21.12 volikogu

Päevakord: 1. Kose valla 2018. aasta kolmanda lisaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine (ettekande teeb finantsjuht Ellen Pärm) 2. Kose valla 2019. aasta eelarve esimene lugemine (ettekande teeb...

Doonoripäev 17.12 kell 9.30 - 14 Kose Spordimajas

Doonoripäev 17.12 kell 9.30 - 14 Kose Spordimajas.

Koduste laste kommipakid

Lapsed, kes ei osalenud koduste laste jõulupeol , saavad kommipakid kätte Kose vallamajast kultuurinõuniku kabinetist. Pakid palun ära viia võimalusel jaanuari lõpuks. Info tel:...

Talihooldustööd perioodil 2018/2019, 2019/2020 ja 2020/2021

Vastavalt riigihanke tulemustele teostavad talihooldustöid Kose vallas järgmised teenusepakkujad: Habaja piirkonnas (Ojasoo, Harmi, Habaja, Kirivalla, Alansi, Lutsu, Lööra, Äksi, Marguse)...

Hea võimalus lasta kontrollida salv- või puurkaevu vett

Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK) kutsub maapiirkondades elavaid salv- ja puurkaevude kasutajaid osalema uuringus, et koguda infot kaevude vee kvaliteedi kohta. Hea võimalus lasta...

Kose Vallavalitsus kuulutab välja projektitoetuste ja tegevustoetuste esitamise vooru tähtajaga 15. jaanuar 2019

Kose Vallavalitsus kuulutab välja projektitoetuste ja tegevustoetuste esitamise vooru tähtajaga 15. jaanuar 2019. Kose Vallavalitsuse korraldusega kinnitati projektitoetuste hindamise...

Projekti infopäev 13. detsembril Kose Kultuurikeskuse tantsusaalis

Kl 14.00-15.00 Huvihariduse ja huvitegevuse taotlemise korra tutvustamine(Kadri Tiis) Kl 15.00-17.00 Kose Vallavolikogu määruse „Kose valla mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise...

Kose Vallavalitsus kuulutab välja Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkursi

Kose vald avaldab tunnustust Kose valla aukodaniku nimetuse ja teeneteplaadi andmisega ning vallasõbralikumale ettevõttele teeneteplaadi andmisega. Vallavalitsus kuulutab välja aukodaniku ja...

Kose Vallavalitsus kuulutab välja konkursi valla - sõbralikumate ettevõtete kandidaatide leidmiseks

Vallasõbralikuma ettevõtte  nimetus antakse Kose vallas tegutsevale, jätkusuutlikule ettevõttele või ettevõtte Kose vallas asuvale allüksusele, kes on andnud oma pikaajalise tegutsemisega...

Peremehetu ehitise hõivamine Oru külas veevarustuse- ja kanalisatsiooni välistrassid

Kose Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996. a määrusega nr 211 kinnitatud "Peremehetu ehitise hõivamise korra" punkti 9 kohaselt, et on peremehetu rajatistena arvele võtnud...

8.12 kell 17.00 ootab Kõue Rahva Maja tähistama sünnipäeva

8.12 kell 17.00 ootab Kõue Rahva Maja tähistama oma 10. sünnipäeva. Tantsuks mängib Rivaal.

Töökuulutus - lasteaiaõpetaja

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kuulutab välja konkursi LASTEAIAÕPETAJA ametikoha täitmiseks. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada lastega, suhtlemis- ning...

Kose Gümnaasiumi tööpakkumised

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:   1) eripedagoog/logopeed, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping; 2) ...

8.12 kl 17 Kõue Rahva Maja 10

8.12 kl 17 Kõue Rahva Maja 10

Detsembris on aasta viimased metsatoetuste voorud

Sel aastal saavad metsaomanikud Erametsakeskusest toetust küsida veel metsa uuendamis- ja inventeerimistööde eest. Mõlemad taotlusvoorud toimuvad detsembris. Metsa uuendamise toetuse ...

Töökuulutused - logopeed, lasteaiaõpetaja

Kose Lasteaed PäevaLill kuulutab välja konkursi   lasteaiaõpetaja ametikohale 2,0 koormusega Habaja majas. Kandidaatidelt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet...

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele: 1) eripedagoog/logopeed, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping; 2) loodusainete õpetaja, osalise koormusega,...

Kose valla kaasav eelarve. Ole kaasatud!

Taaskord rakendame Kose valla eelarve koostamisel kaasava eelarvestamise põhimõtet. See tähendab, et iga vähemalt 16-aastane vallakodanik saab otseselt mõjutada eelarvet. Mitte ainult mõjutada,...

JCI Jõulupuu

Sellel aastal juba üheteistkümnendat korda toimub heategevusprojekt „JCI Jõulupuu" neile Tallinna ja Harjumaa lastele, kes kasvavad majanduslikult või sotsiaalselt keerulises keskkonnas. Ka sina...

Heategevuslik toiduainete korjandus

Kose vallavalitsuse sotsiaalosakond tänab Laura kauplust heategevusliku toiduainete korjanduse eest ja kõiki annetajaid antud panuse eest. Sotsiaalosakond komplekteeris kokku 8 kotti...