« Tagasi

Märkame ja tunnustame noortevaldkonna panustajaid

Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet kutsuvad üles märkama ja tunnustama noortevaldkonda panustajaid

24.10.2023

Haridus- ja Teadusministeerium koos Haridus- ja Noorteametiga kutsub esitama kandidaate juba 17. korda toimuvale noortevaldkonna tunnustuskonkursile "Noorte Heaks Tänu". Sündmusega tõstetakse esile valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone ja silmapaistvaid algatusi. 

„Need inimesed ja asutused, kes tegutsevad noortega, neid kaasavad ja toetavad igapäevaselt Eesti eri paigus, väärivad esiletõstmist. Ükski tegu ei ole väike, kui see on tehtud meie laste ja noorte huvides, sest mõnikord võib just noorsootöötaja soovitus või huviringis omandatu panna aluse noore tuleviku karjäärile," sõnab haridus- ja teadusminister  Kristina Kallas.   
 
 „Hea on tõdeda, et üha enam teadvustatakse noorsootöö valdkonnas pakutavate võimaluste olulisust noore inimese tuleviku kujunemisel. Neid võimalusi saavad noortele tutvustada pühendunud ja noori innustavad noorsootöötajad, mistõttu on oluline, et me noorsootöö korraldajaid ja rahastajaid üleriigiliselt märkame ja tunnustame," lisas Haridus- ja Noorteameti noorteosakonna juht Silver Pramann.

Tunnustuskonkursile saab kandidaate esitada üheteistkümnes kategoorias:  
  
•    Aasta noorsootöötaja  
•    Aasta tegija huvihariduses või -tegevuses  
•    Pikaajaline panus noortevaldkonda  
•    Aasta noore tegu  
•    Aasta noortesõbralik kohalik omavalitsus  
•    Aasta noortekeskus  
•    Aasta huvihariduse või -tegevuse pakkuja  
•    Aasta noorteühendus või noorte osaluskogu  
•    Aasta noortemalev või -laager  
•    Aasta noortesõbralik ja nutikas tegu  
•    Aasta noortevaldkonna sõber  
 
Kandidaatide esitamise vormid on kättesaadavad Haridus- ja Teadusministeeriumi Konkursiveebis, kus saab kandidaate esitada registreerudes ja sisse logides ID-kaardi, HarID või Mobiil-ID-ga. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 20. november 2023 kell 17.00.  
  
Lõpliku ettepaneku kandidaatide riiklikuks tunnustamiseks teeb haridus- ja teadusministrile Haridus- ja Noorteameti poolt moodustatud tunnustuskomisjon, kuhu kuuluvad nii noortevaldkonna esindajad kui ka noored.  
  
Laureaadid kuulutatakse välja 31. jaanuaril 2024 noortevaldkonna pidulikul galal "Noorte Heaks Tänu".  
  
Eelmisel aastal pälvis aasta noorsootöötaja tiitli Reelika Ender, kes juhib Haapsalu Noorte Huvikeskust, koordineerides lisaks noorsootöötajatele ka huviringide juhendajate tööd. Tema panus noorte ja noorsootöötajate vaimse tervise toetamisse ja võrgustikutöö arendamisse on olnud märkimisväärne. Noortevaldkonna pikaajalise panuse auhinna pälvis Annely Reile, kes on 23 aastat panustanud nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil noortevaldkonna ja sidusvaldkondade võrgustikutöösse ja noortesse, kel esineb keskmise või kõrge tasemega riskikäitumist. Erilist tunnustust väärib tema tegutsemine riskinoortele suunatud ennetusmeetmete ja tugiprogrammide (nt "Ringist välja" ja "Tugila") rakendatavuse toetamises Eestis.    
  
Tunnustamise statuut on leitav Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel
 
Lisainfo kandidaatide esitamise kohta: 
tunnustamine@harno.ee, 626 8909


press@hm.ee