« Tagasi

Kose valla aasta ema kandidaate saab esitada 30. märtsini

Kose vallavalitsus ootab 30. märtsini kandidaate tunnustusele „Kose valla aasta ema", esildisi kandidaatide kohta ootame läbi Kose valla iseteeninduskeskkonna SPOKU.

Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja tema elukoht elanike registri alusel peab olema Kose vallas.

Aunimetus antakse välja emale, kelle peres kasvab või kes on üles kasvatanud vähemalt kaks tublit last, kes on oma töös pädev ja tunnustatud, kes osaleb aktiivselt ühiskondlikus tegevuses ning kes on perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda.

Kirjalik ettepanek peab sisaldama järgmiseid andmeid:
 1) kandidaadi nimi ja elukoht;
 2) laste arv, vanused ja nimed;
 3) kandidaadi töökoht ja amet;
 4) kandidaadi iseloomustus ja teenete loetelu/ tegevuse kirjeldus;
 5) ettepaneku tegija nimi.

Hea sõna ütlemine, märkamine ja tunnustamine on vähim, mida maailma paremaks paigaks muutmisel saab teha. Seega vaata ringi avatud pilgu ja südamega ning esita kindlasti oma kandidaat!