« Tagasi

08.11 Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

 

1. Projekteerimistingimuste andmine Kolu külas Sinilille katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

2. Projekteerimistingimuste andmine Tade külas Maasika katastriüksusele abihoone laiendamiseks ehitusprojekti koostamiseks

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

3. Ehitusteatise alusel passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks loa andmine

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

4. Kasutusloa andmine Kose vallas Kanavere külas Arandi katastriüksusele püstitatud suvilale

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

5. Kasutusloa andmine Kose valda Kirivalla külla Karu katastriüksustele püstitatud päikeseelektrijaamale

Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

6. Kasutusloa andmine Kose valda Kose alevikku Spordiväljaku tn 11//11a katastriüksustele rajatud kelgurajale

Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

7. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose vallale kuuluvate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Kose Kodu OÜ kasuks

Ettekandja: maakorraldaja Raili Ilves

8. Ravila alevikus Reola katastriüksuse jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine

Ettekandja: maakorraldaja Raili Ilves

9. Krei külas Külaotsa katastriüksuse jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine

Ettekandja: maakorraldaja Raili Ilves

10. Ühise jäätmemahuti kasutamine (Kose alevik, Allika tn 2 ja Allika tn 4)

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

11. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Tulemäe kinnistule Kose valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

12. Avaliku ürituse korraldamise loa andmisest keeldumine („3X3 tänavakorvpalli võistlus noortele" 21. juunil 2024)

Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

13. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine („3X3 tänavakorvpalli võistlus" 11. mail 2024)

Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

14. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose Kihelkonna Muuseumi tegevuse lõpetamine

Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

15. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

Ettekandja: vallavanem Demis Voss

16. Raha eraldamine sotsiaaleelarvest

Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

17. Raha eraldamine eelarvest

Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

18. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose vallale kuuluvate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Corle OÜ kasuks

Ettekandja: maakorraldaja Raili Ilves

19. Sihtasutus Kõue Varahaldus lõpetamine

Ettekandja: vallavanem Demis Voss

20. Üldinformatsioon

A. London avaldus transpordimaa võõrandamiseks Vardja tee 13 kinnistu kõrval