Habaja alevik, Kose mnt 8-4 asuva korteriomand

Kose Vallavalitsus müüb suulise enampakkumise teel Kose vallale kuuluva Harjumaal Kose vallas Habaja alevikus Kose mnt 8-4 asuva korteriomandi (registriosa nr 13822502, 494/4250 mõttelist osa...

Majandusosakonna vastuvõtuajad

Majandusosakonna vastuvõtuajad: Teisipäeval: 14.00 – 18.00 Neljapäeval: 9.00 – 12.30 Esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel toimub vastuvõtt eelneval kokkuleppel. Keskkonnanõunik Taimar...

Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks

PRIA pakub toetustest huvitatud taotlejaile võimalust põldude ja poollooduslike koosluste (PLK) alade piirid aegsasti elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA valmis joonistada. Toetuste...

Kirjandus erivajadustega inimestele Eesti Pimedate Raamatukogust

Pimedale, vaegnägijale või mõne teise puude, häire või haigusega inimesele, kes ei saa raamatuid lugeda, saab  kirjanduse vahendamisel olla abiks Eesti Pimedate Raamatukogu, millest on...