« Tagasi

Olmeprügiga saastunud avalike pakendikonteinerite tühjendamine läheb vallale maksma kümneid tuhandeid eurosid

Foto: Eesti Pakendiringlus OÜ

 

9. märtsil 2023

 

Kose valla territooriumil paiknevate taaskasutusorganisatsioonide avalike pakendikonteinerite tühjendamine läks eelmisel aastal maksma kümneid tuhandeid eurosid, sest lisaks pakenditele viskasid inimesed neisse nii olme- ja ehitusprahti kui biojäätmeid. 

 

Kose valla haldusjuht Rain Puksi sõnul tingib olmejäätmete kallamine avalikku pakendikonteinerisse olukorra, kus konteineri omanik ehk taaskasutusorganisatsioon keeldub saastunud pakendeid vastu võtmast, samas kuhjuvad jäätmed vallaruumi ning inimesed hakkavad olukorra üle kurtma. Puksi sõnul maksab ühe sellise pakendikonteineri tühjendamine olmejäätmetest üle 70 euro. „Eelmisel aastal pidime korduvalt tühjendama korraga kaheksat saastunud konteinerit, seega maksis nii-öelda platsi puhtaks saamine meile nädalas enam kui 500 eurot," ütles Puks.  

Hetkel on Kose alevikus Ujula tänaval viis avalikku pakendikonteinerit, kuhu on inimesed taas viinud olmejäätmeid. „Eelmisel reedel keeldus taaskasutusorganisatsioon jäätmete saastumise tõttu taas konteinereid tühjendamast," ütles Puks. 

 

Avalike pakendikonteinerite arv väheneb 

 

Värske jäätmehoolduseeskirja kohaselt on inimesed edaspidi kohustatud jäätmeid liigiti sorteerima, selleks on uus jäätmeveo hankega sõlmitud leping ette näinud ka võimaluse. „Näiteks korteriühistud peavad kindlasti koguma nii pakendi-, paber- ja kartongj kui biojäätmeid," ütles Rain Puks. 

 

Avalikku ruumi jäävad ainult tootjavastustusorganisatsioonide tühjendatavad pakendikonteinerid, mis on mõeldud neile, kellel puudub kohustus liituda korraldatud jäätmeveoga. „Põhimõtteliselt räägime siinkohal Kose valda külastavatest inimestest ja läbisõitjatest, sest kõigil teistel on kohustuslik liituda jäätmeveo lepinguga." 

Uue jäätmeveo hankega on loodud võimalus anda tasuta üle teatud jäätmeliike (pakendi-, paber-, klaas- ja biojäätmed), jäätmevaldaja rahaline väljaminek on konteineri rentimine või konteineri väljaostmine.  

 

Eramajade omanikud saavad liigiti kogumist edendada näiteks ühismahuti kasutamise teel – juhul, kui ühe majapidamise jäätmeteke on väike, saab naabri(te)ga koos kasutada ühismahutit. Selleks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus, mis on leitav https://www.kosevald.ee/korraldatud-jaatmevedu. 

Samuti on eramajade puhul võimalus anda pakendijäätmeid üle jäätmekotiga, mis on tasuta. Kui võimalik, saab biojäätmete osas kasutada komposteerimist. Kompostimiseks ei pea mingit taotlust valda esitama. Kui tekib vajadus biojäätmeid üle anda konteineriga, saab seda igal ajal teha vedajaga vastav leping sõlmides.  

 

Senisest karmim järelevalve 

 

Jäätmeseaduse kohaselt võib Kose valla jäätmehoolduse eeskirja rikkujaid tabamisel oodata ka rahaline karistus: Kui rikkumise paneb toime eraisik, ulatub rahatrahv rikkumise tõsidusest tulenevalt 800 euroni, juriidilise isiku puhul on maksimummääraks aga 80 000 eurot. „Vale jäätmeliigi teadlik viimine pakendikonteinerisse on väärtegu, mis toob kaasa avalike vahendite kulu ning mille sisuliselt maksavad kinni valla maksumaksjad," ütles Puks. 

 

Lisaks videovalvele võib vald avaliku pakendikonteinerid koondada kohta, kus need on paremini valvatavad. „Täna oleme tänu lohakatele kodanikele jõudnud olukorda, kus tuleb tõsiselt kaaluda lisaks kaameratele mehitatud valve palkamist – lisaks olmejäätmete veo kulule rikuvad sobimatuid jäätmeid lisavad inimesed ära ka korralike kodanike sorteeritud pakendi. Mõju keskkonnale on siinkohal ilmselge," ütles Puks.  

Lisaks kavatseb Kose vald koostöös jäätmeveo hanke võitnud ettevõttega Ragn-Sells AS kevadel saata meeldetuletuskirjad neile jäätmevaldajatele, kes on tellinud ainult olmejäätmete veo. „Inimestel, kes on liitunud korraldatud jäätmeveoga, on kohustus jäätmeid liigiti koguda ja ära anda. Kavatseme paari kuu pärast seda ka meelde tuletada," ütles Puks. 

 

Täpsemat teave liigiti kogumise võimaluste kohta leiab AS Ragn-Sellsi kodulehelt, küsimuste korral saab kirjutada kas aadressile info@ragnsells.ee või helistada klienditeeninduse numbril 60 60 439. Klienditeenindus töötab E, K, N, R kell 8.00-17.00, T kell 8.00-15.30. Samuti saab teenuseid tellida ettevõtte iseteeninduskeskkonnas.