20.06 volikogu

Päevakord: 1. Kose valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (ettekandjad finantsjuht Ellen Pärm ja revisjonikomisjoni esimees Janno Jõffert) 2. Kose valla...

Töökuulutus - väikeklassi ja loodusõpetuse õpetaja

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele: 1) väikeklassi õpetaja, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping; 2) põhikooli ja gümnaasiumi loodusõpetuse...

Harjumaa Maakaitsepäev

Traditsiooniliselt toimub 23. juunil, võidupühal, Harjumaa Maakaitsepäev. XXIV maakaitsepäev korraldatakse Anija vallas, kus toimub ka presidendi poolt süüdatud võidutule vastuvõtmine ning...

Kose valla elanike rahuloluküsitlus

Kose Vallavalitsus viib esimest korda läbi rahuloluküsitluse, et saada teada vallaelanike vajadusi ja ootusi ning koguda kokku ettepanekud valla edasise arengu kavandamiseks. Küsitlus on...

Koolivaheaja siseliinid

Liinidel K1 ja K2 koolivaheaja sõiduplaan Liinid K4, K5, K9 peatuvad Liin K7 14.06-30.06 uus sõiduplaan Liin K8 ei muutu ...

Hariduse ja Kodu tn ristmikuala rekonstrueerimine

On valminud Kose aleviku Hariduse tn ja Kodu tn ristmikuala  rekonstrueerimise projekt, projekti koostas Landverk OÜ Kose  Vallavalitsuse tellimusel. Hetkel on käimas...

Raamatukogude suvised lahtiolekuajad

Alates 1. juunist raamatukogudes suvised lahtiolekuajad: KOSE - argipäeviti 10-18 , laupäev, pühapäev suletud KOSE-UUEMÕISA - argipäeviti 9-17, laupäev, pühapäev suletud ORU - ETKN...

Töökuulutus - logopeed

Kose Lasteaed PäevaLill kuulutab välja konkursi logopeedi ametikohale 1,0 koormusega. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada lastega, suhtlemis- ja väga head...

Töökuulutus - matemaatikaõpetaja ja füüsikaõpetaja

ARDU KOOL ootab oma kollektiivi tööle: põhikooli matemaatikaõpetajat (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamiseks, 20 tundi nädalas); põhikooli füüsikaõpetajat (4...

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava...

RMK raiete plaan Kose alevikus ja alevikuga piirnevas riigimetsas

RMK raiete plaan Kose alevikus ja alevikuga piirnevas riigimetsas RMK plaanib käesoleva aasta detsembris Kose alevikus ja alevikuga piirnevas riigimetsas korraldad metsa uuenemiseks ja...

Töökuulutus - erivajadusega lapse tugiisik

Kose Vallavalitsus võtab tööle erivajadusega lapse TUGIISIKU   Tugiisik toetab last lasteaias vaba aja tegevuste juures.   Isikuomadused: ...

Swedbank pakub koostöös OG Elektraga alates aprillikuu lõpust Grossi Toidukaubad poodide kassadest sularaha väljamakse teenust

Swedbank pakub koostöös OG Elektraga alates aprillikuu lõpust Grossi Toidukaubad poodide kassadest sularaha väljamakse teenust kõigi süsteemiga liitunud pankade klientidele. Sularaha saab välja...

Töökuulutus - õppejuht, matemaatika, vene keele, muusikaõpetaja

Oru Põhikool on pika ajalooga põhiharidust andev kool Kose vallas. Pakume tööd alates 2019/2020. õppeaastast ning ootame oma kollektiivi õppejuhti (täistööaeg, koormus 1,0...

TASUTA ÕIGUSABI keskmise, raske ja sügava puudega inimestele 2019

Eesti on väike ja vananeva rahvastikuga riik – statistikale kõneleb, et abivajajate, sh puuetega inimeste arv kasvab ning töötavate inimeste arv kahaneb jätkuvalt. Ja kuigi Eesti Vabariigi...

Töökuulutus - õppealajuhataja

Kosejõe Kool kuulutab välja avaliku konkursi õppealajuhataja ametikoha (osaline tööaeg, 20 tundi nädalas) täitmiseks alates 01.09.2019. Õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded tulenevad...

KredEx’i kodutoetus lasterikastele peredele

Taotlemine Kodutoetuse taotluste vastuvõtt avatakse 06.05.2019. Taotluse esitamise tähtaeg on 10.06.2019. Taotluse ja nõutavate lisadokumentide vormid on kodulehel saadaval alates vooru...

Maakondlik konkurss "Eesti kaunis kodu 2019" ja üleriigilised erikonkursid

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) kuulutab välja maakondliku konkursi "Eesti kaunis kodu 2019". Maakondlik konkurss on osa üleriigilisest konkursist, mille patroon on Eesti Vabariigi President....

Töökuulutus - lasteaiaõpetaja

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kuulutab välja konkursi LASTEAIAÕPETAJA ametikoha täitmiseks. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada lastega, ...

Majandusosakonna vastuvõtuajad

Majandusosakonna vastuvõtuajad: Teisipäeval: 14.00 – 18.00 Neljapäeval: 9.00 – 12.30 Esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel toimub vastuvõtt eelneval kokkuleppel. Keskkonnanõunik Taimar...