Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks

PRIA pakub toetustest huvitatud taotlejaile võimalust põldude ja poollooduslike koosluste (PLK) alade piirid aegsasti elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA valmis joonistada. Toetuste...

Kose siseliinid koolivaheajal

Kose siseliinid koolivaheajal, 22.04-28.04.2019 www.peatus.ee Liinidel K1 ja K2 koolivaheaja sõiduplaan Liinid K4, K5, K7, K9 peatatud Liin K8 ei muutu   ...

Volikogu 18.04

Päevakord: 1. Jaoskonnakomisjonide esimeeste ja liikmete nimetamine (ettekandja vallasekretär Kätlin Iljin) 2. Kose valla Aasta Ema valimine (ettekandja kultuurikomisjoni esimees Tiiu Jalg)...

Ardu postipunkt ja raamatukogu suletud

Seoses ARDU raamatukogu kolimisega on postipunkt ja raamatukogu suletud. Avame 3. mail 10.00.

Kirjandus erivajadustega inimestele Eesti Pimedate Raamatukogust

Pimedale, vaegnägijale või mõne teise puude, häire või haigusega inimesele, kes ei saa raamatuid lugeda, saab  kirjanduse vahendamisel olla abiks Eesti Pimedate Raamatukogu, millest on...

14.04 Kõue Kood

Kõue Koodi 11. hooaja lõpumäng on 14. aprillil kell 15 Kõue Rahva Majas.

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Avanes järjekordne Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoor. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-,...

10.05 uue muinsuskaitseseaduse tutvustus

10. mail 2019, kell 10.00-13.00 toimub Maarjamäe lossis uue muinsuskaitseseaduse tutvustus. Uue seadusega kaasnevaid muudatusi tutvustavad Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie, ameti...

Hange - Kose Gümnaasiumi loodusainete, füüsika-keemiaklassi rekonstrueerimine

Hankel on kolm osa: 1. Rekonstrueerimistööd. Tööde käigus ehitatakse füüsika klass ühe aknavahe võrra lühemaks. Keemia klass ehitatakse abiruumi arvelt pikemaks. Abiruum ehitatakse labori ja...

15.04 doonoripäev

Doonoripäev Kose kogukonnale toimub esmaspäeval, 15. aprillil Kose Spordimajas 9.30 - 13.30.

PRIAst saab taotleda toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste eeltäitmine algas e-PRIAs 27. märtsil ja kestab 2. aprillini. Taotlusi saab esitada 03.-10.04.19 ainult elektroonselt e-PRIA...

Töökuulutus - lasteaiaõpetaja

Ardu Lasteaed kuulutab välja konkursi LASTEAIAÕPETAJA ametikohale. 1,0 ametikohta, tähtajaline tööleping, lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamine. Tööle asumine 01. septembril...

Töökuulutus - abivallavanem

  Kose Vallavalitsus otsib oma meeskonda ABIVALLAVANEMAT  Nõutud haridus kõrgharidus ja vähemalt 2-aastane...

Töökuulutus - ehitus- ja remonditööline

Kose Vallavalitsus võtab tööle EHITUS- JA REMONDITÖÖLISE Nõutud haridus kutsekeskharidus ehituse alal ...

Töökuulutus - lasteaiaõpetaja

Kose Lasteaed PäevaLill kuulutab välja konkursi  kahe lasteaiaõpetaja ametikohale täitmiseks täiskoormusega. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada...

Suuline enampakkumine Hariduse 2a ruumid

Kose Vallavalitsus annab suulise enampakkumise teel üürile äriruumid üldpinnaga 35,3 m 2 Kose vallale kuuluvas hoones, asukoht Hariduse tn 2a, Kose alevik, Kose vald, Harju maakond...

Kose Vallavalitsus ootab esitama kandidaate tiitlile „Kose Valla Aasta Ema“

Kose Vallavalitsus ootab esitama kandidaate tiitlile „Kose Valla Aasta Ema" . Ootame Kose valla inimestelt aktiivset soovi ja tahet märgata oma kõrval tublisid inimesi ja kutsume üles...

Kose valla kultuuri- ja spordivaldkonna arengukava 2019-2023 tööversioon kommenteerimiseks

Kose valla kultuuri- ja spordivaldkonna arengukava 2019-2023 tööversioon kommenteerimiseks. Täiendused ja ettepanekud koos põhjendustega palun saata e-mailile margit@kose hiljemalt 3....

Kose siseliin K1 muutub alates 01.04.2019

Orult kell 17:15→17:10 ning bussi uus liikumistee Oru – Sepiku – Kurena – Sepa – Kose-Uuemõisa – Kose.

Maa-ameti enampakkumised

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.04.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...