« Tagasi

16.11 Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

 

1. Rava külas Mardiaadu katastriüksuse jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele lähiaadresside ja sihtotstarbe määramine

Ettekandja: maakorraldaja Raili Ilves

2. Rõõsa külas Rõõsa liivakarjäär 2 katastriüksuse maa sihtotstarbe määramine

Ettekandja: maakorraldaja Raili Ilves

3. Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (projekt "Keskküla talu puurkaevu rajamine ja veetrassi rajamine elumajani")

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

4. Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (projekt „Veevarustussüsteemid")

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

5. Jäätmekonteineri tühjendussageduse muutmine (Jõe tn 14 Kose alevik)

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

6. Ajutiselt jäätmeveost vabastamine (Kose vald, Uueveski küla, Vetka-Möldre)

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

7. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Reaalservituudi seadmine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

8. Projekteerimistingimuste andmine Liiva külas Toome katastriüksusele üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks

Ettekandja: arhitekt Siiri Hunt

9. Projekteerimistingimuste andmine Saula külas Ees-Karoni katastriüksusele

Ettekandja: arhitekt Siiri Hunt

10. Krei külas asuva Vana-Ehala katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja: järelevalvespetsialist Andri Alliksoo

11. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose Vallavolikogu 20. juuni 2006 otsusega nr 54 kehtestatud Uustalu kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: järelevalvespetsialist Andri Alliksoo

12. Külavanema ja abikülavanemate ametisse kinnitamine

Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

13. Vallavanema puhkuse tühistamine

Ettekandja: vallasekretär Kätlin Iljin

14. Raha eraldamine sotsiaaleelarvest

Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

15. Raha eraldamine sotsiaaleelarvest

Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

16. Raha eraldamine sotsiaaleelarvest

Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

17. Kose Vallavolikogu määruse eelnõu - Kose valla 2024. aasta eelarve vastuvõtmine

Ettekandja: finantsjuht Kaja Jõema

18. Üldinformatsioon

A. London avaldus transpordimaa võõrandamiseks Vardja tee 13 kinnistu kõrval